Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30073
Title: Обґрунтування ефективності курсування пасажирського транспорту КП «Тернопільелектротранс»
Other Titles: Substantiation of passenger transport efficient running (CE “Ternopilelectrotrans”)
Authors: Долинний, Андрій Володимирович
Dolynnyi A. V.
Affiliation: ТНТУ, ФМТ, Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Долинний А. В. Обґрунтування ефективності курсування пасажирського транспорту КП «Тернопільелектротранс» : дипломна робота магістра за спеціальністю „275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)“/ А. В. Долинний. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 115 с.
Issue Date: 2019
Submitted date: 2019
Date of entry: 4-Jan-2020
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ, Тернопіль, Україна
Supervisor: Бабій, Марія Василівна
Committee members: Кобельник, Володимир Романович
UDC: 656.025
Keywords: 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті)
транспортна компанія
перевезення
пасажири
час простою
собівартість
рентабельність
transport company
transportation
passengers
downtime
prime price
profitability
Number of pages: 115
Abstract: В дипломній роботі виконано вдосконалення організації транспортного процесу для зменшення собівартості і підвищення комфорту перевезення пасажирів електротранспортом в місті Тернополі на прикладі маршруту №11.
In diploma work perfection of organization of a transport process is executed for diminishing of prime price and increase of comfort of carrying passengers by an electric transport in Ternopil on the example of route №11.
Content: 1. Аналіз діяльності автотранспортного підприємства -------------------------- 1.1. Загальна інформація про транспортне підприємство------------------------- 1.2. Аналіз діючих одиниць рухомого складу--------------------------------------- 1.3. Аналіз особливостей системи обліку оплати проїзду в електротранспорті Тернополя --------------------------------------------------- 1.4. Аналіз фінансової діяльності комунального підприємства «Тернопільелектротранс»----------------------------------------------------------- 1.5. Обґрунтування теми магістерської роботи та постановка завдання на проектування ---------------------------------------------------------- 2. Організація руху тролейбусного парку -------------------------------------------- 2.1. Постановка основних задач організації руху тролейбусів------------------- 2.2. Обґрунтування підходів для дослідження пасажирських потоків --------------------------------------------------------------- 2.3. Загальна характеристика транспортної мережа міста ------------------------ 2.4. Обґрунтування передумов для складання розкладу руху-------------------- 2.5. Вибір рухомого складу ------------------------------------------------------------- 3. Удосконалення процесу курсування пасажирського електротранспорту в м. Тернополі за маршрутом №11 ---------------------- 3.1. Дослідження пасажиропотоку на маршруті №11 ----------------------------- 3.1.1. Визначення коефіцієнтів нерівномірності обсягу перевезень ------------ 3.1.2. Коефіцієнт нерівномірності обсягу перевезень за днями тижня--------- 3.2. Нормування швидкостей руху тролейбуса ------------------------------------- 3.3. Обґрунтування необхідної кількості транспортних засобів----------------- 4. Сучасні технології на автомобільному транспорті ----------------------------- 4.1. Побудова лінійного тренда для прогнозування об’ємів перевезень ------- 4.2. Побудова квадратичного тренда -------------------------------------------------- 4.3. Побудова експоненціального тренда --------------------------------------------- 4.4. Побудова гіперболічного тренда-------------------------------------------------- 4.5. Порівняльна оцінка якості трендів ----------------------------------------------- 5. Обґрунтування економічної ефективності --------------------------------------- 5.1. Розрахунок фонду заробітної плати водіїв з відрахуванням єдиного соціального внеску ---------------------------------- 5.2. Розрахунок матеріальних витрат ------------------------------------------------- 5.2.1. Розрахунок витрат на електроенергію----------------------------------------- 5.2.2. Розрахунок витрат на мастильні матеріали ---------------------------------- 5.2.3. Розрахунок витрат на запасні частини і ремонтні матеріали ------------- 5.2.4. Розрахунок витрат на автомобільні шини ------------------------------------ 5.2.5. Розрахунок загальної суми матеріальних витрат --------------------------- 5.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань на відновлення рухомого складу ------------------------------------------------- 5.4. Калькуляція собівартості перевезень -------------------------------------------- 5.5. Розрахунок фінансових показників проекту ----------------------------------- 5.6. Техніко-економічні показники проекту ---------------------------------------- 6. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях-------------------------- 6.1. Обов’язки працівників щодо охорони праці ----------------------------------- 6.2. Розробка заходів підвищення безпеки руху ------------------------------------ 6.3. Вимоги до територій тролейбусних депо з метою уникнення надзвичайних ситуацій ------------------------------------------------------------- 7. Екологія ------------------------------------------------------------------------------------ 7.1. Екологічні проблеми, які виникають при роботі міського транспорту ----------------------------------------------------------------- 7.2. Фактори негативного впливу міського електротранспорту на навколишнє середовище та шляхи їх зниження---------------------------- Загальні висновки-------------------------------------------------------------------- Перелік використаної літератури-----------------------------------------------
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30073
Copyright owner: © Долинний Андрій Володимирович, 2019
References (Ukraine): 1. Бабій М.В. Постановка основних задач організації перевезень тролейбусним транспортом / М.В.Бабій, А.В. Долинний; Є.Р. Костюк // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 27–28 листоп. 2019.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – С. 159-160. 2. Головне управління статистики у Тернопільській області : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/statinfo.html. 3. Гончаров М. Ю. Системний факторний аналіз економічних процесів на транспорті / Інститут (Центр) комплексних транспортних проблем.  К.: Логос, 1999.  423 с. 4. Попович П.В. Аналіз ринку автотранспортних перевезень України / Попович П.В., Шевчук О.С., Бабій М.В., Дзюра В.О. // Вісник машинобудування та транспорту. Випуск 2, Вінниця, 2017. –С. 124-130. 5. Кашканов А. А., Ребедайло В. М.. Економіка підприємств автомобільного транспорту: Навч. посібник для студ. спец. "Автомобілі та автомобільне господарство" / Вінницький держ. технічний ун-т.  Вінниця : ВДТУ, 2002.  115 с. 6. Бабій М.В. Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій / Бабій М.В., Бабій А.В., Матвіїшин А.Й. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. 6 Випуск 169 “Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу”, Харків, 2016. –С. 232–236. 7. Валеропуло Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте / Г.А. Валеропуло. – М.: Транспорт. 1990. – 207 с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:275 — транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolynnyi_avtoreferat.pdf203,36 kBAdobe PDFView/Open
Dolynnyi_avtorska.pdf377,87 kBAdobe PDFView/Open
Dolynnyi_DRM.pdf3,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools