Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36052
Titulua: Архітектура програмного забезпечення (на базі використання CASE-засобів IBM(sad))
Beste titulu batzuk: Архітектура програмного забезпечення (на базі використання CASE-засобів IBM(sad)) - Навчально-методичний посібник
Egilea: Петрик, Михайло Романович
Мудрик, Іван Ярославович
Affiliation: д.ф.-м.н., проф. Петрик Михайло Романовч
Bibliographic description (Ukraine): М.Р. Петрик, Ф.Я. Мудрик Архітектура програмного забезпечення (на базі використання CASE-засобів IBM(sad)) навчальний посібник, Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. 100с.
Gordailuaren-data: 2017
Submitted date: 2017
Date of entry: 11-Dec-2021
Argitalpen: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
UDC: 511.2
512.7
519.1
BBK: 22.13
22.17
Gako-hitzak: Навчально-методичний посібник
комп’ютерно-інформаційних систем
Архітектура програмного забезпечення
використання CASE-засобів
IBM
Page range: 100
Laburpena: Мова UML призначена для опису моделей і кардинально відрізняється від таких мов програмування як Visual C ++ чи Java. Для роботи з UML використовується спеціальні CASE-засоби проектування ПЗ, що включають редактори діаграм, такі як IBM Rational Software Architect. Потужний поштовх CASE-засоби отримали в період впровадження об'єктно-орієнтованої технології розробки програмного забезпечення. Старі технології розробки програм «зверху вниз» вже не могли впоратися з усе складнішими і важко доступними для огляду програмними комплексами. UML є занадто складною щоб оперувати нею вручну. На щастя, користувач пакету IBM Rational Software Architect цілком відмежований від ручного введення коду, і IBM Rational Software Architect сам створює і зберігає за візуальними діаграмами все, що необхідно. Сьогодні IBM Rational Software Architect лідирує серед інших CASE-засобів, і не випадково. Те, що цей пакет дозволяє створювати складні програмні системи від задуму до створення вихідного коду, реалізуючи ідеї Раціонального Уніфікованого Процесу (Rational Uniied Proсess) розробки програмного забезпечення (ПЗ) приваблює не тільки проектувальників систем, але і програмістів-розробників.
Deskribapena: Даний посібник написано згідно програм навчальних дисциплін “Архітектура та проектування програмного заюезпечення” та “Раціональний уніфікований процес проектування програмного забезпечення”, що читаються на факультеті комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії. Для студентів спеціальності 121 – “Інженерія програмного забезпечення”, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Навчально-методичний посібник розглянуто і затверджено на засіданні науково-методичної ради факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Протокол № 1 від 28 серпня 2017 р.
Content: Зміст Передмова 3 Розділ 1. Перше знайомство з IBM Rational Software Architect 5 Розділ 2. Знайомство з меню IBM Rational Software Architect 16 Частина 2. IBM Rational Software Architect в реальних проектах. Проектування гідропонних систем 29 Розділ 3. Об'єктно-орієнтована парадигма 29 Розділ 4. Визначення вимог до системи за допомогою Use Case 32 Розділ 5. Використання Deployment діаграми для аналізу пристроїв 41 Розділ 6. Створення моделі поведінки системи за допомогою діаграми станів Statechart 45 Розділ 7. Створення моделі поведінки за допомогою Activity Diagram 53 Розділ 8. Описування взаємодій за допомогою Sequence diagram 63 Розділ 9. Опис взаємодій за допомогою Collaboration Diagram 70 Розділ 10. Діаграми компонентів 76 Частина 3. Робота з діаграмою класів 82 Розділ 11. Можливості діаграми класів 82 Висновок 98 Література 99 Додатки 100
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36052
Copyright owner: © Петрик М.Р., Мудрик І.Я. 2017
References (Ukraine): 1.Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++, 2-е изд./Пер с англ. М.: «Издательство Бином», СПб.: «Невский диалект», 1999 г. 560 с., ил. 2.Страуструп Б. Язык программирования C++: Пер. с англ. М.Радио и связь. 1991 352 с.: ил. 3.Шилдт. Г. MFC: основы программирования: Пер. с англ. - К.:Издательская группа BHV, 1997 560 с. 4.Шилдт Г. Теория и практика C++: пер. с англ. СПб.: BHV Санкт-Петербург, 1999. 416 с., ил. 5.Шилдт. Г. MFC: основы программирования: Пер. с англ. - Київ: Издательская группа BHV, 1997. - 560 с. 6.Шилдт. Г; Программирование на С и C++ для Windows 95. - Київ:Торгово-издательское бюро BHV, 1996. 400 с., ил. 7.Вендров A.M. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. М.: Финансы и статистика, 1998. 176 с., ил. 8.Липаев В. В. Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем. М.: СИНТЕГ, 1999. 224 с. 9.КратченФилипп. Введениев Rational Unified Process. 2-е изд.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - • 240 с.: ил. 10.Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. : Пер с англ. : Уч. Пос. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001.- - 496 с.: ил. 11.Фраулер М., Скотт К. UML в кратком изложении. Применение стандартного .языка объектного моделирования: Пер. с англ. - М.: Мир, 1999. 191 с., ил.
Content type: Handbook
Methodical recommendations
Bildumetan azaltzen da:Навчальна література кафедри програмної інженерії

Item honetako fitxategiak:
Fitxategia Deskribapena TamainaFormatua 
Готово Посібник з RSA_v1_Опис RSA_на пр ПО Теплиця.docМ.Р. Петрик, Ф.Я. Мудрик Архітектура програмного забезпечення (на базі використання CASE-засобів IBM(sad)) навчальний посібник, Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. 100с.1,65 MBMicrosoft WordBistaratu/Ireki


DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.

Administratzailearen tresnak