Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28682
Title: Методичні вказівки до написання курсової робіт з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства»
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до написання курсової робіт з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства» Укл.: О. І. Краузе – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 47 с.
Issue Date: 4-Jul-2019
Submitted date: 4-Jul-2019
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ
UDC: УДК 658.8
ринкова економіка
виробничі підприємства
Medical Subject Headings (MESH): І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ІІІ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
ІІ. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Keywords: МАРКЕТИНГОВА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Page range: 47
Abstract: Методичними вказівками встановлено зміст і послідовність виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства», основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту.
Description: Методичними вказівками встановлено зміст і послідовність виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємства», основні вимоги до її оформлення, критерії оцінювання та рекомендації щодо захисту.
Content: І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ІІ. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
ІІІ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
IV. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28682
Copyright owner: ТНТУ
References (Ukraine): Артімова І. Концепція маркетинг- міксу як основа програмно-цільового підходу до організації маркетингової діяльності підприємства//Актуальні проблеми економіки.-2010.-№4 .-с. 94-102
Артюхов М. Особливості використання інтернету в системі маркетингу підприємства//Маркетинг в Україні.-2008.-№5 .-с. 47-51
Весперіс С. Парадигми промислового маркетингу//Держава та регіони. Серія"Економіка та підприємництво".-2010.-№5 .-с. 121-125
Дайновський Ю. Репрезентативність маркетингових досліджень: підходи та критерії//Маркетинг в Україні.-2008.-№3 .-с. 18-23
Челенко Ю. Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу//Актуальні проблеми економіки.-2008.-№6 .-с. 257-262
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсова МДКП-перетворено.pdf526,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools