Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41146
Title: Розробка системи освітлення та електропостачання станції знезалізнення води
Other Titles: Development of a lighting and power supply system for a water de-ironing station
Authors: Рудницька, Ольга Миколаївна
Rudnytska, Olha
Bibliographic description (Ukraine): Рудницька О. М. Розробка системи освітлення та електропостачання станції знезалізнення води : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“ / О. М. Рудницька. — Тернопіль : ТНТУ, 2023. — 83 с.
Issue Date: May-2023
Date of entry: 22-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Supervisor: Куземко, Наталія Анатоліївна
Kuzemko, Nataliia
UDC: 628.9
Keywords: 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
горизонтальна освітленість
вертикальна освітленість
світловий потік
коефіцієнт експлуатації
крива сили світла
втрата напруги
horizontal illuminance
vertical illuminance
luminous flux
light intensity curve
voltage loss
operating factor
Number of pages: 83
Abstract: Проаналізовано електричних споживачів лабораторно-побутово-виробничого корпусу. Виконано вибір значень нормованої освітленості систем робочого та аварійного освітлення приміщень станції знезалізнення води та лабораторно-побутово-виробничого комплексу, а також системи зовнішнього освітлення. Вибрано світлові прилади, на основі даних яких та даних щодо світлового та робочого середовища в приміщеннях розраховано коефіцієнт запасу. Запропоновано електричну освітлювальну мережу станції знезалізнення води, а також електричну мережу живлення силового та освітлювального навантаження лабораторно-побутово-виробничого комплексу. Виконано електротехнічний розрахунок електричних мереж живлення, внаслідок якого отримано значення робочих струмів, котрі протікають через ділянки електромереж. На підставі отриманих значень вибрано площі поперечного перерізу жил кабелів, а також апарати захисту. Розраховано спади напруг на ділянках електричних мереж. В розрахунково-дослідницькому розділі, на підставі моделювання та світлотехнічного розрахунку, запропоновано системи освітлення приміщень станції та комплексу.
The electrical consumers of the laboratory-household-production building were analyzed. The selection of the normalized lighting values of the working and emergency lighting systems of the premises of the water de-ironing station and the laboratory-household-production complex, as well as the outdoor lighting system, was carried out. Lighting devices were selected, based on their data and data on the light and working environment in the premises, the reserve factor was calculated. The electric lighting network of the water de-ironing station, as well as the electric power supply network of the power and lighting load of the laboratory-household-production complex are proposed. An electrical engineering calculation of power supply networks was performed, as a result of which the values of operating currents flowing through sections of power networks were obtained. On the basis of the obtained values, the cross-sectional areas of the cable cores, as well as protection devices, were selected. Voltage drops on sections of electrical networks are calculated. In the calculation and research section, on the basis of modeling and lighting calculations, lighting systems for the premises of the station and the complex are proposed.
Description: Визначено, що сумарна площа приміщень станції знезалізнення води становить 1379,70 м2, а лабораторно-побутово-виробничого корпусу – 652,17 м2 Проаналізовано електричних споживачів лабораторно-побутово виробничого корпусу, в результаті чого встановлено, що їх сумарна встановлена потужність дорівнює 198,20 кВт. Виконано вибір значень нормованої освітленості систем робочого та аварійного освітлення приміщень станції знезалізнення води та лабораторно побутово-виробничого комплексу, а також системи зовнішнього освітлення. Також вибрано світлові прилади, на основі даних яких та даних щодо світлового та робочого середовища в приміщеннях розраховано коефіцієнт запасу. На підставі моделювання та світлотехнічного розрахунку запропоновано системи освітлення приміщень станції та комплексу. Сумарна потужність світлових приладів робочого освітлення приміщень станції знезалізнення води становить 4,414 кВт, а приміщень лабораторно-побутово виробничого комплексу – 4,147 кВт. Таким чином встановлено, що потужність системи освітлення лабораторно-промислово-виробничого комплексу становить 2,05 % від встановленої потужності усіх елетроспоживачів Для зовнішнього освітлення станції знезалізнення води використано 14 світлових приладів потужністю 50 Вт, світловий потік кожного з яких становить 6400 лм. Така система освітлення дозволяє забезпечити середню та мінімальну освітленість 23 та 5,88 лк відповідно.
Content: ВСТУП 6 1 АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Відомості про об’єкт проектування 8 1.2 Вимоги до систем освітлення приміщень 11 1.3 Електричне обладнання лабораторно-побутово-виробничогокомплексу 13 1.4 Висновки до розділу 16 2 РОЗРАХУНКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ РОЗДІЛ 18 2.1 Вихідні дані для світлотехнічного розрахунку системи освітлення об’єкта проектування 18 2.1.1 Вибір нормованої освітленості 18 2.1.2 Вибір світлових приладів 20 2.1.3 Визначення коефіцієнта запасу 2.2.1 Світлотехнічний розрахунок системи освітлення залу фільтрів за допомогою методу коефіцієнта використання 23 2.2 Моделювання та світлотехнічний розрахунок систем освітлення 25 2.2.1 Світлотехнічний розрахунок системи освітлення залу фільтрів за допомогою методу коефіцієнта використання 25 2.2.2 Моделювання систем освітлення приміщень в пакеті DIALux 29 2.2.3 Моделювання системи зовнішнього освітлення станції знезалізнення води в пакеті DIALux 36 2.3 Висновки до розділу 37 3 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ 38 3.1 Електрична освітлювальна мережа станції знезалізнення води 38 3.2 Система електропостачання лабораторно-побутово-виробничого комплексу 40 3.3 Електротехнічний розрахунок електричних освітлювальних мереж та системи електропостачання 44 3.3.1 Розрахунок електричної освітлювальної мережі станції знезалізнення води по струму навантаження 44 3.3.2 Розрахунок системи електропостачання лабораторно-побутово-виробничого комплексу 46 3.3.3 Розрахунок втрат напруги 49 3.3.4 Вибір апаратів захисту та комутаційної апаратури 53 3.4 Висновки до розділу 55 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 56 4.1 Аналіз факторів небезпеки, які можуть виникати при експлуатації об’єкта проектування 56 4.2 Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій 58 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 61 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 63 ДОДАТКИ 67 ДОДАТОК А 68 ДОДАТОК Б 72 ДОДАТОК В 74
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41146
Copyright owner: © Рудницька О.М., 2023
References (Ukraine): 1. НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2007 року № 833
2. Костик Л.М. Курс лекцій з дисципліни «Проектування промислового освітлення» для студентів спеціальності 8.05070105 «Світлотехніка і джерела світла». Тернопіль: ТНТУ, 2015. 144 с.
3. Осадца Я.М. Курс лекцій з дисципліни “Світлотехнічні установки та системи” для студентівспеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 144 с.
4. Світлодіодні і люмінесцентні лампи люкси. Світловий потік світлодіодних ламп і розжарювання URL: https://houseand.ru/electrician/led-and-fluorescent-lamp-suites-luminous-flux-of-led-lamps-and-incandescent/(дата звернення: 08.03.2023)
5. ДБН В.2.5 – 28 – 2018. Природне і штучне освітлення.– К.: Мінрегіон України, 2018.– 137 c.
6. ДСП37В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP37V.pdf(дата звернення: 09.12.2022
7. ДСП65В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP65V.pdf(дата звернення: 12.12.2022)
8. ДСП17В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP17V.pdf(дата звернення: 12.12.2022)
9. ДСП07У. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DSP07U.pdf/(дата звернення: 08.12.2022)
10. ДПП07В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DPP07V.pdf(дата звернення: 12.12.2022
11. ДПП05В, ЛПП05В. URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA-UKR_DPP05V LPP05V.pdf(дата звернення: 12.12.2022)
12. ДПО26В. URL:http://vatra.ua/ukr/office-lighting/dpo26v-VATRA/(дата звернення: 09.12.2022)
13. ДВО27У Юпітер-LED 2.URL:http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/office/VATRA UKR_DVO27U_(Jupiter-LED-2).pdf(дата звернення: 09.12.2022)
14. ДББ37У Селена-LED-2.URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA UKR_DBB37U(SELENA-LED-2).pdf(дата звернення: 10.12.2022)
15. ДББ64В, ЛББ, НББ Селена.URL: http://vatra.ua/download/PDF_VATRA/prom/VATRA-UKR_SELENA(DBB LBB-NBB).pdf(дата звернення: 15.12.2022
16. Осадца Я.М. Курс лекцій з дисципліни “Світлотехнічні установки та системи” для студентів спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 144 с.
17. Червінський Л.С. Електричне освітленн6я та опромінення. Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Л.С.Червінський, Л.О. Сторожук, Б.М. Ковалишин. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2014. – 63 с.
18. Говоров П.П., Пилипчук Р.В. Освітленняпромисловихобєктів. Навчальнийпосібник для студентіввищихзакладівосвіти / П.П. Говоров, Р.В. Пилипчук, А.І. Токмань, В.В. Щиренко, Р.Ю. Яремчук —Тернопіль: Джура, 2008. -388., арк. іл.
19. Козар Р.О. Апроксимація залежностей коефіцієнта використання світлового потоку // Р.О. Козар; І.О. Присяжнюк; О.М. Рудницька; Т.М. Козак; Я.М.Осадца – Актуальнізадачісучаснихтехнологій: зб. тез доповідей ХІ міжнар. наук.-практ. конф. Молодихучених та студентів, (Тернопіль, 7-8 грудня 2022) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 96.
20. Правила улаштування електроустановок. – К.: Мінрегіонвугілля України, 2017. – 617 с.
21. Проектування електропостачання та електрообладнання машин і установок геотехнічних виробництв: Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізації «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. С. Рябенко, О. В. Мейта. – Електронні текстові данні. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 244 с.
22. Електричне освітлення та опромінення. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок перерізу проводів освітлювальної мережі за допустимими втратами напруги» для здобувачів ступеня вищо їосвіти «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / / Р.В.Кушлик, Р.Р.Кушлик. – Мелітополь: ТДАТУ, 2019. – 14 с.
23. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ ЗАХИСТУ В МЕРЕЖАХ ДО 1000 В Навчально - методичний посібник до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Електричні апарати” (для студентів 3 - 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання"). Укл.: В.М.Буряк, Н.А. Дейнеко. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 62 с.
24. Автоматичний вимикач Eaton PL6-C50/3 3p C 50А.URL: https://eltron.com.ua/avtomatychnyy-vymykach-eaton-pl6-c50-3-3p-c 50a(дата звернення: 10.03.2023)
25. Основи охорони праці: підручник для студентів вищих навчальних закладів // За ред. д.т.н., проф. М.П. Гандзюка - К.: Каравела, 2003. - 408 с.
26. Лапін В.М., Безпека життєдіяльності людини, - Львів: ЛБК НБУ; Київ: Знання, 2000.-188 с.
27. Безпека в надзвичайних ситуаціях : навч. посібник для студентів ЗВО України : у 2 ч. Ч. 1: Надзвичайні ситуації / М. Л. Лисиченко, В. В. Вамболь, С. О. Вамболь, М. М. Кірієнко, І. А. Черепньов, В. М. Власовець ; за ред. М. Л. Лисиченка ; ХНТУСГ. – Харків : ТОВ “ПромАрт”, 2021. – 202 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рудницька_Авторська довідка.docxАвторська довідка_Рудницька О.М.19,81 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Робота_РУДНИЦЬКА.pdfКваліфікаційна робота магістра_Рудницька О.М.6,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools