Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41145

Title: Курс лекцій з дисципліни «Дискретна математика» розділ «Теорія множин» для студентів факультету «Комп’ютерно- інформаційних систем і програмної інженерії»
Authors: Крива, Надія Романівна
Блащак, Наталія Іванівна
Дідич, Ірина Степанівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Курс лекцій з дисципліни «Дискретна математика» розділ «Теорія множин» для студентів факультету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії» / Упоряд. : Н.Р. Крива, Н.І. Блащак, І.С. Дідич. – Тернопіль : ТНТУ, 2023. – 36 с.
Issue Date: 2023
Submitted date: 2023
Date of entry: 22-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
UDC: 519
Page range: 36
Description: Розглянуто на засіданні кафедри МН протокол № 8 від 14 лютого 2023 р. Затверджено на засіданні методичної ради факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ протокол № 4 від 12 квітня 2023 р.
Content: Вступ…4 Лекція 1. Елементи теорії множин…5 Лекція 2. Відношення на множинах…13 Лекція 3. Приклади відношень...18 Лекція 4. Відношення часткового порядку...22 Лекція 4. Відображення множин...29 Література…34
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41145
Copyright owner: © Н.Р. Крива, Н.І. Блащак, І.С. Дідич, 2023
© Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
References (Ukraine): 1. Нікольський Ю.В, Пасічник В.В, Щербина Ю.М. Дискретна математика. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 368 c.
2. Кривий С.Л. Дискретна математика: підручник для студентів вищ. навч. закл.– Чернівці-Київ: Видавничий дім «Букрек», 2014. – 568 с.
3. М.Ф. Бондаренко, Н.В. Білоус, А.Г. Руткас. Комп’ютерна дискретна математика: Підручник. – Харків: «Компанія СМІТ», 2004. – 480 с.
4. Ю.В. Нікольський, Ю.М. Щербина. Збірник задач з дискретної математики. Львів, ЛДУ ім. І.Франка, 1998.
5. Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw-Hill, Inc, 1988.
6. Базилевич Л. Дискретна математика у прикладах і задачах : підручник / Л. Базилевич. – Л. : Видавець І. Е. Чижиков, 2013. – 487 с.
7. Карнаух Т. О. Вступ до дискретної математики / Т. О. Карнаух, А. Б. Ставровський. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 113 с.
8. Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики: Навч. посіб. –К.: Вид. дім дім “Києво-Могилянська Академія“, 2009.
9. Матвієнко М. П. Дискретна математика : навч. посіб. / М. П. Матвієнко. – К. : Видавництво “Ліра-К”, 2013. – 348 с.
10. Борисенко О. А. Дискретна математика : підручник О. А. Борисенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 255 с.
11. Ядренко М. Й. Дискретна математика : навч. посіб. М. Й. Ядренко. – К. : ВПЦ “Експрес”, 2003. – 244 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчальна література кафедри математичних методів в інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurs_ lektsiy_Dyskretna_ matematyka.pdf841,93 kBAdobe PDFView/Open
cover.jpg277,73 kBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools