Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40360
Title: Модернізація трієра марки БТХМ із дослідженням технологічних параметрів процесу сортування зерна кукурудзи
Other Titles: Modernization of the trier brand BTHM with the study of technological parameters of the corn grain sorting process
Authors: Кузняк, Артур Петрович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Кузняк А. П. Модернізація трієра марки БТХМ із дослідженням технологічних параметрів процесу сортування зерна кукурудзи : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / А. П. Кузняк. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 72 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 25-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Кравець, Олег
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
зерно
сортування
трієр
Page range: 72
Abstract: Кузняк Артур Петрович. Модернізація трієра марки БТХМ із дослідженням технологічних параметрів процесу сортування зерна кукурудзи. - Рукопис. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2022. Робота присвячена модернізації вузла приймального жолоба трієра марки БТХМ з метою підвищення ефективності процесу сортування. В роботі здійснено розрахунок барабанного трієра; розроблено заходи із модернізації барабанного трієра. Виконано моделювання траєкторій руху зерен кукурудзи при їх випаданні із комірок барабану трієра на нижній та верхній межах зони випадання.
Description: Робота присвячена модернізації вузла приймального жолоба трієра марки БТХМ з метою підвищення ефективності процесу сортування. В роботі здійснено розрахунок барабанного трієра; розроблено заходи із модернізації барабанного трієра. Виконано моделювання траєкторій руху зерен кукурудзи при їх випаданні із комірок барабану трієра на нижній та верхній межах зони випадання.
Content: Вступ 1. Аналіз об’єкту дослідження 1.1. Огляд обладнання для сортування дисперсних матеріалів 1.2. Аналіз конструкцій трієрів 1.3. Мета та задачі основні задачі роботи 2. Методика розрахунку та моделювання 2.1. Методика розрахунку барабанного трієра 2.2. Методика моделювання траєкторії руху зерна в трієрі 2.3. Методика визначення місця встановлення приймального жолоба трієра 3. Розрахунок та модернізація барабанного трієра 3.1. Розрахунок трієра 3.1.1. Вихідні дані для розрахунку 3.1.2. Розрахунок параметрів трієра 3.1.3. Визначення параметрів транспортуючого шнека трієра 3.1.4. Підбір електродвигуна 3.1.5. Кінематичний розрахунок приводу 3.2. Модернізація барабанного трієра для кукурудзи 3.3. Висновки до розділу 4. Моделювання траєкторії руху зерна кукурудзи, що випадає з комірок 4.1. Вихідні дані для моделювання 4.2. Визначення кутів, що вказують на верхню та нижню межу зони випадання зерен кукурудзи 4.3. Моделювання траєкторії руху зерен кукурудзи 4.4. Висновки до розділу 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях Загальні висновки
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40360
Copyright owner: © Кузняк А.П., 2022
References (Ukraine): Кирпа М. Технологія післязбиральної обробки та сушіння зерна / М. Кирпа // Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу. – 2017. – Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/tehnologiya-pislyazbiralnoyi-obrobki-ta-sushinnya-zerna.
Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: посібник з розв’язування задач. / Г. І. Кармелюк – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 576с.
Чубик Н. А. Справочник по теплофизическим характеристикам пищевых продуктов и полуфабрикатов / Н. А. Чубик, Л. Н Маслов. – М: Пищевая промышленность, 1970. – 184с.
Шинкарик М.М. Аналіз гранулометричного складу білкової дисперсної фази / М.М. Шинкарик, О.І. Кравець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2011. – Т. 2,№ 40. – С. 266-269
Гинзбург А. С. Сушка пищевых продуктов. – М.: Пищепромиздат, 1960. – 683 с
Васійчук В.О. Основи цивільного захисту. Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2010. - 417с.
Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв: Підручник.-К: Вища школа, 2005.-433 с.
Мостенська Т. Г. Екологічні загрози при виробництві харчових продуктів // Екологічні проблеми. – 2015. № 3. – С.93-99.
Кошицька Н.А., Фещенко В.П. Екологічні аспекти переробки ріпаку // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1(28). – С. 436–440.
Shynkaryk M., Kravets O., Venhrynovych S. (2021) Features of pressing the juice from viburnum berries. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 101, no 1, pp. 945–101.
Орлюк Ю.Т. Реологічні особливості виробництва сиру / Ю.Т. Орлюк, М.М. Шинкарик, О.І. Кравець, М.Р. Коневич / Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» – 2018р. – № 10. – С. 226-231
Кравець О.І. Фільтр із самоочисним фільтрувальним елементом для очистки молочної сироватки / О.І. Кравець, М.М. Шинкарик / Науковий журнал «Інтернаука» – 2021р. – № 3 (103). – С. 58-61.
Shynkaryk М. Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element / M. Shynkaryk, O. Kravets / Ukrainian Food Journal. – 2016. № 1. – P. 135-143.
Орлюк Ю.Т. Математична модель фільтрування малоконцентрованих суспензій/ Ю.Т. Орлюк, М.М. Шинкарик, О.І.Кравець / Збірникнауковихпраць «Продовольчіресурси» – 2017р. – № 8. – С. 29-36.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuzniak_A.P._MOm-61.pdf2,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools