Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29438
Title: Програма та методичні рекомендації для проходження практики «Вступ до фаху» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг»
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Піняк, Ірина Любомирівна
Bibliographic description (Ukraine): Програма та методичні рекомендації для проходження практики «Вступ до фаху» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» / укл. : О. П. Бурліцька , Л. Я. Якимишин , І. Л. Піняк. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 44 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: конкурентна позиція
конкурентні стратегіїї
портфельний аналіз
споживач
Abstract: Практика «Вступ до фаху» орієнтована на формування в студентів практичного уміння і навичок в сфері маркетингу, ознайомлення із ситуаційними поточними і тактичними завданнями в службах маркетингу підприємств, а також розвитку системного мислення в процесі нагромадження і класифікації фактичного матеріалу. Базами практики можуть бути підприємства усіх форм власності.
Description: Формування економічних знань реалізується через поєднання пізнавальних, теоретичних і практичних компонент навчання. Практичні компоненти економічно освіченої людини складають мотивацію та вміння постійно підвищувати компетентність та практично використовувати нові знання для вдосконалення та розвитку технічного, технологічного, фінансового, соціально-економічного, правового та іншого забезпечення організаційно-економічних та управлінських процесів, розвивати особистісний та колективний потенціал економічної діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної відповідальності. Висока якість підготовки сучасного фахівця забезпечується поєднанням фундаментальних та спеціальних знань із практичною підготовкою.
Content: 1. Вступ………………………………………………………………….……….
2. Цілі і завдання практики «Вступ до фаху»………………………..…….
3. Зміст практики……………………………………………………….………
3.1. Індивідуальні завдання…………………………..………………..…….
3.2. Заняття і екскурсії під час практики……………………………….….
3.3. Рекомендована література…………………………………………..…
4. Форми і методи контролю………………………………………………...
5. Методичні рекомендації до складання звіту по практиці………….....
6. Особливості проходження практики «Вступ до фаху»……………...…
7. Вимоги до оформлення звіту………………………………………..…….
8. Підведення підсумків практики «Вступ до фаху»……………………….
9.Додатки……………………………………
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29438
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вступ до фаху методичні рекомендації.pdf943,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools