Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-37 of 37 (Search time: 0.046 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article16-Apr-201915-Aug-2019Estimation of the structural elements damage based on coercitiveve force measurements report 1. Development of the coercimetric control method for estimation of metal structures damage degree under mechanical loadingГопкало, Олексій Петрович; Безлюдько, Геннадій Якович; Нехотящий, Володимир Олександрович; Gopkalo, Oleksii; Bezlyudko, Gennadii; Nekhotiashchiy, Volodymyr
Article31-Oct-201913-May-2020On estimation of the structural elements damage according to coercive force. Message 3. Results of experimental studies of the possibility of using a coercive-metric control to estimate the degree of damage of ferromagnetic steels under mechanical loadingГопкало, Олексій Петрович; Нехотящий, Володимир Олександрович; Безлюдько, Геннадій Якович; Кураш, Юрій Петрович; Gopkalo, Oleksii; Nekhotiashchiy, Volodymyr; Bezlyudko, Gennadii; Kurash, Yurij
Article18-Sep-202023-Dec-2020Evaluation of theoretical strength of porous materials according to catastrophe theoryСтащук, Микола Григорович; Нитребич, Зіновій Миколайович; Гром’як, Роман Сильвестрович; Stashchuk, Mykola; Nytrebych, Zinoviy; Hromyak, Roman
Article20-Mar-201818-May-2018Evaluation of the structures metal damage under the static and cyclic loadings according to the coersive force valueГопкало, Олексій Петрович; Безлюдько, Геннадій Якович; Нехотящий, Володимир Олександрович; Gopkalo, Oleksii; Bezlyudko, Gennadii; Nekhotiashchiy, Volodymyr
Article31-Jan-201814-Apr-2018Influence of the cutting direction of the Charpy specimens from the steel 10GN2MFA on the components of the fracture energy and the ductile-to-brittle transition temperatureКравчук, Андрій Васильович; Кондряков, Євгеній Олександрович; Панасенко, Олександр В’ячеславович; Харченко, Валерій Володимирович; Kravchuk, Andriy; Kondryakov, Ievgen; Panasenko, Oleksandr; Kharchenko, Valeriy
Article26-Jun-201815-Aug-2018Estimation of the load carrying capacity of the bellow compensator for gas pipelines in the mining production areasСтрижало, Володимир Олександрович; Ориняк, Ігор Володимирович; Заразовський, Максим Миколайович; Ясковець, Захар Миколайович; Антонченко, Віталій Олегович; Strizhalo, Volodymyr; Orynyak, Igor; Zarazovskii, Maksym; Yaskovets, Zakhar; Antonchenko, Vitalii
Article2-Aug-201324-Feb-2014Дослідження закономірностей накопичення втомних пошкоджень у зварних з’єднанняхСоловей, С.; Solovei, S.
Article25-Jun-201917-Jan-2020До оцінювання пошкодженості елементів конструкцій за вимірами коерцитивної сили. Повідомлення 2. Результати експериментальних досліджень використання коерцитиметричного контролю для оцінювання ступеня пошкодження парамагнітної аустенітної сталі при механічному навантаженніГопкало, Олексій Петрович; Нехотящий, Володимир Олександрович; Безлюдько, Геннадій Якович; Гопкало, Олена Євгенівна; Кураш, Юрій; Gopkalo, Oleksii; Nekhotiashchiy, Volodymyr; Bezlyudko, Gennadii; Gopkalo, Olena; Kurash, Yurij
Article25-Jun-201917-Jan-2020Локальний напружений стан трубопроводу з осьовою та кутовою неспіввісністю зварного шваДубик, Ярослав Романович; Селіверстова, Ірина; Dubyk, Yaroslav; Seliverstova, Iryna
Article25-Jun-201917-Jan-2020Визначення впливу концентрації водню на напруження у конструкціяхСтащук, Микола; Бойко, Василь; Гром’як, Роман; Stashchuk, Mykola; Boiko, Vasyl; Hromyak, Roman
Article28-Dec-200416-Mar-2020Оцінка граничного стану боковин тракторів на основі двохпараметричного підходу при розрахунку на міцністьПіняк, І.; Pinyak, I.
Article22-Dec-20201-Apr-2021Numerical prediction of the strength of a thin-walled pipe loaded with internal pressure and axial tension taking into account its actual dimensionsКозбур, Галина Володимирівна; Шкодзінський, Олег Ксаверович; Дмитроца, Леся Павлівна; Kozbur, Halyna; Shkodzinsky, Oleh; Dmytrotsa, Lesia
Article19-Nov-20133-Sep-2014Моделювання континуального руйнування просторових тіл в умовах тривалого статичного і циклічного навантаженняГуляр, Олександр Іванович; Пискунов, С.; Bazhenov, V.; Gulyar, O.; Pyskunov, S.
Article19-Nov-20133-Sep-2014Оценка достоверности контроля трещин в авиационных конструкцияхБурау, Н.; Хумарян, Л.; Ignatovich, S.; Bouraou, N.; Khumarian, L.
Article19-Nov-20133-Sep-2014Использование деформационного критерия трещиностойкости для оценивания остаточного ресурса труб линейной части нефтепроводаБогданович, А.; Веселуха, В.; Воробьёв, В.; Козик, А.; Sosnovskiy, L.; Bogdanovich, A.; Veselykha, V.; Vorob, V.; Kozik, A.
Article14-Dec-201529-Jan-2016Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнямиЮхимець, Петро Сергійович; Гопкало, Олексій Петрович; Гопкало, Олена Євгенівна; Yukhysmets, Petro; Gopkalo, Oleksii; Gopkalo, Olena
Article2-Sep-201418-Dec-2014Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталіGopkalo, O.
Article14-Dec-201529-Jan-2016Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опроміненняАндрейків, Олександр Євгенович; Кухар, Володимир Зиновійович; Долінська, Ірина Ярославівна; Andreykiv, Oleksandr; Kukhar, Volodymyr; Dolinska, Iryna
Article24-Jun-201411-Sep-2014Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементівПиндус, Юрій Іванович; Галущак, О.; Yasniy, P.; Pyndus, Y.; Galushchak, O.
Article20117-Nov-2011Працездатнiсть труб нафтопроводу з небезпечними дефектами типу трiщин у зв’язку з тривала експлуатацiяБогданович, А.; Козик, А.; Воробьев, В.; Bogdanovich, A.; Kozik, A.; Vorob’ev, V.
Article201115-Nov-2011Методы исследования свойств диссипативных структур, образующихся при импульсном вводе энергии в материалЧаусов, Н.; Засимчук, Е.; Гуцайлюк, Володимир Богданович; Волянская, Е.; Chausov, N.; Zasimchuk, E.; Gutsaylyuk, V.; Volyanskaya, E.
Article20118-Nov-2011Расчётно-экспериментальное исследование вязкости разрушения теплоустойчивых реакторных сталей с учётом различных мод предварительного термомеханического нагруженияПокровский, В.; Сидяченко, В.; Ежов, В.; Pokrovsky, V.; Sydiachenko, V.; Yezhov, V.
Article20118-Nov-2011Методика оценки продолжительности стадии зарождения усталостной трещины в образцах с концентратором напряженийХамаза, Л.; Кононученко, О.; Khamaza, L.; Kononuchenko, O.
Article14-Aug-201317-Feb-2014Визначення ресурсу роторів лабораторних центрифугБобир, М.; Бабенко, А.; Лавренко, Я.; Халімон, О.; Bobyr, M.; Babenko, A.; Lavrenko, Ia.; Khalimon, O.
Article7-Aug-201317-Feb-2014Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкодженьШульженко, М.Г.; Гонтаровський, П.П.; Гармаш, Н.Г.; Мележик, І.І.; Shulzhenko, M.; Gontarowsky, P.; Garmash, N.; Melezhik, I.
Article12-Oct-201110-Apr-2013Вплив відмінностей фізико-механічних властивостей металу наплавлення та основи на ндс роликів машин безперервного лиття заготовокГопкало, О.; Клипачевський, В.; Gopkalo, O.; Klipachevskiy, V.
Article2-Mar-201212-Jun-2013Експериментальне оцінювання механічних властивостей металу трубопроводу зі сталі 17Г1С–У після тривалої експлуатаціїГопкало, Олексій Петрович; Юхимець, Петро Сергійович; Бернацький, Олександр Вікторович; Гопкало, Олена Євгенівна; Каток, Олег Анатолійович; Дмитриєнко, Роман Ігорович; Gopkalo, O.P.; Yuchsmetz, P.; Bernatsky, O.; Gopkalo, O.E.; Katok, O.; Dmitriyenko, R.
Article7-Aug-201313-Feb-2014О характеристиках колебаний регулярных систем стержневых элементов для диагностики их поврежденийЗиньковский, А.; Токарь, И.; Круглий, Я.; Круц, В.; Синенко, Е.; Zinkovskii, A.; Tokar, I.; Kruglii, Ya.; Kruts, V.; Synenko, E.
Article28-Dec-20045-Aug-2020Корозійно-механічні властивості плазмових покриттів на титанових сплавахКалахан, Олег Степанович; Охота, Г.; Kalakhan, O.; Okhota, G.
Article19-Nov-20133-Sep-2014Оценка локальной прочности и повреждаемости хрупких материалов по параметрам статистического распределения экспериментальных данныхСорока, Е.; Хворостяный, В.; Шабетя, А.; Трегубов, Н.; Rodichev, Y.; Soroka, E.; Shabetia, A.; Khvorostianiy, V.; Tregubov, N.
Article2-Sep-201418-Dec-2014Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинамиСас, Надія Б.; Andreykiv, O.; Sas, N.
Article24-Mar-201529-Sep-2015Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалівRodichev, Y.
Article22-Mar-201623-May-2016Fluid-structure interaction in free vibration analysis of pipelinesДубик, Ярослав Романович; Ориняк, Ігор Володимирович; Dubyk, Iaroslav Romanovich; Orynyak, Igor Volodirovich
Article12-Nov-201810-Jan-2019Numerical procedure based on basis and correction solutions for axial stress calculation in pipelines passing through zones of mine subsidenceЯсковець, Захар Сергійович; Ориняк, Ігор Володимирович; Yaskovets, Zakhar; Orynyak, Igor
Article22-Jun-202111-Dec-2021Numerical simulation of dynamic shear tests for high-strength steels specimensКондряков, Євген Олександрович; Харченко, Валерій Володимирович; Kondriakov, Ievhen; Kharchenko, Valeriy
Article25-Jan-202225-Dec-2022Calculation of electric potentials on the surfaces of interaction of deformable metal bodies with hydrogen-containing environmentСтащук, Микола Григорович; Пукач, Петро Ярославович; Ірза, Євген Михайлович; Гром’як, Роман Сильвестрович; Стащук, Назар Миколайович; Stashchuk, Mykola; Pukach, Petro; Irza, Evgen; Hromyak, Roman; Stashchuk, Nazar
Article19-Dec-202321-Jan-2024Estimation of the structural ρ parameter for a number of structural materialsГром’як, Роман Сильвестрович; Неміш, Василь Миколайович; Hromyak, Roman; Nemish, Vasyl
Results 1-37 of 37 (Search time: 0.046 seconds).
  • previous
  • 1
  • next