Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31501

Title: Методичні вказівки до екзамену з фаху першого рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», кваліфікації «бакалавр з готельно- ресторанної справи»
Authors: Андрушків, Богдан
Дудкін, Павло
Малюта, Людмила
Мельник, Лілія
Нагорняк, Галина
Островська, Галина
Паляниця, Віктор
Стойко, Ігор
Федишин, Ірина
Шерстюк, Роман
Кузь, Тетяна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до екзамену з фаху першого рівня вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», галузі знань 24 «Сфера обслуговування», кваліфікації «бакалавр з готельно-ресторанної справи» / укл. : Андрушків Б , Дудкін П , Малюта Л , Мельник Л та інш. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 100 с.
Issue Date: Sep-2018
Date of entry: 21-Apr-2020
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Number of pages: 100
Page range: 1-100
Start page: 1
End page: 100
Abstract: У навчально-методичному виданні визначено форму проведення екзамену з фаху, дисципліни і теми, що виносяться на екзамен з фаху, рекомендовану літературу за кожною навчальною дисципліною, наведено перелік тестів, теоретичних питань та зразки розрахункових завдань, вимоги щодо оцінювання знань студентів. Методичні вказівки призначені для студентів 4 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/31501
Copyright owner: „© Б.М. Андрушків, П.Д. Дудкін, Л.Я. Малюта, Л.М. Мельник, Г.С. Нагорняк, Г.Й. Островська, В.А. Паляниця, І.І. Стойко, І.Б. Федишин, Р.П. Шерстюк, Т.І. Кузь “, 2019
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
241_Ekzamen_z_fahu.pdfУ навчально-методичному виданні визначено форму проведення екзамену з фаху, дисципліни і теми, що виносяться на екзамен з фаху, рекомендовану літературу за кожною навчальною дисципліною, наведено перелік тестів, теоретичних питань та зразки розрахункових завдань, вимоги щодо оцінювання знань студентів. Методичні вказівки призначені для студентів 4 курсу освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної, заочної та дистанційної форм навчання.1,47 MBAdobe PDFView/Open
241_Ekzamen_z_fahu__COVER.png191,54 kBimage/pngView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools