Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26696
Title: Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів
Other Titles: Method of increasing the processing speed of radar signals
Authors: Зелінський, Роман Андрійович
Bibliographic description (Ukraine): Зелінський Р. А. Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“/ Р. А. Зелінський. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с.
Issue Date: Dec-2018
Submitted date: Dec-2018
Date of entry: 25-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Supervisor: Дедів, Ірина Юріївна
Committee members: Паламар, Михайло Іванович
Keywords: 172
телекомунікації та радіотехніка
Description: Зелінський Р.А. Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 172 – “Телекомунікації та радіотехніка”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль 2018. У дипломній роботі магістра проведено аналіз способів побудови дійсних і комплексних фільтрів без операції множення. Використано метод комплексної затримки для зміщення АЧХ по частоті. Промодельовано рекурсивні форми реалізації фільтрів, що вимагають меншого числа математичних операцій. Розроблено метод проектування комплексних цифрових фільтрів. Обґрунтовано міру наближення комплексного фільтру до аналітичного. Запропоновано метод ФОЧВ проектування вузькосмугових фільтрів з лінійною ФЧХ з малою кількістю множень; - проведено розрахунок кількості операцій та час на їх виконання; - обґрунтовано використанням методу комплексної затримки для форму-вання бази фільтрів; - розроблено метод CORDIC, який дозволяє в два рази зменшити кількість множень при реалізації комплексних затримок, що призведе до збільшення швидкості обробки радіолокаційних сигналів.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26696
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:172 — телекомунікації та радіотехніка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Зелінський.pdf365,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools