Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21) : [33] Collection home page

Logo

DOI: 10.33108/sepd2019.02

„Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 33 of 33
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
ArticleDec-20197-Feb-2020Стратегування інноваційного розвитку в системі управління підприємстваПродіус, Оксана; Продиус, Оксана; Prodius, Oksana
OtherDec-20197-Feb-2020Зміст. Електронне наукове фахове видання Соціально-економічні проблеми і держава, Випуск 2 (21), Грудень, 2019-
ArticleDec-20194-Feb-2020ДІАМАНТИ: ВІД ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ ДО НЕЗМІННОГО МОДНОГО ТРЕНДУ НА ДОВГІ РОКИХимич, Ірина; Тимошик, Наталія; Подвірна, Тетяна; Химич, Ирина; Тымошик, Наталия; Подвирная, Татьяна; Khymych, Iryna; Tymoshyk, Nataliia; Podvirna, Tetiana
ArticleDec-20193-Feb-2020ЦИФРОВА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЦІННІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. АКЦЕНТ НА СЕРВІСНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЕРЕДНИКІВФедорова, Тетяна; Литовченко, Ірина; Федорова, Татьяна; Литовченко, Ирина; Fedorova, Tetiana; Lytovchenko, Iryna
ArticleDec-20193-Feb-2020ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТЛук’янчук, Олена; Ткачук, Тетяна; Лукьянчук, Елена; Ткачук, Татьяна; Lukianchuk, Olena; Tkachuk, Tatiana
ArticleDec-20192-Feb-2020ГЕНЕЗИС ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА»Sheludko, Lesia; Шелудько, Леся; Шелудько, Леся
ArticleDec-20192-Feb-2020ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУМоначин, Інна; Періг, Ірина; Моначин, Инна; Периг, Ирина; Monachyn, Inna; Perig, Iryna
ArticleDec-20192-Feb-2020МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР В ЛАНЦЮЗІ ПІДПРИЄМСТВО-ГАЛУЗЬ-РЕГІОН-КРАЇНАСтрутинська, Ірина; Струтинская, Ирина; Strutynska, Iryna
ArticleDec-20192-Feb-2020ЕВОЛЮЦІЯ КАПІТАЛУ ТА ЕКОНОМІЗАЦІЯ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІГрушко, Віктор; Грушко, Виктор; Grushko, Viktor
ArticleDec-20192-Feb-2020МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГБалабаниць, Анжеліка; Гапонюк, Ольга; Балабаниц, Анжелика; Гапонюк, Ольга; Balabanits, Angelica; Gaponiuk, Olga
ArticleDec-20192-Feb-2020РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІКужда, Тетяна; Луциків, Іванна; Шведа, Наталія; Кужда, Татьяна; Луцикив, Иванна; Шведа, Наталья; Kuzhda, Tetiana; Lutsykiv, Ivanna; Shveda, Natalia
ArticleDec-20192-Feb-2020ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИБакушевич, Іванна; Гощинська, Дярія; Мартиняк, Ірина; Бакушевич, Иванна; Гощинська, Дария; Мартыняк, Ирина; Bakushevych, Ivanna; Goshchynska, Daria; Martyniak, Iryna
ArticleDec-20192-Feb-2020Гермінативний (сталий) розвиток суспільства, як компонента його культури і навпаки…Андрушків, Богдан; Владимир, Ольга; Кирич, Наталія; Погайдак, Ольга; Гагалюк, Ольга Іванівна; Андрушкив, Богдан; Владимир, Ольга; Кирич, Наталья; Погайдак, Ольга; Andrushkiv, Bohdan; Vladymyr, Olga; Kyrych, Nataliia; Pohajdak, Olha; Hahaliuk, Olha
ArticleDec-20192-Feb-2020ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ОЧИМА МОЛОДІПобоча, Катерина; Федина, Віта; Побочая, Екатерина; Федина, Вита; Pobocha, Kateryna; Fedyna, Vita
ArticleDec-20192-Feb-2020ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКІВ В УКРАЇНІОнищенко, Юлія; Онищенко, Юлия; Onyshchenko, Yulia
ArticleDec-20192-Feb-2020Трансформування моделі управління розвитком інтелектуального потенціалу промислового підприємства: компетентнісний підхідМалюта, Людмила; Островська, Галина; Кузь, Тетяна Іванівна; Малюта, Людмила; Островская, Галина; Кузь, Татьяна; Maliuta, Liudmyla; Ostrovska, Halyna; Kuz, Тetiana
ArticleDec-20192-Feb-2020РОЛЬ ФІРМОВОГО СТИЛЮ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇКислова, Людмила; Горбашевська, Марина; Кислова, Людмила; Горбашевская, Марина; Kyslova, Liudmyla; Horbashevska, Maryna
ArticleDec-20192-Feb-2020СУЧАСНИЙ СТАН І СТРУКТУРА РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІГоловкова, Людмила; Руденко, Марина; Головкова, Людмила; Руденко, Марина; Golovkova, Lyudmila; Rudenko, Marina
ArticleDec-20192-Feb-2020СОЦІАЛЬНА ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯПахомова, Тетяна; Рокотянська, Анастасія; Pakhomova, Tetyana; Rokotianskaya, Anastasia; Пахомова, Татьяна; Рокотянская, Анастасия
ArticleDec-20192-Feb-2020ФУНКЦІЯ МАРКЕТИНГУ В МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БІЗНЕС-СИСТЕМАХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУСтадник, Валентина; Соколюк, Галина; Головчук, Юлія; Стадник, Валентина; Соколюк, Галина; Головчук, Юлия; Stadnyk, Vаlentyna; Sokoliuk, Galyna; Holovchuk, Julija
ArticleDec-20192-Feb-2020СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ВХІДНИХ БАР’ЄРІВ НА РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГСакун, Ганна; Станкевич, Ірина; Тардаскіна, Тетяна; Сакун, Анна; Станкевич, Ирина; Тардаскина, Татьяна; Sakun, Anna; Stankevych, Iryna; Tardaskina, Tatiana
ArticleDec-20192-Feb-2020ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДГолич, Наталія; Панухник, Олена; Голич, Наталья; Панухник, Елена; Panukhnyk, Olena; Holych, Nataliia
ArticleDec-20192-Feb-2020IDENTIFICATION OF RISKS OF FINANCIAL SECURITY LOSS AT UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISESMetelenko, Natalia; Метеленко, Наталья; Метеленко, Наталя
ArticleDec-20192-Feb-2020УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АКТИВАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВЛюбохинець, Лариса; Бушовська, Леся; Поплавська, Ольга; Любохинец, Лариса; Бушовская, Леся; Поплавская, Ольга; Liubokhynets, Larysa; Bushovska, Lesia; Poplavska, Olga
ArticleDec-20192-Feb-2020ЦІЛЬОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКІВСЬКОМУ МАРКЕТИНГУ: ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВЖердецька, Лілія; Жердецкая, Лилия; Zherdetska, Liliia
ArticleDec-20192-Feb-2020ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУВинник, Тетяна; Константюк, Наталія; Винник, Татьяна; Константюк, Наталья; Vynnyk, Tetiana; Konstantyuk, Natalia
ArticleDec-20192-Feb-2020ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙБезверхнюк, Тетяна; Сенча, Ірина; Пєклун, Катерина; Безверхнюк, Татьяна; Сенча, Ирина; Пеклун, Екатерина; Bezverkhnuik, Tatiana; Sencha, Irina; Peklun, Katerina
ArticleDec-20192-Feb-2020УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВАШумкова, Вікторія; Шумкова, Олена; Шумкова, Виктория; Шумкова, Елена; Shumkova, Viktoriia; Shumkova, Olena
ArticleDec-20192-Feb-2020ІНТЕРНЕТ-ЕКОНОМІКА: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДО МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВАСеменог, Андрій; Семеног, Андрей; Semenog, Andrii
ArticleDec-20192-Feb-2020ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИШишкін, Віктор; Онищенко, Оксана; Ревуцький, Іван; Шишкин, Виктор; Онищенко, Оксана; Ревуцкий, Иван; Shyshkin, Viktor; Onyshchenko, Oksana; Revutsky, Ivan
ArticleDec-20192-Feb-2020КРИЗА ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВБричко, Марина; Літовцева, Вероніка; Кравченко, Оксана; Бричко, Марина; Литовцева, Вероника; Кравченко, Оксана; Brychko, Maryna; Litovtseva, Veronika; Kravchenko, Oksana
OtherDec-20192-Feb-2020Титул. Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (21). — 2019Соціально-економічні проблеми і держава; Socio-Economic Problems and the State
ArticleDec-201930-Dec-2019Intercultural capital in the development of the postmodern worldKodrić, Mirzana Pašić; Кодрич, Мирзана Пасич; Кодріч, Мірзана Пасіч
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 33 of 33