ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2013) : [460] Домівка зібрання Перегляд статистики

25 - 26 квітня 2013 року на базі ТНТУ пройшла ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 1, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 304 с.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 2, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 196 с.

Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
133
134
135
136
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
285
303

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
133
134
135
136
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
SEKTSIIA: FIZYKA
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
276. Zmist
285
303
Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
193

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
180. Zmist
183
193

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 460
ТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article25-кві-2013Видавничі сторінки-
Article25-кві-2013Зміст-
Article25-кві-2013Автоматизовані методи дослідження структурних характеристик матеріалівЦветинович, Д. О.
Article25-кві-2013Оцінювання тримкої здатності зварної підкрокв’яної фермиРибачок, Оксана Іванівна; Бобик, М.
Article25-кві-2013Алгоритм оптимізації конструкції зварної підкрокв’яної ферми з використанням ПК ЛІРАПриступа, О. М.
Article25-кві-2013Вплив природи та вмісту дисперсних наповнювачів на властивості та електропровідність полімеркомпозитних покриттівПлескун, М.
Article25-кві-2013Дослідження величини подачі при зміні ексцентриситету помпиНайда, М.
Article25-кві-2013Синтез конфігурації тонкостінних холодногнутих металопрофілів для виготовлення будівельних фермМудеревич, А. В.
Article25-кві-2013Вплив вологості на теплопровідність стінової керамічної цеглиМатенька, І.
Article25-кві-2013Оптимізація температури спікання і хімічного складу твердих сплавів на полікарбідній основіГрицай, Ю.
Article25-кві-2013Самоущільнюючі бетониГриб, А.
Article25-кві-2013Кінетика водопоглинання поліаміду-6 та його вплив на величину модуля пружностіАнтонов, М.
Article25-кві-2013Якість та безпечність продуктів дитячого харчуванняЯкубець, І. М.
Article25-кві-2013Удосконалення технології виробництва повидлаШевчук, О.
Article25-кві-2013Чорноплідна горобина - джерело біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання у виробництві продуктів харчуванняШевська, Л.
Article25-кві-2013Особливості зберігання харчових продуктів у замороженому виглядіЧайка, М. Ю.
Article25-кві-2013Актуальні аспекти удосконаленя технології виробництва варення з ягід полуниціХоркун, У.
Article25-кві-2013Нові види тари та упаковки для консервованих плодів і овочівУльянович, О.
Article25-кві-2013Вплив токоферолів на стійкість олій до окисненняТанасевич, Є.
Article25-кві-2013Вплив технологічних факторів на формування структури фруктових консервівСтрільчук, М. Б.
Article25-кві-2013Кабачки з аджикою – новий вид овочевих консервівСамотіс, Ю.
Article25-кві-2013Обліпиха – джерело біологічно-активних речовин і сировина для виготовлення консервівОстапйовська, М.
Article25-кві-2013Динаміка денітрифікуючого і мікробіологічного процесів в технології квашення капусти та соління огірків і помідорівМакар, У.; Мацюк, М.; Андріїшин, Н.
Article25-кві-2013Карамелізована цибуляКравченюк, Христина Юріївна
Article25-кві-2013Жирнокислотний профіль купажованих олій на основі кукурудзяноїКозюпа, О. С.
Article25-кві-2013Використання стабілізаторів у виробництві овочевих та фруктових консервівЗадорожній, В.
Article25-кві-2013Йододефіцит населення УкраїниДоскоч, Д.
Article25-кві-2013Впровадження безвідходних технологій при виробництві консервівДем'яник, М. В.
Article25-кві-2013Заморожені овочі незамінні компоненти харчування людиниГерій, О.
Article25-кві-2013Жирнокислотний склад олій після автоклавуванняГварадзе, Г.
Article25-кві-2013Фруктові консерви з цитрусових і гарбузаВанкевич, О.
Article25-кві-2013Дослідження контактної різниці потенціалів між металами та діелектриками на основі системи фундаментальних фізичних понятьЯкубів, П.
Article25-кві-2013Вплив анізотропії розсіяння носіїв заряду в кристалах n−Si на тензочутливістьЦизь, А. І.
Article25-кві-2013Використання комп’ютерної графіки при вивченні курсу фізикиТруш, С. В.
Article25-кві-2013Особливості спектрів випромінювання компактних люмінесцентних лампПаробок, Г.; Кіфер, Віктор Михайлович; Назарчук, В.; Бабчишин, А.
Article25-кві-2013Вплив елементів віконних конструкцій на теплопередачу через світлопрзорі огородженняМінакова, Д.
Article25-кві-2013Радіаційний моніторинг мікрорайону “Центр”Макух, В.; Желізняк, М.
Article25-кві-2013Дослідження електричних струмів у металах та діелектриках на основі системи фундаментальних фізичних понятьЛиса, Х.
Article25-кві-2013Спінтроніка – електроніка наступного поколінняЛевченко, Х.
Article25-кві-2013ЕНМК «Механіка» для студентів спеціальності «Фізика» як приклад реалізації дистанційної форми навчання в педагогічних вузахКривий, В.
Article25-кві-2013Про захист теплообмінних поверхоньКожемяка, Д.
Article25-кві-2013Квантові комп’ютериКіт, М.
Article25-кві-2013Вічні двигуни. Вигадка чи реальність?Долінський, Т.
Article25-кві-2013Оптоволоконні лазери та їх застосуванняАфанасенко, А.; Герасимів, В.; Литковець, М.
Article25-кві-2013Сучасні дослідження Марсу: наукова лабораторія "Curiosity"Кіфер, Віктор Михайлович; Назарчук, В.; Бабчишин, А.
Article25-кві-2013Розрахунок напружень в матеріалах під дією лазерних імпульсівГаб’ян, Л.
Article25-кві-2013Особливі умови процесу конденсаціїБондаренко, В.
Article25-кві-2013Методи отримання газочутливих гетероструктурБійчук, Р.
Article25-кві-2013Керування зварювальною ванною при дводуговому зварюванні послідовно включеними дугамиЧудінов, В.
Article25-кві-2013Дослідження деградації структури металу газопроводу після довготривалої експлуатаціїФіліпчук, О. О.
Article25-кві-2013Розробка алгоритму аналізу та математичного моделювання трибосистеми на базі активного експерименту дослідження адаптації матеріалів в умовах абразивного зношуванняТрубчанінова, К. В.; Попов, С. М.
Article25-кві-2013Область використання наплавлення в сучасних економічних умовахСольник, Р.
Article25-кві-2013Технологія зварювання підставки тракторноїСемчук, Олег
Article25-кві-2013Аналіз проблем інженерних розрахунків зварних рамних конструкцій на стадіях зародження і розвитку втомних тріщинНовак, А.; Нестюк, В.; Петровський, Р.
Article25-кві-2013Підвищення працездатності шарів при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полівЛимарь, О.
Article25-кві-2013Підвищення міцності зварних з'єднань в умовах втомного навантаженняКуцло, Р.
Article25-кві-2013Просторова стійкість зварювальної дугиКметь, І. Б.
Article25-кві-2013Дослідження кристалізації металу при дуговому наплавленні з накладанням керуючих магнітних полівКлочко, К. І.
Article25-кві-2013Вплив теплового і електромагнітного екранів на температурне поле в зоні наплавленняЖук, В. М.
Article25-кві-2013Дугове зварювання в захисному середовищіГоловатий, Сергій
Article25-кві-2013Температура та будова частинок при плазмовому напилені струмоведучим дротомВоронін, Д. Я.; Биковський, О. Г.
Article25-кві-2013Способи керування зварювальною дугоюВелігорський, Б. А.
Article25-кві-2013Вплив шорсткості поверхні на поверхневі явища на границі розділу тверде тіло–рідинаБусов, А. В.; Биковський, О. Г.
Article25-кві-2013Мемристор. Перший крок до самопрограмованої електронікиСтросінський, С.
Article25-кві-2013Застосування генетичного алгоритму для синтезу вузьконапрямленої ректениіСтоянов, Ю.
Article25-кві-2013Використання сонячних панелей в якості джерел живленняПокотило, М.
Article25-кві-2013Використання іоністорів в якості короткочасного резервного живленняПатерак, В.
Article25-кві-2013Математична модель сфігмографічного сигналуПадлецька, М. І.
Article25-кві-2013Метод дослідження периферичної гемодинаміки серцево–судинної системи людиниІскрижицький, В. В.
Article25-кві-2013Методи аналізу дослідження функції зовнішнього дихання людиниБлашків, Н.
Article25-кві-2013Математична модель шуму для задачі спекл-трекінг ехокардіографіїБеньо, А. М.
Article25-кві-2013Удосконалення математичної моделі та методу електроміографії для побудови системи керування протезом передпліччяБентковський, Т.
Article25-кві-2013Використання інтервалу Q-α для оцінки параметрів периферичного кровообігуБеляєва, Н. А.; Гевко, О. В.; Яворська, Євгенія Богданівна
Article25-кві-2013Підвищення енергоефективності систем сонячного гарячого водопостачанняЯсин, В. М.
Article25-кві-2013Дослідження впливу несиметричних режимів мережі на показники якості електроенергії на базі асинхронних двигунівЮрковський, І.
Article25-кві-2013Впровадження систем автономного електрозабезпечення на основі сонячних PV-панелейШегера, К.
Article25-кві-2013Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктамиЦушко, О.
Article25-кві-2013Оцінка використання засобів штучного інтелекту для відновлення електропостачання знеструмлених споживачівТарас, І.
Article25-кві-2013Дослідження перенапруг в розподільчих мережах з ізольованою нейтраллю при однофазному замиканніСтефанюк, В.
Article25-кві-2013Різноспектральні тепличні світлодіодні опромінювачіПроців, Х. Б.
Article25-кві-2013Побудова моделі корекції похибок вимірювальних трансформаторів для підвищення точності визначення текучих параметрів режимів електроспоживанняПрокопів, Н.
Article25-кві-2013П’єзоелектричні трансформатори як базові елементи для запалювання та стабілізації розряду люмінісцентної лампиПонятишин, І. В.
Article25-кві-2013Підвищення ефективності використання енергоресурсів в смт.Шумськ за рахунок встановлення твердопаливних котлівОткидач, С.
Article25-кві-2013Підвищення ефективності використання когенераційних установок малої потужностіМельник, Т.
Article25-кві-2013Підвищення ефективності теплопостачання при врахуванні температурно-погодних факторівМатлюк, О.
Article25-кві-2013Дослідження синхронізації роботи суміщених генераторів в системах автономного електропостачанняМартинюк, Д.
Article25-кві-2013Дослідження впливу несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронних двигунівЛисюк, А.
Article25-кві-2013Перспективи комплексного виробництва тепла та енергії з сонячного випромінюваняЛещишин, С.
Article25-кві-2013Створення моделі світлотехнічного пристрою для фотомедичних технологій динамічного опромінення із зворотнім зв’язкомКузь, В. І.
Article25-кві-2013Розрахунок надійності силових трансформаторів при несинусоїдальності та несиметрії напруг мережіКубів, В. В.
Article25-кві-2013Розробка технічних засобів комерційного обліку електроенергії та контролю режимів електропостачання промислових підприємствКоржак, Ю.
Article25-кві-2013Дослідження методів компенсаціїї реактивної потужності в системах електропостачання з нелінійними навантаженнямиКогут, В. Я.
Article25-кві-2013Принципи побудови напівпровідникових пускорегулюючих апаратів на базі п'єзоелектричних трансформаторівЙордан, Т. В.
Article25-кві-2013Видавничі сторінки-
Article25-кві-2013Комп’ютеризовані системи комерційного обліку електричної енергіїДідух, І.
Article25-кві-2013Зміст-
Article25-кві-2013Дослідження впливу Бучацької ГЕС на режими роботи підстанцій та розподільних мережДжула, В.
Article25-кві-2013“вплив реклами на свідомість людини”Щигельська, В. Р.
Article25-кві-2013Обґрунтування ефективності підключення енергетичних модулів на базі сонячних колекторів до традиційних систем теплопостачанняГусак, Ю. В.
Article25-кві-2013Феномен конформізмуШтокало, О.
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 100 з 460