ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2013) : [460] Домівка зібрання

25 - 26 квітня 2013 року на базі ТНТУ пройшла ⅤⅠ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“.

Робота конференції проводилася за секціями:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 1, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 304 с.

Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання: матеріали ⅤⅠ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції, том 2, (Тернопіль, 25 квітня 2013 року) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. : Видавництво ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – 196 с.

Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 1)


1
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
130
131
132
133
134
135
136
138
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
139
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА СВІТЛОТЕХНІКА
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
СЕКЦІЯ: РАДІОЕЛЕКТРОННІ БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
СЕКЦІЯ: ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ. ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
285
303

Content (Vol. 1)


1
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
31
32
33
34
36
38
40
41
42
43
44
45
47
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
SEKTSIIA: MATEMATYKA
130
131
132
133
134
135
136
138
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
139
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA SILSKOHO VYROBNYTSTVA
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA, ELEKTRONIKA TA SVITLOTEKHNIKA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
SEKTSIIA: RADIOELEKTRONNI BIOTEKHNICHNI SYSTEMY
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
SEKTSIIA: ZVARIUVANNIA TA SPORIDNENI PROTSESY I TEKHNOLOHII
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
SEKTSIIA: FIZYKA
239
240
241
241
242
243
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
SEKTSIIA: KHIMIIA. KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
 
276. Zmist
285
303
Матеріали Ⅵ всеукраїнської студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання.“

Зміст (том 2)


1
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
193

Content (Vol. 2)


1
SEKTSIIA: EKONOMIKA, MENEDZHMENT, FINANSY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
110
111
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
180. Zmist
183
193

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення електронною поштою про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 460
Попередній переглядДата публікаціїНазваАвтор(и)
Conf_2013v1_Vydavnychi_storinky_303-304__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Видавничі сторінки-
Conf_2013v1_Zmist_285-302__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Зміст-
Conf_2013v1_Tsvetinovich_D_O-Avtomatyzovani_metody_284__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Автоматизовані методи дослідження структурних характеристик матеріалівЦветинович, Д. О.; Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
Conf_2013v1_Rybachok_O_I-Otsiniuvannia_trymkoi_zdatnosti_283__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Оцінювання тримкої здатності зварної підкрокв’яної фермиРибачок, Оксана Іванівна; Бобик, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Pristupa_O_M-Alhorytm_optymizatsii_konstruktsii_282__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Алгоритм оптимізації конструкції зварної підкрокв’яної ферми з використанням ПК ЛІРАПриступа, О. М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Pleskun_M-Vplyv_pryrody_ta_vmistu_dyspersnykh_281__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Вплив природи та вмісту дисперсних наповнювачів на властивості та електропровідність полімеркомпозитних покриттівПлескун, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Naida_M-Doslidzhennia_velychyny_podachi_280__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Дослідження величини подачі при зміні ексцентриситету помпиНайда, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Muderevich_A_V-Syntez_konfihuratsii_tonkostinnykh_279__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Синтез конфігурації тонкостінних холодногнутих металопрофілів для виготовлення будівельних фермМудеревич, А. В.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Matenka_I-Vplyv_volohosti_na_teploprovidnist_278__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Вплив вологості на теплопровідність стінової керамічної цеглиМатенька, І.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Hritsai_Iu-Optymizatsiia_temperatury_277__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Оптимізація температури спікання і хімічного складу твердих сплавів на полікарбідній основіГрицай, Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Hrib_A-Samoushchilniuiuchi_betony_276__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Самоущільнюючі бетониГриб, А.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Antonov_M-Kinetyka_vodopohlynannia_poliamidu_275__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Кінетика водопоглинання поліаміду-6 та його вплив на величину модуля пружностіАнтонов, М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Yakubets_I_M-Yakist_ta_bezpechnist_produktiv_274__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Якість та безпечність продуктів дитячого харчуванняЯкубець, І. М.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Shevchuk_O-Udoskonalennia_tekhnolohii_273__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Удосконалення технології виробництва повидлаШевчук, О.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Shevska_L-Chornoplidna_horobyna_dzherelo_272__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Чорноплідна горобина - джерело біологічно активних речовин (БАР) та доцільність її використання у виробництві продуктів харчуванняШевська, Л.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Chaika_M_Iu-Osoblyvosti_zberihannia_kharchovykh_271__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Особливості зберігання харчових продуктів у замороженому виглядіЧайка, М. Ю.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Khorkun_U-Aktualni_aspekty_udoskonalenia_270__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Актуальні аспекти удосконаленя технології виробництва варення з ягід полуниціХоркун, У.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Ulianovich_O-Novi_vydy_tary_ta_upakovky_269__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Нові види тари та упаковки для консервованих плодів і овочівУльянович, О.; Тернопільський національний технічний університет імені Іван Пулюя
Conf_2013v1_Tanasevych_Ie-Vplyv_tokoferoliv_na_stiikist_268__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Вплив токоферолів на стійкість олій до окисненняТанасевич, Є.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Conf_2013v1_Strilchuk_M_B-Vplyv_tekhnolohichnykh_267__COVER.jpg.jpg25-кві-2013Вплив технологічних факторів на формування структури фруктових консервівСтрільчук, М. Б.
Матеріали зібрання (сортування: Дати збереження за спаданням): від 1 до 20 з 460