ⅩⅪ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2019) : [129] Collection home page

Logo
Організатори:
 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільський осередок наукового товариства імені Т. Шевченка
 • Технічний коледж
 • Зборівський коледж
 • Гусятинський коледж

Дата проведення: 16-17 травня 2019 року.

Напрямки роботи конференції:

 • Математичне моделювання і механіка
 • Машинознавство та машинобудування
 • Cучасні технології на транспорті
 • Інформаційні технології
 • Автоматизація та приладобудування, імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів
 • Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій, будівництво
 • Електротехніка і світлотехніка, електроніка
 • Математика та фізика
 • Хімія, хімічна, біологічна та харчова технології
 • Процеси та обладнання харчових, хімічних та фармацевтичних виробництв
 • Управління та адміністрування, економіка
 • Гуманітарні та соціальні науки

Робочі мови конференції: українська, англійська

Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету до 10 травня 2019 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56, корпус № 1, ауд. 503
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: tntu.xxi@gmail.com
Тел. 068 515-50-28
Науковий секретар:
Золотий Роман Захарійович

Матеріали ⅩⅪ наукової конференції ТНТУ ім.І.Пулюя (16-17 травня 2019 року) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2019. – 212 с.

Матеріали ⅩⅪ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя

Зміст


1
3
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІКА
5
7
МАШИНОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ
8
9
11
13
15
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
35
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ТРАНСПОРТІ
37
39
40
41
42
44
46
49
50
51
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
73
75
76
78
79
81
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ
83
85
86
87
88
89
91
92
94
96
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ, БУДІВНИЦТВО
98
99
100
101
102
105
106
107
108
110
112
113
114
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА, ЕЛЕКТРОНІКА
115
117
119
121
123
126
127
129
МАТЕМАТИКА ТА ФІЗИКА
131
133
134
135
136
137
138
ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ, ХІМІЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
140
141
143
145
УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, ЕКОНОМІКА
148
150
152
154
156
158
159
160
162
163
165
167
169
171
173
175
177
ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ НАУКИ
179
181
183
186
188
189
190
192
193
195
196
198
199
 
200
210
212

Content


1
3
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA MEKHANIKA
5
7
MASHINOZNAVSTVO TA MASHINOBUDUVANNIA
8
9
11
13
15
17
18
19
20
22
24
26
28
30
32
34
35
SUCHASNI TEKHNOLOHII NA TRANSPORTI
37
39
40
41
42
44
46
49
50
51
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
73
75
76
78
79
81
AVTOMATYZATSIIA TA PRYLADOBUDUVANNIA, IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV
83
85
86
87
88
89
91
92
94
96
MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII, BUDIVNYTSTVO
98
99
100
101
102
105
106
107
108
110
112
113
114
ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA, ELEKTRONIKA
115
117
119
121
123
126
127
129
MATEMATYKA TA FIZYKA
131
133
134
135
136
137
138
PROTSESY TA OBLADNANNIA KHARCHOVYKH, KHIMICHNYKH TA FARMATSEVTYCHNYKH VYROBNYTSTV
140
141
143
145
UPRAVLINNIA TA ADMINISTRUVANNIA, EKONOMIKA
148
150
152
154
156
158
159
160
162
163
165
167
169
171
173
175
177
HUMANITARNI TA SOTSIALNI NAUKY
179
181
183
186
188
189
190
192
193
195
196
198
199
 
200
210
212

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 129
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Вплив виробничих процесів на фективність управління вітчизняними промисловими підприємствамиГарматюк, О.; Головчук, Н.; Сорока, С.; Garmatiuk, O.; Golovchuk, N.; Soroka, S.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Вплив інноваційного розвитку на підвищення інноваційної активності вітчизняних промислових підприємствАтаманов, І.; Бишук, Ю.; Борух, О.; Atamanov, I.; Bishuk, Yu.; Borukh, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Economic and strategic analysis in the global oil marketArutyunyan, Y.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Економічні злочини як форма загрози економічній безпеці УкраїниГой, В.; Химич, І.; Hoi, V.; Khymych, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження проекту національного плану управління відходами в Україні до 2030 року щодо проведення інфраструктурних заходів з перероблення твердих побутових відходівСтручок, Володимир Сергійович; Мудра, Д.; Struchok, V.; Mudra, D.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Ринок кондитерського виробництва в УкраїніКриськова, Л.; Kryskova, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розв’язок рівняння теплопровідності для системи тілциліндр-півпростірШелестовський, Борис Григорович; Михайлишин, В.; Shelestovs’kyi, B.; Myhaylyshyn, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Екологічні аспекти сталого розвитку в УкраїніЗварич, Н.; Лясота, О.; Zvarych, N.; Lyasota, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Методика калібрування давачів DHN22 для вимірювання вологостіСкоренький, Юрій Любомирович; Береженко, Т.; Данильців, О.; Шимчук, Г.; Skorenkyy, Yu.; Berezhenko, T.; Danyltsiv, O.; Shymchuk, G.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Оптимізація параметрів гвинтового транспортера-змішувачаЛясота, О.; Лозіцький, Д.; Lyasota, O.; Lozitsky, D.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Експериментальне дослідження циклічної тріщинотривкості конструктивної системиДовбуш, Тарас Анатолійович; Хомик, Н.; Дунець, Б.; Dovbush, T.; Khomyk, N.; Dunets, B.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Енергоефективність акумулювання сонячної енергії в приватному секторіТарасенко, М.; Гаврилишин, Р.; Tarasenko, M.; Havrylyshyn, R.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Методика побудови розв’язку інтегральних рівнянь в контактних задачах механіки деформівного твердого тілаГабрусєв, Григорій Валерійович; Габрусєва, І.; Habrusiev, H.; Habrusieva, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Лазерні ударні хвилі малої амплітудиСіткар, Оксана Андріївна; Ковалюк, Богдан Павлович; Sitkar, O.; Kovalyuk, B.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Моделювання турбулентних примежевих течій з урахуванням кривизни поверхніРоманюк, Л.; Romaniuk, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Створення періодичних структур на зворотній поверхні мідної фольги після лазерної ударно-хвильової обробки нанопорошківМочарський, Віталій Сергійович; Ковалюк, Богдан Павлович; Mocharskyi, V.; Kovalyuk, B.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Застосування рядів Фур’є з циліндричними функціями в задачах про втрату стійкості волокнистих композитівСамборська, О.; Samborska, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Енергоефективність застосування двигунів стірлінга з концентраторами сонячної енергіїТарасенко, М.; Паращук, В.; Tarasenko, Mykola; Parashchuk, Vladyslav
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Методика оптимізації п'єзотрансформаторівМедвідь, В.; Бєлякова, І.; Пісьціо, Вадим Петрович; Medvid, V.; Belyakova, I.; Piscio, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Numerical modelling of residual stresses in metal cutting processesДанильченко, Л.; Радик, Д.; Danylchenko, L.; Radyk, D.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Оцінка гармонік напруги при псевдо-випадковому живленні газорозрядних ламп високого тискуМедвідь, В.; Бєлякова, І.; Пісьціо, Вадим Петрович; Medvid, V.; Beliakova, I.; Piscio, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Регулювання потужності багатосекційних резонансних інверторівЛупенко, Анатолій Миколайович; Чомко, Т.; Lupenko, Anatoliy; Chomko, Taras
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Пусконалагоджувальні роботи на мікрогес в с. Мишковичі Тернопільського районуЗінь, М.; Підгайний, Ю.; Zin, M.; Pidhainyi, Y.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Огляд і аналіз програм для розміщення світлодіодних модулів в конструкціях зовнішньої рекламиМедвідь, В.; Белякова, Ірина Володимирівна; Пісьціо, Вадим Петрович; Medvid, V.; Beliakova, I.; Piscio, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Побудова математичної моделі остигання циліндричноїдеталі після індукціцйного нагріванняКороль, Олег Іванович; Береженко, Богдан Миколайович; Гурик, О.; Korol, O.; Berezhenko, B.; Huryk, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Ефективність використання природного світла в офісних приміщенняхБурмака, В.; Тарасенко, М.; Burmaka, V.; Tarasenko, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження кількості матеріалу у стані зовнішніх поверхневих шарів для феритонаповнених епоксикомпозитівСтухляк, Петро Данилович; Тотосько, О.; Золотий, Роман Захарійович; Stukhlyak, P.; Totosko, O.; Zolotyi, R.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження адгезійної міцності захисного покриття у агресивному середовищіЧихіра, Ігор Вікторович; Микитишин, А.; Креховецька, В.; Chyhira, I.; Mykytyshyn, A.; Krehovetska, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження кін для поверхневих півеліптичних тріщин у зонах конструктивних концентраторів напруженьПідгурський, Микола Іванович; Підурський, І.; Макар, А.; Ляхов, В.; Pidgurskyi, M.; Pidgurskyi, I.; Makar, A.; Lyahov, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Спосіб обробки реакційно-спечених виробів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібденуКовбашин, Василь Іванович; Бочар, І.; Kovbashyn, Vasiliy; Bochar, Igor
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Визначення основних закономірностей руху запиленого повітряного потоку у вихровому пиловловлювачіКаспрук, В.; Kaspruk, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Роль іноваційної лабораторії FabLab в освітньому процесі за напрямами "Галузеве машинобудування" та "Прикладна механіка"Вітенько, Т.; Шанайда, Володимир Васильович; Лазарюк, В.; Vitenko, T.; Shanaida, V.; Lazaryuk, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, за багаторазових навантаженьКаспрук, В.; Березяк, А.; Kaspruk, V.; Berezyak, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Моделювання напружень в елементах зварної ферми при нагріванніКовальчук, Ярослав Олексійович; Шингера, Наталія Ярославівна; Kovalchuk, Y.; Shynhera, N.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Посилення несучих конструкцій фіброармованими системами та сталевими конструкціямиІгнатьєва, Вікторія Борисівна; Ihnatieva, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019До питання безпеки життєдіяльностіГурик, О.; Король, Олег Іванович; Сенчишин, В.; Huryk, O.; Korol, O.; Senchyshyn, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Сруменеві приводи шарнірно-важільних затискних пристроївФедорів, П.; Fedoriv, P.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Огляд технологій 3D друкуГузик, П.; Романишин, П.; Микитів, Ю.; Huzyk, P.; Romanyshyn, P.; Mykytiv, Y.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз кондуктометричних давачівФедорів, І.; Fedoriv, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Олександр Інокентійович Неровецький – засновник школи потокового швидкісного будівництваДанильченко, С.; Danylchenko, S.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Електромагнітний вібраційний привод живильника з фазовим підлаштуванням частоти збудженняШовкун, О.; Козбур, І.; Shovkun, A.; Kozbur, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження руйнівного напруження при згинанні феритонаповнених епоксикомпозитівЗолотий, Роман Захарійович; Ярема, І.; Наумов, В.; Zolotyi, R.; Yarema, I.; Naumov, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз вантажопідіймальності струминного ежекційного захоплювача промислового робота при маніпулюванні об’єктами з отворамиСавків, В.; Михайлишин, Р.; Козбур, І.; Микитишин, А. А.; Savkiv, V.; Mykhailyshyn, R.; Kozbur, I.; Mykytyshyn, A. A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Комп’ютеризований стенд для експериментального дослідження енергетичних характеристик інерційного диференціального трансформатора моментуКурко, А.; Каретін, М.; Kurko, A.; Karetin, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Simulation of springback processes in sheet metal parts formingВасильків, В.; Данильченко, Л.; Vasylkiv, V.; Danylchenko, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Автоматизація виробництваКравчук, М.; Kravchuk, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Кіберфізична імуносенсорна система на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненнямСверстюк, Андрій Степанович; Sverstiuk, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Використання пакету R для дослідження стійкості імуносенсорної системи на гексагональній решітціМарценюк, В.; Сверстюк, Андрій Степанович; Литвиненко, Ярослав Володимирович; Козодій, Н.; Marceniuk, V.; Sverstiuk, A.; Lytvynenko, Y.; Kozodiy, N.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Екомоніторинг СО2 для міст за допомогою засобів IoTЧеревко, М.; Назаревич, Олег Богданович; Cherevko, M.; Nazarevych, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз терміну Smart CityШум’як, А.; Палка, Олег Вікторович; Потикевич, М.; Shumiak, A. M.; Palka, O. V.; Potykevych, M. I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка розподіленого серверного програмного забезпечення для користувацьких онлайн проектівЮрченко, К.; Бойко, І.; Yurchenko, K.; Boyko, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Інтеграція хмарних сервісів у систему електронного навчання АТutorШкодзінський, Олег Ксаверович; Луцків, М.; Shkodzinsky, O.; Lutskiv, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Математичні методи системного аналізу медико-біологічних процесівКравець, Н.; Климук, Н.; Кучвара, О.; Кравчик, Ю.; Kravets, N.; Klymuk, N.; Kuchvara, O.; Kravchyk, Y.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз фрактальної розмірності реоенцефалограм та електрокардіограм при шийному остеохондрозіВакуленко, Д.; Сверстюк, Андрій Степанович; Семенець, А.; Кравчик, Ю.; Vakulenko, D.; Sverstiuk, A.; Semenets, A.; Kravchyk, Y.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Основні стимули цифрових трансформацій малого та середнього бізнесу УкраїниСтрутинська, І.; Козбур, Г.; Strutynska, I.; Kozbur, H.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Удосконалення програмних систем адміністрування бібліотечних данихСтадник, Н.; Кінах, Ярослав Ігорович; Stadnyk, N.; Kinakh, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Особливості використання технологій Big Data та Business Intelligence малим та середнім бізнесом в УкраїніСтрутинська, І.; Дмитроца, Леся Павлівна; Strutynska, I.; Dmytrotsa, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Програмна система для діагностики автомобілівТопоровський, В.; Кінах, Ярослав Ігорович; Toporovskyi, V.; Kinakh, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Програмна система керування контентом із використанням технології ASP.NET Web APIСороцька, Н.; Кінах, Ярослав Ігорович; Sorotska, N.; Kinakh, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Вибір критеріїв для досягнення оптимальних параметрів обприскувачаБабій, А.; Babiy, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Мікросервісні технології як інформаційна технологія управління смарт-теплицеюНазаревич, Олег Богданович; Маслянко, А.; Nazarevych, O.; Maslianko, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз методів визначення розумності містаПалка, Олег Вікторович; Palka, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Інформаційна технологія екомоніторингу ферми для пророщування мікрозелені на основі платформи Raspberry Pi3 з використанням IoTНазаревич, Олег Богданович; Мельник, В.; Nazarevych, O.; Melnyk, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка програмного забезпечення для автоматизації тестування інтернет ресурсуПетрук, О.; Пастух, О.; Petruk, O.; Pastuh, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Удосконалення програмних систем керування контентом типу WordPressМохнацька, О.; Кінах, Ярослав Ігорович; Mokhnatska, O.; Kinakh, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Удосконалення автоматичних систем управління продажами в магазинахКухарук, Ю.; Бойко, І.; Kukharuk, Y.; Boyko, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Шуми у сигналах ЕКГ та їх усунення з допомогою дискретного перетворення вейвлетамиКіфер, Віктор Михайлович; Kifer, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Огляд інструментів Data Mining для екомоніторингу теплиць з використанням IoTКозбур, Г.; Назаревич, Олег Богданович; Коваль, М.; Kozbur, H.; Nazarevych, O.; Koval, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз технології безпарольної аутентифікації як метод інформаційної безпекиЛевицький, В.; Станько, А.; Микитишин, А. А.; Levytskyi, V.; Stanko, A.; Mykytyshyn, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Напруження ініціації переривчастої текучості сплаву АМг6Федак, С.; Ясній, Олег Петрович; Fedak, S.; Yasniy, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка концепту мобільного додатку з доповненою реальністю для потреб агротехнічного секторуКрамар, Олександр Іванович; Козак, Р.; Крамар, Тарас Олександрович; Воробець, І.; Kramar, O.; Kozak, R.; Kramar, T.; Vorobets, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка мобільного додатку для обліку робочого часуВайман, В.; Vaiman, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка середовища графічного візуалізатора MIDI-файлівГладій, М.; Бойко, І.; Hladiy, M.; Boyko, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розробка програмного розширення веб-браузерів із використанням кросплатформлених технологійГрицина, Ю.; Кінах, Ярослав Ігорович; Hrytsyna, Y.; Kinakh, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Програмний моніторинг комп’ютерних мереж для освітніх системКарпінський, Микола Петрович; Кінах, Ярослав Ігорович; Яциковська, Уляна Олегівна; Паславський, В.; Стратійчук, Л.; Karpinsky, M.; Kinakh, I.; Yatsykovska, U.; Paslavsky, V.; Stratijchuk, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Використання технології RFID в ERP-системахКареліна, О.; Karelina, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Проектування архітектури програмних систем в проектах з гнучкими методами управлінняБоднарчук, І.; Харченко, О.; Хоміцький, Б.; Шимчук, Г.; Bodnarchuk, I.; Kharchenko, O.; Khomitskyi, B.; Shymchuk, G.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Правові механізми забезпечення безпеки пасажирських перевезеньМуж, В.; Цьонь, Олег Петрович; Muzh, V.; Tson, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розрахунок сталих інтегрування для умов втрати стійкості пружно-пластичного деформування тонкостінних осесиметричних оболонок в умовах СНСКозбур, Г.; Шкодзінський, Олег Ксаверович; Kozbur, H.; Shkodzinsky, O.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Скінчено - елементне моделювання кутової тріщини при згині тонкостінного стержня коробчатого профілюСташків, Микола Ярославович; Цьонь, Олег Петрович; Бортник, І.; Stashkiv, M.; Tson, O.; Bortnyk, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Системи підтримки прийняття рішень на основі розпізнавання зображеньБріль, А.; Bril, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Особливості формування обертового моментугідрореактивними трансформаторамиДанилишин, Г. М.; Danylyshyn, G. M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Аналіз теоретично-експериментальних досліджень робочихорганів гичкозбиральних модулівЦьонь, Г.; Барановський, В.; Tson, A.; Baranovsky, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Виготовлення фасоник кутових елементів спальників вантажних автомобілівБосюк, П.; Гупка, В.; Пишний, Р.; Рижак, В.; Bosiuk, P.; Hupka, V.; Pyshnyy, R.; Ryzhak, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження параметрів стрічкового конвеєра для транспортування сипучих матеріалівБабій, М.; Babii, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Програмне забезпечення для виготовлення спальників вантажних автомобілівЛевкович, М.; Сіправська, М.; Нікітюк, Ю.; Levkovych, M.; Sipravsʹka, M.; Nikitiuk, Yu.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Керування залишковими переміщеннями при індукційному наплавленні тонких сталевих дисківПулька, Чеслав Вікторович; Михайлишин, Михайло Стахович; Сенчишин, В.; Шарик, М.; Гаврилюк, В.; Pulka, Ch.; Myhalishyn, M.; Senchyshyn, V.; Sharyk, M.; Gavrilyuk, V.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Зміцнення спіралей шнеків технологічними методамиПилипець, М.; Лясота, О.; Ковальчук, Ю. П.; Pylypets, M.; Lyasota, O.; Kovalchuk, Yu.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Використання методу нейронних мереж дляпрогнозування металорізальних верстатівСкляров, Р.; Гагалюк, А.; Skliarov, R.; Gagaliuk, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Редакційні сторінки-
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Дослідження потоку вантажу в гвинтових конвеєрахРогатинський, Роман Михайлович; Дмитрів, Олена Романівна; Дмитрів, Д.; Грубенюк, М.; Rogatynskyi, R.; Dmytriv, O.; Dmytriv, D.; Grubenyuk, M.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Імовірнісний підхід до визначення довжини заготовки каліброваних згортних втулокКривий, П.; Михайлишин, Михайло Стахович; Сеник, А.; Kryvyi, P.; Mykhailyshyn, M.; Senyk, A.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Simulation modeling in designing applications for sheet metal formingПилипець, М.; Данильченко, Л.; Pylypets, M.; Danylchenko, L.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Розвиток творчих лабораторій фаблаб як учасників інноваційної екосистемиЛазарюк, В.; Шанайда, Володимир Васильович; Вітенько, Т.; Lazaryuk, V.; Shanaida, V.; Vitenko, T.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Визначення власної частоти крутних коливань пластмасових лопаток пускових турбодетандерівЛуців, Ігор Володимирович; Наконечний, Ю; Ярема, І.; Lutsiv, I.; Nakonetchnj, Y.; Yarema, I.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Маніпуляції громадською думкою як фактор політикиСівчук, П.; Sivchuk, P.
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Видавнича сторінка-
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Для нотаток-
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Зміст-
Conference Abstract16-May-20194-Jun-2019Митець як подія в українському авангарді початку ХХ століттяЧоп, Т.; Chop, T.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 129