Ⅶ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2019) : [168] Collection home page

Logo

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім.Шевченка

Дата проведення: 11-12 грудня 2019 року.

Робота конференції буде проводитися за секціями:

  1. Математичне моделювання
  2. Інформаційні системи та технології
  3. Комп’ютерні системи та мережі
  4. Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем
  5. Новітні фізико-технічні та освітні технології

Заявки на участь у роботі конференції подавати науковому секретарю конференції Семенишин Г.М. (корпус № 2, ауд. 62) чи надсилати на ел. пошту: conffis2019@gmail.com

Заявки на участь в роботі конференції приймаються до 25.11.2019 р., тези доповідей (обсягом 1 стор.) до 02.12.2019 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя,
вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
E-mail: conffis2019@gmail.com
Організаційний комітет
Голова організаційного комітету
C.Лупенко — професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., професор
Співголова
І.Баран — декан ФІС, к.т.н., доцент
Науковий секретар:
Г.Семенишин — ст.викладач кафедри інформатики і математичного моделювання

Новина на веб-сайті ТНТУ

Матеріали VІІ науково-технічної конфції «Інформаційні моделі, системи та технології» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, (Тернопіль, 11 – 12 грудня 2019 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 196 с.

ІМСТ

Зміст


1
2
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
НОВІТНІ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ТА ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
169
170
171
172
173
 
174
178
188
197

Content


1
2
MATEMATICHNE MODELIUVANNIA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
INFORMATSIINI SYSTEMY TA TEKHNOLOHII
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
KOMPIUTERNI SYSTEMY TA MEREZHI
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
PROHRAMNA INZHENERIIA TA MODELIUVANNIA SKLADNYKH ROZPODILENYKH SYSTEM
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
NOVITNI FIZYKO-TEKHNICHNI TA OSVITNI TEKHNOLOHII
169
170
171
172
173
 
174
178
188
197

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 168
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Рекомендаційна система реабілітації хворих з проблемами опорно-рухового апаратуТопчак, О.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Topchak, O.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання моделей якості для розробки вимогТарапата, А.; Гулик, А.; Tarapata, A.; Hulyk, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Аналіз сучасних методів захисту інформації та їх класифікаціяТелевяк, П.; Матійчук, Л.; Televyak, P.; Matiychuk, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Розробка CMS та методів захисту web-сайтів на її основіТригубець, Б.; Tryhubets, B.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання методу аналізу ієрархій для оцінювання якості проекту комп`ютерних мережТарапата, А.; Іваник, М.; Tarapata, A.; Ivanyk, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Автоматизований обробіток експериментальних даних в середовищі ExcelКаретін, В.; Курко, А.; Михайлишин, Михайло Стахович; Karetin, V.; Kurko, A.; Mykhailyshyn, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Захист персональної інформації в задачах аналізу та обробки великих данихСачик, Т.; Загородна, Наталія Володимирівна; Sachyk, T.; Zagorodna, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Метод реплікації даних з використанням NFC-технологіїСитник, О.; Лазорко, А.; Sytnyk, O.; Lazorko, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Історія розвитку геоінформаційних системСклярова, Т.; Палка, Олег Вікторович; Skliarova, T.; Palka, O.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Програмний засіб для управління процесом міграції віртуальних машин в обчислювальній хмаріСеверин, Д.; Severyn, D.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Задачі тестування систем мобільного зв’язкуСоборук, В.; Матійчук, Л.; Soboruk, V.; Matiychuk, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Аналіз програмних продуктів ГІС, вибір оптимального застосунку для розробки гіс системиП’ятківський, І.; Шум’як, А.; Piatkivskyi, I.; Shumiak, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Підвищення продуктивності озоногенераторів для медичних озонотерапевтичних системСамець, Р.; Samets, R.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Ієрархічна структура моделей якості системелектронної комерціїСамиця, Я.; Горалечко, М.; Дзига, Ю.; Samytsia, Ya.; Horalechko, M.; Dzyha, Yu.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Трансформація схем баз даних з ERM-моделі в реляційнуРодзоняк, А.; Rodzoniak, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Принципи інтегральної оцінки рівня якості програмного забезпечення автоматизованих систем керуванняСамиця, Я.; Магула, С.; Samytsia, Ya.; Magula, S.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Машинне навчання у браузері з використанням TensorFlow.jsСадівник, М.; Sadivnuk, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Імплементація цифрових інструментів в структуру бізнес-процесів організаціїПанцир, П.; Pantsyr, P.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інформаційна система з надання автотранспортних послугПерхун, Б.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Perkhun, B.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Рекомендаційна система паркування міського транспортуПаньків, Ю.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Pankiv, Yu.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інтелектуальна система формування персональних освітніх траєкторій в галузі ІТПришляк, А.; Пасічник, Володимир Володимирович; Кунанець, Наталія Едуардівна; Pryshliak, A.; Pasichnyk, V.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Аналіз методу оцінювання розумності міста у ТуреччиніПалка, Олег Вікторович; Склярова, Т.; Шум’як, А.; Palka, O.; Skliarova, T.; Shumiak, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Метод оцінювання періоду основного тону голосових сигналів для медичних діагностичних системІскра, А.; Небожук, Р.; Дедів, Л.; Iskra, A.; Nebozhuk, R.; Dediv, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Теоретичні засади синхронізації та реплікації баз данихПостолюк, А.; Postolyuk, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Захист CMS 1С:Бітрікс від атак типу «міжсайтовий скриптинг» засобами bitrix frameworkПотикевич, М.; Potykevych, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Спосіб збільшення точності визначення кутової орієнтації рефлектора супутникової антенної станції за допомогою MEMS акселерометраПаламар, М.; Горин, Т.; Труханський, М.; Гірняк, П.; Нелюбін, В.; Palamar, M.; Horyn, T.; Trukhanskyi, M.; Hirniak, P.; Neliubin, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання систем інтернет речей для контролю параметрів кліматичних умов житлових приміщеньЗолотий, Роман Захарійович; Батожний, Д.; Стухляк, Д.; Наумов, В.; Дерев’янко, В.; Zolotyi, R.; Batozhnyi, D.; Stukhliak, D.; Naumov, V.; Derevianko, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інформаційна технологія на основі методу прогонозування водоспоживання із використанням паралельних обчислень на графічному процесоріМихайлович, Тарас Володимирович; Mykhailovych, T.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Дослідження актуальних алгоритмів розпізнавання об’єктівОльховецька, Х.; Olkhovetska, K.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Оцінювання послідовності тверджень експертаНастин, Д.; Чорна, І.; Nastyn, D.; Chorna, I.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання програмних засобів для оцінки та управління ризиками інформаційної безпекиОксенюк, В.; Okseniuk, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Мінімізація ризиків інформаційної безпеки при побудові системи захисту інформаціїОмелянюк, Д.; Omelianiuk, D.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання методу Blockchain у системі захисту баз данихОсельський, С.; Oselskyi, S.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Програмний засіб для адміністрування та обліку роботи автомобільної парковкиНадозірний, В.; Nadozirnii, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Нові методи аналізу електронно-мікроскопічних зображень та мікропрофілю поверхонь біокородованих стальних зразківМарущак, Павло Орестович; Коноваленко, Ігор Володимирович; Кравець, В.; Романишин, О.; Maruschak, P.; Konovalenko, I.; Kravets, V.; Romanyshyn, O.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інформаційно-технологічні платформи та рішення для реалізації концепції «розумне місто»Мадзей, П.; Ковальчук, П.; Кульчицький, А.; Madzei, P.; Kovalchuk, P.; Kulchytskyi, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Технологічні платформи представлення оцифрованої історико-культурної спадщиниЛипак, Г.; Липак, О.; Lypak, H.; Lypak, O.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Автоматизований експрес-метод порівняння механізмів руйнування епоксикомпозитів за кількісним аналізом морфології зламу лабораторних зразківМарущак, О.; Присташ, А.; Сторожук, Ю.; Баран, Денис Ярославович; Maruschak, O.; Prystash, A.; Storozhuk, Yu.; Baran, D.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Лінгвістичний аспекту спілкування з експертом при формуванні пошукового тезаурусаМацюк, Г.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Matsiuk, H.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Про один підхід до захисту інформації у Wi-Fi мережах стандарту 802.11Мартинюк, І.; Martiniuk, I.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Рекомендаційна система інтернет-магазину «Євро-замок»Мельник, С.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Melnyk, S.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Автоматизація перевірки документів за допомогою нейронних мережМарціяш, Г.; Кліщ, М.; Слободян, Р.; Martsiiash, H.; Klishch, M.; Slobodian, R.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Побудова середи розробки веб-додатків з оптимальним рівнем безпекиЛавринець, О.; Грод, І.; Lavrynets, O.; Grod, I.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Створення рекомендаційної системи «доноство крові» як ІТ- проектКунанець, О.; Василюк, А.; Kunanets, O.; Vasyliuk, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Оцінка ризиків інформаційної безпеки Тернопільського національного технічного університетуКузьо, М.; Kuzyo, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Методика безпечного зберігання інформації на цифрових носіяхКупчак, Ю.; Муж, В.; Kupchak, Y.; Muzh, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Оптимальне керування процесом теплопровідності з мінімальною енергієюДячук, С.; Михайлишин, Михайло Стахович; Dyachuk, S.; Mykhailyshyn, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Огляд телемедичних технологійКрот, В.; Krot, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Роль аутентифікації у розподілених комп'ютерних системахЛеськів, Р.; Сметанка, Ю.; Leskiv, R.; Smetanka, Yu.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Автоматизовані методи нанесення захисних покриттів з підвищеними технологічними властивостями на металеві поверхніЛебідь, А.; Покурбанич, Д.; Окіпний, Ігор Богданович; Lebid, A.; Pokurbanych, D.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Розрахунок динамічних навантажень при пуску шнекового транспортера із запобіжною муфтоюГладьо, Юрій Богданович; Хоміцький, Б.; Hlado, Y.; Khomitskiy, B.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання технології Blockchain для забезпечення відкритості інформаціїКогут, А.; Kohut, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Використання технології Blockchain для управління механізмом авторських прав на аудіофайлиКопанецький, О.; Kopanetskii, O.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Дослідження проблем розвитку телемедицини в УкраїніКрот, В.; Krot, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інтелектуалізовані методи діагностування конструкцій за нечітким описом ознак дефектівКоноваленко, Ігор Володимирович; Марущак, Павло Орестович; Федько, Р.; Наконечний, П.; Konovalenko, I.; Maruschak, P.; Fedko, R.; Nakonechnyi, P.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Концепції розвитку розумних містКомендат, С.; Сембай, О.; Сойма, І.; Юзьвак, В.; Komendat, S.; Sembai, O.; Soima, I.; Yuzvak, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Виявлення радіосигналів у суміші із завадамиКравчик, Б.; Дунець, В.; Kravchyk, B.; Dunets, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інтернет речей, «Великі дані» та аналітичне опрацювання в «Розумному місті»Забігайло, О.; Терешко, О.; Панасюк, І.; Леськів, Р.; Zabihailo, O.; Tereshko, O.; Panasiuk, I.; Leskiv, R.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Розробка Веб-застосунку для управління процесом створення програмного забезпеченняЖилавський, Б.; Петрик, М.; Zhylavskyi, B.; Petrik, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інформаційна система супроводу роботи сімейного лікаряЖмуркевич, О.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Zhmurkevych, O.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Класифікація методів визначення захищеності інформаційних сисемКареліна, О.; Дудикевич, В.; Karelina, O.; Dudykevych, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інформаційна система обліку та аналізу даних сонячної активностіІвантишин, Д.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Ivantyshyn, D.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Покращення якості зображень для цифрової Х-променевої діагностикиЖуравлюк, І.; Zhuravlyuk, I.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Відбір біосигналів для задачі біопротезування кисті рукиКовалик, С.; Николайчук, В.; Дозорський, В.; Kovalik, S.; Nikolaychuk, V.; Dozorskiy, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Управління електроенергією у системах розумного будинку на базі технології Bluetooth low energyКамаєв, В.; Kamaiev, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Підвищення ефективності імпульсних перетворювачів постійного струмуГолояд, О.; Шурхай, А.; Дедів, І.; Goloyad, O.; Shurhai, A.; Dediv, I.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Дослідження форматів медичних зображень для використання у нейромережевих класифікаторахДорофей, В.; Паляниця, Н.; Dorofei, V.; Palyanytsya, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Рекомендації щодо підвищення ефективності управління ризиками інформаційної безпеки підприємстваГуменюк, В.; Humenuk, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Сучасні автоматизовані системи керуванняДідич, Н.; Росяк, Ю.; Didych, N.; Rosiak, Y.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Критерії порівняння стеганографічних методів приховування інформації в зображенняхГулка, Ю.; Hulka, Y.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Дослідження впливу відхилень несучої платформи на зміщення діаграми направленості антениВітровий, О.; Шинкарик, Н.; Vitrovyy, O.; Shynkaryk, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Дослідження відсотку технічних втрат після обмолоту в процесі виконання збору врожаюГуменюк, В.; Humeniuk, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Створення множини альтернативних архітектур програмного забезпеченняГоралечко, М.; Метохір, С.; Goralechko, M.; Metokhir, S.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інтелектуальна система визначення гармонії музичного творуГалаз, Р.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Halaz, R.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Переваги використання тензорного процесора для роботи з нейронними мережамиВаськов, В.; Лупенко, Сергій Анатолійович; Vaskov, V.; Lupenko, S.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Автоматизація стоматологічної клінікиГаврилів, Р.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Havryliv, R.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Особливості методів аналізу текстів для ідентифікації авторства документуВівчарик, В.; Vivcharyk, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Імітаційна модель сфігмографічного сигналуБаліхін, В.; Карпович, Н.; Balikhin, V.; Karpovich, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Засоби передавання інформації в системі «Розумний пішохідний перехід»Волянський, Р.; Volianskyi, R.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Статистичний багатомовний переклад запитів при інформаційному пошукуВеселовська, В.; Дмитроца, Леся Павлівна; Veselovskaya, V.; Dmytrotsa, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Сучасне визначення «Розумного міста»Антонюк, Д.; Бабій, Н.; Годованець, Б.; Марусяк, В.; Antoniuk, D.; Babii, N.; Hodovanets, B.; Marusyak, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Розробка системи машинного перекладу на основі нейромережевих техноголій з використанням вектора метрик якостіБаранський, М.; Baranskyi, M.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Виявлення загроз для ІoТ-пристроїв засобами honeypotsБельма, А.; Кареліна, О.; Belma, A.; Karelina, O.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інтелектуальна інформаційна система діагностування психічного стану людиниБрезмен, Ю.; Кунанець, Наталія Едуардівна; Brezmen, Yu.; Kunanets, N.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Система збору та візуалізації даних мікроклімату розумного будинку з використанням LoRa MESH-технологійБуцій, Р.; Butsiy, R.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Підвищення ефективності методу біометричної автентифікації людини за відбитками пальцівВапляк, А.; Пронів, П.; Дозорський, В.; Vaplyak, A.; Proniv, P.; Dozorskiy, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Аналіз способів звязку роботів на базі мікроконтроллерів ArduinoБачинський, Я.; Bachinskiy, Y.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Програмне забезпечення обробки електронейроміосигналуАндріюк, Л.; Уніят, С.; Хвостівський, В.; Andriyuk, L.; Uniat, S.; Khvostivskyy, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Оцінювання розбірливості мови в телекомунікаційних системахШиндін, С.; Згуровський, А.; Shindin, S.; Zgurovsky, A.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Редакційна сторінка-
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Забезпечення логічної та фізичної цілісності баз данихЧихіра, Ігор Вікторович; Микитишин, А.; Стухляк, Петро Данилович; Chihira, I.; Mikitishin, A.; Stukhlyak, P.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Видавнича-
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Зміст-
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Зміст-
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Інноваційні технології викладання англійської мови у технічних ЗВОГінсіровська, Ірина Романівна; Джиджора, Л.; Hinsirovska, I.; Dzhydzhora, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Модель гарантоздатності комп’ютерних системЛупенко, Сергій Анатолійович; Воробець, Д.; Lupenko, S.; Vorobets, D.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Архітектура комп’ютерної системи жестового керування квадрокоптеромСкоренький, Юрій Любомирович; Цьока, Л.; Skorenkyy, Yu.; Tsoka, L.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Аналіз методів сегментації зображеньСинявський, В.; Syniavskyi, V.
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Алфавітний покажчик-
Conference Abstract11-Dec-201913-Jan-2020Математичне та програмне забезпечення комп’ютерних систем керування транспортним засобомФорись, І.; Луцків, Андрій Мирославович; Forys, I.; Lutskiv, A.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 168