ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2012) : [293] Αρχική σελίδα συλλογής

5 - 6 грудня 2012 року відбулася ⅩⅥ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відкривав конференцію ректор університету докт.тех. наук, професор Ясній Петро Володимирович.

Під час пленарного засідання із корисними та змістовними доповідями виступили:

 • Ніконенко Василь Миколайович «Ефективність зовнішньої політики та її основні риси».
 • Андрушків Богдан Миколайович та Вовк Ірина Петрівна «Ресурсономіка. Проблеми теорії і практики».
 • Яськів Володимир Іванович «Джерела живлення з коректором коефіцієнта потужності».
 • Пастух Олег Анатолійович «Перспективи квантового комп'ютенгу».

Робота конференції проводилась за наступними секціями:

 1. Математичне моделювання і механіка.
 2. Машинобудування.
 3. Інформаційні технології.
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва.
 5. Приладобудування.
 6. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 7. Електротехніка та світлотехніка.
 8. Електроніка та мікропроцесорна техніка.
 9. Математика.
 10. Фізика.
 11. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 12. Обладнання харчових виробництв.
 13. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 14. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері.
 15. Економіка та підприємництво.
 16. Гуманітарні науки

1. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅰ „Природничі науки та інформаційні технології“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 77 с.
2. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅱ „Матеріалознавство та машинобудування“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 145 с.
3. Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Том Ⅲ „Гуманітарні, соціальні та економічні науки“, (Тернопіль, 5-6 грудня 2012 року) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – 112 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 1)


1
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
19
20
21
22
23
24
25
26
МАТЕМАТИКА
27
28
29
30
31
ФІЗИКА
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69

Content (Vol. 1)


1
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
19
20
21
22
23
24
25
26
MATEMATIKA
27
28
29
30
31
FIZYKA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
41
42
43
44
45
46
47
48
49
INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
 
69
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 2)


1
МАШИНОБУДУВАННЯ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
84
85
86
87
88
89
90
91
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
135

Content (Vol. 2)


1
MASHINOBUDUVANNIA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
84
85
86
87
88
89
90
91
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
OBLADNANNIA KHARCHOVIKH VIROBNITSTV
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHOSPODARSKOHO VYROBNYTSTVA
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
 
127. Zmist
135
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя

Зміст (том 3)


1
ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Content (Vol 3)


1
EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
HUMANITARNI NAUKY
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 
101
108

Browse
Εγγραφείτε σε αυτήν τη συλλογή για να λαμβάνετε καθημερινά ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για νέες προσθήκες RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293
TypeIssue DateTitleAuthor(s)
Article5-Δεκ-2012Пусті сторінки-
Article5-Δεκ-2012Зміст-
Article5-Δεκ-2012Вплив аеробіки на показники фізичної підготовленості студентокШкварко, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Δεκ-2012Особливості сучасної історіографії еволюції пореформеного землеволодіння на Правобережній Україні (друга половина ХІХ ст.)Химич, Л.
Article5-Δεκ-2012Історія розвитку плавання і методики навчанняФедчишин, Ольга Ярославівна; Курко, Ярослав Віталійович
Article5-Δεκ-2012Веб-пошук і веб-проектування під час викладання англійської мови у вищій школіФедак, С.
Article5-Δεκ-2012Детермінанти успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняТретьяк, В.; Салук, І.
Article5-Δεκ-2012Значення індивідуальних стилів для здорового способу життя студентівТеплий, Андрій Михайлович; Салук, І.
Article5-Δεκ-2012Особливості процесу модернізації суспільних відносин в УкраїніСівчук, П.
Article5-Δεκ-2012Обґрунтування необхідного рівня психофізичної підготовленості студентівСалук, І.
Article5-Δεκ-2012Технологія оцінки рівня фізичної підготовленості студентівРусанюк, М.
Article5-Δεκ-2012Наука і релігія – взаємозаперечення чи взаємодоповнення (з позиції сьогодення)Рокіцький, Олександр Михайлович; Рокіцька, Наталія Володимирівна
Article5-Δεκ-2012Формування здорового способу життя у студентів та його складовіРалло, Г.
Article5-Δεκ-2012УНДО і „Просвіта”: особливості взаємин (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article5-Δεκ-2012Вчинок в структурі життєвого шляху особистостіПеріг, І.
Article5-Δεκ-2012Сентименталізм в українському романтизміПаласюк, М.
Article5-Δεκ-2012Ефективність зовнішньої політики та її основні рисиНіконенко, В.
Article5-Δεκ-2012Аналіз внутрішньо-системних зв’язків розумової діяльності студентокНадозірний, Я.
Article5-Δεκ-2012Вплив електромагнітного випромінювання на організм людиниНедкевич, Л.
Article5-Δεκ-2012Актуальність копінгу як усунення ситуації психологічної загрозиМоначин, І.
Article5-Δεκ-2012Динаміка показників розумової працездатності у студентів з різною руховою активністюЛуців, В.
Article5-Δεκ-2012Буденна свідомість та особливості її розвиткуЛобас, В.; Габрусєва, Н.
Article5-Δεκ-2012Неологізми у сучасній англійській мовіКухарська, В.
Article5-Δεκ-2012Адаптаційні процеси в системі зовнішнього дихання при фізичних навантаженнях у студентівКурко, Ярослав Віталійович
Article5-Δεκ-2012Структура спортивного відбору у гирьовому спортіКульчицький, З.
Article5-Δεκ-2012Особливості наздоганяючої модернізації в Російській імперії другої половини ХІХ ст.Криськов, А.
Article5-Δεκ-2012Психомоторний розвиток студентів технічного ВНЗКазмірчук, І.
Article5-Δεκ-2012Використання лінгвокраїнознавчих матеріалів при формуванні соціокультурної компетенції студентів у центрі іноземних мовДутка, М.
Article5-Δεκ-2012Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспективиДжиджора, Л.
Article5-Δεκ-2012І. Франко та національно-культурне відродження ГаличиниДжафарова, С.
Article5-Δεκ-2012Документалістика в сучасному літературному дискурсіДенисюк, Н.
Article5-Δεκ-2012До питання про основні тенденції урбоіндустріального розвитку Західного регіону України в 1960 – 1970-их рокахГумен, Ю.
Article5-Δεκ-2012Особливості застосування окремих оціночних категорій у цивільному праві УкраїниГрузін, В.
Article5-Δεκ-2012Роль і значення спорту в забезпеченні здоров’я та дієздатності людиниГаліздра, А.
Article5-Δεκ-2012Педагогічна і психолого-педагогічна підготовка викладача вищої школиВовк, І.
Article5-Δεκ-2012Проблеми діяльності психологічної служби в Україні у сучасних умовахВишньовський, В.
Article5-Δεκ-2012Удосконалення техніки плавання батерфляємВальчак, Н.
Article5-Δεκ-2012Імідж організаціїШпит, М.
Article5-Δεκ-2012Суть та необхідність контролінгу в умовах кризиЮрик, Н.
Article5-Δεκ-2012Омолодження кадрового складу підприємстваЮрик, Н.; Ткачук, О.
Article5-Δεκ-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі Шацького національного природного паркуХом’як, В.; Вовк, Я.
Article5-Δεκ-2012Особливості формування едхократичних організаційСтойко, І.; Семаньків, І.
Article5-Δεκ-2012Теорія економічного зростання Нобелівського лауреата Саймона КузнецяСтойко, І.; Горбачевський, Р.
Article5-Δεκ-2012Ефективність кластерівСемчишин, Є.
Article5-Δεκ-2012Контроль як елемент фінансового менеджментуМашлій, Г.; Панасюк, Л.
Article5-Δεκ-2012Проблеми використання сучасних інформаційних технологій як можливості реалізації інноваційної державної політикиНагорняк, Г.; Нагорняк, І.
Article5-Δεκ-2012Проблеми реалізації фінансового контролю на підприємствіМашлій, Г.; Мосій, О.; Подоляк, Н.
Article5-Δεκ-2012Аналіз капіталу підприємства як один з основних етапів оптимізації його структуриМашлій, Г.; Вівчарик, М.
Article5-Δεκ-2012Рейдерство в Україні – реалії сьогоденняМалюта, Л.; Лесюк, А.
Article5-Δεκ-2012Виробнича логістика на підприємствах будівельної галузіКульматицька, І.; Зяйлик, М.
Article5-Δεκ-2012Ефективне формування та управління портфельними інвестиціямиКіндзерська, Н.
Article5-Δεκ-2012Ресурсне забезпечення формування та реалізації кадрової політикиЖук, Н.
Article5-Δεκ-2012Дослідження операційної стратегії підприємстваЖидоник, М.
Article5-Δεκ-2012Проблеми розвитку енергетичної галузі в умовах кризиГарматюк, О.
Article5-Δεκ-2012Антикризовий менеджмент на підприємствах спиртової галузіЛаба, І.; Вовк, Ю.
Article5-Δεκ-2012Фактори, що впливають на якість бізнес-освіти в УкраїніВладимир, Ольга Михайлівна
Article5-Δεκ-2012Особливості обліку затрат на вугледобувних підприємствах ДонбасуВеретельна, Л.
Article5-Δεκ-2012Синергетична складова реалізації наукових підходів до управління підприємствомГейвич, Л.; Марченко, В.; Василенко, Т.
Article5-Δεκ-2012Теоретичні передумови виникнення маркетингу некомерційних організаційБорисова, Т.
Article5-Δεκ-2012Конкурентоспроможність товару та основні методи її підвищенняШеліга, А.
Article5-Δεκ-2012Тенденції розвитку міграційних процесів в УкраїніХрупович, С.
Article5-Δεκ-2012Маркетинг екологічних інновацій на прикладі шацького національного природного паркуХом’як, К.; Вовк, Ю.
Article5-Δεκ-2012Ефективний фінансовий ринок – фінансово-економічна стабільність державиХимич, Ірина Григорівна
Article5-Δεκ-2012Логістичний функціональний підхід до стратегічного розвитку збалансованого виробничо-збутового потенціалу підприємстваФедорій, С.
Article5-Δεκ-2012Фінансові аспекти при інноваційно-інвестиційних процесахТимошик, Н.
Article5-Δεκ-2012Нейромаркетинг: перспективна інновація чи заборонений прийом?Татарин, Т.
Article5-Δεκ-2012Інноваційно-логістична модель сталого розвитку економіки країниСтрутинська, І.
Article5-Δεκ-2012Особливості корпоративної культури в системі управління конфліктами на підприємствіСівчук, І.
Article5-Δεκ-2012Інноваційний маркетинг на ринку освітніх послугСеменюк, С.
Article5-Δεκ-2012Товаровиробництво як основний фактор забезпечення високого рівня економічної безпеки для підприємств машинобудуванняРуда, О.
Article5-Δεκ-2012Сучасні реалії використання трейд –маркетингових інструментів промисловими підприємствами УкраїниРожко, Н.
Article5-Δεκ-2012Типологія інноваційних стратегій підприємстваРадинський, С.
Article5-Δεκ-2012Особливості стратегічного підходу до управління збутомПришляк, Г.
Article5-Δεκ-2012Розробка організаційно – управлінського механізму маркетингової діяльності промислових підприємствПоворозник, Ю.; Піняк, І.
Article5-Δεκ-2012Сутність та передумови впровадження інтегрованої логістики у фармаціїПаласюк, Б.
Article5-Δεκ-2012Поняття та значення екологічного маркетингуОксентюк, Б.; Оксентюк, А.
Article5-Δεκ-2012Основні складові маркетингу модних товарівМіщук, О.; Стухляк, Д.
Article5-Δεκ-2012Сучасні стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємствМихайлюк, О.
Article5-Δεκ-2012Спеціалізація України на міжнародних ринкахМаркович, Ірина Богданівна
Article5-Δεκ-2012Проблеми обліку витрат в системі управління і контролю за процесом виробництва продукції рослинництваМалюта, Л.; Лендирук, П.
Article5-Δεκ-2012Диверсифікація виробництва як економічна категорія в контексті кризових явищМазуренок, О.
Article5-Δεκ-2012Бренд-комунікація в інтернет-бізнесіЛуців, О.
Article5-Δεκ-2012Формування і реалізація інноваційної моделі розвиткуЛевчунь, Г.
Article5-Δεκ-2012Особливості переходу України на принципи сталого економічного розвиткуЛевицький, В.
Article5-Δεκ-2012Становлення та розвиток концепції людського розвиткуКудлак, Віталій Ярославович
Article5-Δεκ-2012Класифікація факторів ризику в діяльності підприємстваКоролюк, Т.
Article5-Δεκ-2012Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти на сучасному етапіКонстантюк, Наталія Іванівна
Article5-Δεκ-2012Цілі та пріоритети технічного розитку підприємств УкраїниКіндзерська, Н.
Article5-Δεκ-2012Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області в сучасних умовахКазмірчук, С.
Article5-Δεκ-2012Принципи, які впливають на ефективність системи показників оцінки праці торгових представниківДячун, О.
Article5-Δεκ-2012Бар’єри вступу на ринок для підприємницьких структурГрод, А.
Article5-Δεκ-2012Управління мотивацією персоналу в «Надвірнянський держлісгосп»Григорчук, О.; Юрик, Н.
Article5-Δεκ-2012Сутність маркетингу на ринку інтелектуальної власностіГригор’єва, А.
Article5-Δεκ-2012Забезпечення інтелектуалізації машинобудівного підприємства за рахунок ефективного використання інтелектуальних ресурсівВовк, І.
Article5-Δεκ-2012Трактування та класифікація витрат в сучасній економіціБухта, В.
Article5-Δεκ-2012Візуальний мерчандайзинг та його особливістьБурліцька, О.
Article5-Δεκ-2012Пріоритетні завдання забезпечення інноваційної активності розвитку економікиАртеменко, Л.
Article5-Δεκ-2012Економічна сутність функціональних стратегій промислових підприємствАлілуйко, О.
Article5-Δεκ-2012Редакційні сторінки-
Article5-Δεκ-2012Зміст-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 293