Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26399
Title: Адаптація маркетингової поведінки готельно-ресторанного комплексу «Сапсан» до умов ринку
Authors: Стос, Юлія Миколаївна
Bibliographic description (Ukraine): Стос Ю.М.. Адаптація маркетингової поведінки готельно-ресторанного комплексу «Сапсан» до умов ринку : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ Ю.М. Стос — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с.
Issue Date: Dec-2018
Date of entry: 20-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль ТНТУ ім І. Пулюя
UDC: УДК 339.138
готельно-ресторанні послуги
BBK: маркетингова діяльність
споживач
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
Abstract: Стос Ю. Адаптація маркетингової поведінки готельно-ресторанного комплексу «Сапсан» до умов ринку. – Рукопис. Дослідження на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 075 «Маркетинг» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. - Тернопіль, 2018. У дипломній роботі розкрито сутність, специфіку та класифікацію готельних послуг, визначено зміст та особливості послуг, що впливають на специфіку маркетингової поведінки підприємства на ринку готельно-ресторанних послуг. Проведено аналіз виробничо-господарської та маркетингової діяльності готельно- ресторанного комплексу «Сапсан», здійснено оцінку впливу ринкового середовища на маркетингову діяльність досліджуваного підприємства. Окреслено основні шляхи підвищення ефективності маркетингової поведінки ГРК «Сапсан»
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26399
Copyright owner: © ТНТУ ім. І Пулюя, 2018р.
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стос_ (1).pdf192,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools