Вісник ТДТУ, 2008, том 13, № 3 : [35] Collection home page

Logo
Вісник ТДТУ

Зміст (том 13, № 3)


1
3
МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
7
15
21
27
35
42
51
57
63
71
МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОЦЕСИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
78
88
93
98
104
108
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
115
121
127
138
144
149
158
165
171
176
183
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА
188
196
201
206
 
212

Content (Vol. 13, No 3)


1
3
MECHANICS AND MATERIALS SCIENCE
7
15
21
27
35
42
51
57
63
71
MANUFACTURING ENGINEERING AND AUTOMATED PROCESSES
78
88
93
98
104
108
INSTRUMENT-MAKING AND INFORMATION-MEASURING SYSTEMS
115
121
127
138
144
149
158
165
171
176
183
MATHEMATICAL MODELING. MATHEMATICS. PHYSICS
188
196
201
206
 
212

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article4-Sep-200823-Jun-2016Видавнича сторінка-
Article4-Sep-200823-Jun-2016Аналіз керованого охолодження структурно-неоднорідних технічних систем ливарного виробництваМуль, О.; Кравченко, В.; Кравченко, О.; Mul, O.; Kravchenko, V.; Kravchenko, O.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Імітаційна модель електрокардіосигналу на основі періодично корельованого випадкового процесуХвостівський, М.; Дедів, Л.; Дунець, В.; Шадріна, Г.; Khvostivsky, M.; Dediv, L.; Dunets, V.; Shadrina, H.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Статистична оцінка прогнозованого залишкового ресурсу зварних конструкційШингера, Наталія Ярославівна; Щербак, Л.; Shynhera, N.; Scherbak, L.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Бесселя-Ейлера на сегменті [R0, R2] полярної вісіЛенюк, М.; Шелестовська, М.; Lenyuk, M.; Shelestovska, M.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Про оцінку накопиченої фітомаси рослин за енергією сонячної радіаціїВайданич, В.; Довга, Н.; Вайданич, Т.; Vaidanytch, V.; Dovha, N.; Vaydanytch, T.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Вплив параметрів попереднього підігрівання електродів на експлуатаційні характеристики люмінесцентних лампТарасенко, М.; Коваль, Вадим Петрович; Tarasenko, M.; Koval, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Особливості комп’ютеризації процесу навчання електротехнічних дисциплінКоруд, В.; Гамала, О.; Мусихіна, Н.; Копець, Г.; Korud, V.; Hamola, O.; Musyhina, N.; Kopets, G.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Дросельні синтезатори газових сумішей заданого складуДілай, І.; Теплюх, З.; Dilay, I.; Teplukh, Z.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Дослідження експериментальних характеристик комплекта п’єзотрансформатор-люмінесцентна лампаШкодзінський, Олег Ксаверович; Бєлякова, І.; Пісьціо, Вадим Петрович; Медвідь, В.; Shkodzinskyy, O.; Belyakova, I.; Piscio, V.; Medvid, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Аналіз факторів, які впливають на точність настроювання баластних дроселів для розрядних лампТарасенко, М.; Tarasenko, M.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Удосконалення системи експлуатації електротермічного обладнання біогазових установокПавліський, В.; Подобайло, В.; Потапенко, М.; Pavliskyy, V.; Podobaylo, V.; Potapenko, M.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Діагностування технічного стану аеродромних світлосигнальних вогнівКвач, Ю.; Kvach, Ju.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Основи методики розробки інтелектуальних систем управління та прийняття рішень на основі нечіткої логіки в середовищі MаtLabКорчемний, М.; Федорейко, В.; Korchemny, N.; Fedoreyko, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Розвиток стратегії dpc у керуванні активними випрямлячамиЩур, І.; Веклинець, І.; Shchur, I.; Veklynets, I.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Ідентифікація морфологічних параметрів комп’ютерної моделі електрокардіосигналуЯворський, Богдан Іванович; Забитівський, В.; Yavorskyy, B.; Zabytivskyy, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Розрахунок кінематики навісної 3-х рядної коренезбиральної машиниБілик, С.; Солтисюк, В.; Bilyk, S.; Soltusyuk, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Обґрунтування параметрів гвинтових роторних робочих органів розкидачів сапропелівПилипець, М.; Бабарика, С.; Гевко, Іван Богданович; Pulupetc, M.; Babaryka, S.; Gevko, Iv.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Обгрунтування параметрів моментоміра для дослідження циклічних навантажень приводу обертових мас сільськогосподарських машинПаламарчук, П.; Palamarchuk, P.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Технологічність конструкції роторного розкидача органічних добрив і сапропелівДідух, В.; Бабарика, С.; Diduh, V.; Babaryka, S.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Технологічні передумови неперервного формоутворення соленоїдів з круглим поперечним січеннямГевко, Б.; Палюх, А.; Gevko, B.; Palyuh, A.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Моделювання силових залежностей при торцевому фрезеруванніМельничук, П.; Глембоцька, Л.; Melnychuk, P.; Glembotskaya, L.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Методи оцінки структури модифікованих епоксидних композитівСавчук, П.; Savchuk, P.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Дослідження схильності сталі марки 10Г2НМФА до утворення надривів (тріщин) під зоною перекриття наплавлених валиків при наступному термічному обробленніМастенко, В.; Татарин, Богдан Павлович; Mastenko, V.; Tataryn, B.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Інтенсифікація виникнення зародків газових пухирців і дегазації армованого розплаву зубка шарошки бурового долота за допомогою вібраціїПетрина, Ю.; Пітулей, Л.; Феденчук, Д.; Petruna, Y.; Pituley, L.; Fedenchuk, D.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Вплив низькомолекулярних епоксидних мономерів на життєздатність поліепоксидних ін’єкційних композиційМаруха, В.; Піддубний, В.; Середняцький, Я.; Marukha, V.; Piddubnyi, V.; Serednytskii, Y.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Фрактографічні дослідження арматурних сталей за умов попереднього електронагрівання та деформування розтягомКогут, М.; Гуменюк, Р.; Бужанський, М.; Kogut, M.; Humenyuk, R.; Buzhanskyj, M.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Критерії розвитку форми втомних поверхневих тріщин у зварних вузлах металоконструкційПідгурський, Микола Іванович; Pidhurskyy, M.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Badania zmęczeniowe stopu 2024-T3Коцаньда, Д.; Торжевскі, Я.; Kocanda, D.; Torzewski, J.; Kocańda, D.; Torzewski, J.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Кінетика втомного руйнування сталі 25Х1М1Ф на макро-, мезо- та мікрорівніМарущак, П.; Гладьо, В.; Коноваленко, І.; Maruschak, P.; Hlado, V.; Konovalenko, I.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Передача сил і пар сил до циліндричних тіл через систему несиметричних тонкостінних елементів змінної жорсткостіШевцова, Н.; Сяський, А.; Shevtsova, N.; Syasky, A.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Методика виявлення змін структурного стану пластичних матеріалів у процесі раптових змін в режимі навантаженняЧаусов, М.; Пилипенко, А.; Бондар, М.; Параца, В.; Березін, В.; Chausov, M.; Pylypenko, F.; Bondar, M.; Paratsa, V.; Berezin, V.
Article4-Sep-200823-Jun-2016Зміст-
Article4-Sep-200823-Jun-2016Титульні сторінки-
Article200813-May-2011Імітаційна модель електрокардіосигналу на основі періодично корельованого випадкового процесуХвостівський, Микола Орестович; Дедів, Леонід Євгенович; Дунець, Василь Любомирович; Шадріна, Галина Михайлівна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 35 of 35