Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17868

Title: Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки]
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Шпилик, Світлана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Програма виробничої практики за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напряму 6.030507 «Маркетинг» заочної форми навчання: [методичні вказівки] / укл. : О. І. Краузе, С. В. Шпилик. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. – 34 с.
Issue Date: 15-Sep-2016
Date of entry: 15-Sep-2016
Keywords: виробнича практика
маркетинг промислового підприємства
Number of pages: 34
Abstract: Програмою встановлено цілі, завдання і зміст виробничої практики, визначено форми і методи контролю, основні вимоги до складання звіту.
Description: Методичні вказівки містять загальні положення щодо організації виробничої практики, мету та завдання практики, обов’язки студента, керівника практики від університету та підприємства, програму проходження практики, вимоги до оформлення звітів та порядок їх захисту.
Content: Вступ...4 1. Загальні положення...6 2. Мета і завдання практики...6 3. База практики та обов’язки сторін...7 4. Структура та зміст програми практики...10 4.1. Структура програми практики...10 4.2. Тематика індивідуальних завдань...12 4.3. Заняття і екскурсії під час практики...14 4.4. Рекомендована література...15 5. Форми і методи контролю...19 6. Вимоги до змісту звіту по виробничій практиці...19 7. Вимоги до оформлення звіту по виробничій практиці...22 8. Порядок захисту звіту та підведення підсумків про проходження виробничої практики...25 9. Додатки...27
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17868
References (Ukraine): 1. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004 – 288 с.
2. Крикавський Є. Промисловий маркетинг: підручник. 2-ге вид. / Є.Крикавський, Н. Чухрай. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 472 с.
3. Андреева О.Д. Технология бизнеса:. Учебное пособие. /О.Д. Андреева. – М.: Издательская група ИНФРА, 2007. – 224 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyrobnycha_praktyka.doc267 kBMicrosoft WordView/Open
vyrobnycha_praktyka.pdf258,83 kBAdobe PDFView/Open
vyrobnycha_praktyka.djvu264,5 kBDjVuView/Open
vyrobnycha_praktyka__COVER.png82,95 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools