Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40346

Назва: Розробка системи забезпечення безпечного обміну інформацією з використаннм технологій веб програмування
Інші назви: Development of safe information exchange system using web programming technologies
Автори: Доскоч, Н.
Цуприк, Галина Богданівна
Doskoch, N.
Tsupryk, H.
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Доскоч Н. Розробка системи забезпечення безпечного обміну інформацією з використаннм технологій веб програмування / Н. Доскоч, Галина Богданівна Цуприк // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 114. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем).
Bibliographic description: Doskoch N., Tsupryk H. (2022) Rozrobka systemy zabezpechennia bezpechnoho obminu informatsiieiu z vykorystannm tekhnolohii veb prohramuvannia [Development of safe information exchange system using web programming technologies]. Materials of the Ⅹ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 7–8 December 2022), pp. 114 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2022
Materials of the Ⅹ Scientific and Technical Conference "Information Models, Systems and Technologies" of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2022
Конференція/захід: Ⅹ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 7-гру-2022
Дата внесення: 19-січ-2023
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 7–8 грудня 2022 року
7–8 December 2022
УДК: 004.41
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 114
Початкова сторінка: 114
Кінцева сторінка: 114
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40346
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
Перелік літератури: 1. Погорілий С. Д. Програмне конструювання; за редакцією академіка АПН України Третяка О.В. ВПЦ Київський університет. 2005.
2. Петрик М. Р., Михалик Д. М., Петрик О. Ю., Цуприк Г. Б. Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи магістра за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для усіх форм навчання. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2020. 27 с.
References: 1. Pohorilyi S. D. Prohramne konstruiuvannia; za redaktsiieiu akademika APN Ukrainy Tretiaka O.V. VPTs Kyivskyi universytet. 2005.
2. Petryk M. R., Mykhalyk D. M., Petryk O. Yu., Tsupryk H. B. Metodychni vkazivky do vykonannia atestatsiinoi roboty mahistra za spetsialnistiu 121 "Inzheneriia prohramnoho zabezpechennia" dlia usikh form navchannia. Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet imeni Ivana Puliuia. 2020. 27 p.
Тип вмісту: Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.