กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21593

ชื่อเรื่อง: Алкогольні напої - як соціальні токсиканти
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Alcoholic beverages as social toxicants
ผู้แต่ง: Родак, М.
Rodak, M.
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical Unniversity
Bibliographic description (Ukraine): Родак М. Алкогольні напої - як соціальні токсиканти / Родак М. // Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — Том 1. — С. 221. — (Секція: Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології).
Bibliographic description (International): Rodak M. (2017) Alkoholni napoi - yak sotsialni toksykanty [Alcoholic beverages as social toxicants]. Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues" (Tern., 25-26 April 2017), vol. 1, pp. 221 [in Ukrainian].
Is part of: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Abstracts Ⅹ Ukrainian student scientific-technical conference "Natural and Human Sciences. Current Issues"
Conference/Event: Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Journal/Collection: Збірник тез Ⅹ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“
Volume: 1
วันที่เผยแพร่: 25-เมษ-2017
Date of entry: 26-กรก-2017
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 25-26 квітня 2017 року
25-26 April 2017
UDC: 621.326
คำสำคัญ: алкоголь
пиво
алкоголізм
alcohol
beer
alcoholism
Number of pages: 1
Page range: 221
Start page: 221
End page: 221
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21593
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Ⅹ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2017)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
X_VSNTK_2017v1_Rodak_M-Alcoholic_beverages_as_social_221.pdf475,18 kBAdobe PDFดู/เปิด
X_VSNTK_2017v1_Rodak_M-Alcoholic_beverages_as_social_221.djvu18,61 kBDjVuดู/เปิด
X_VSNTK_2017v1_Rodak_M-Alcoholic_beverages_as_social_221__COVER.jpg151,35 kBJPEGดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น