กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1778

ชื่อเรื่อง: Інтегровані маркетингові комунікації підприємства
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Enterprise`s integrational marketing communications
ผู้แต่ง: Краузе, Ольга Ігорівна
Krauze, O.
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О. Інтегровані маркетингові комунікації підприємства [Текст] / О. Краузе // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2008. — Вип. 1 (1). — С.104-110
วันที่เผยแพร่: 2008
Date of entry: 30-กัน-2012
สำนักพิมพ์: Терно-Граф
UDC: 658.8.013
คำสำคัญ: ринок
споживачі
підприємство
товар
збут
просування
інтегровані маркетингові комунікації
реклама
стимулювання збуту
паблік рілейшнз
прямі продажі
прямий маркетинг
หมายเลขชุด/รายงาน: Випуск 1 (1);
บทคัดย่อ: У статті розкрито зміст інтегрованих маркетингових комунікацій, визначено їх роль та значення, окреслено основні принципи побудови ефективної сучасної комунікаційної політики підприємства.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1778
ISSN: 2223-3822
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2008, Випуск 1(1)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Krauze.pdf190,55 kBAdobe PDFดู/เปิด
Krauze.djvu91,78 kBDjVuดู/เปิด
Krauze__COVER.png412,22 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น