Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26508
Title: Вдосконалення маркетингової комунікаційної політики СГ ПП агрофірми «Горинь»
Authors: Венгер, Юлія Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Венгер Ю.В. Вдосконалення маркетингової комунікаційної політики СГ ПП агрофірми «Горинь» : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „075 — маркетинг“/ Ю.В. Венгер— Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с.
Issue Date: Dec-2018
Date of entry: 22-Dec-2018
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль ТНТУ ім І. Пулюя
Supervisor: Фалович, Володимир Андрійович
Committee members: Бажанова, Наталія Володимирівна
UDC: 339.138
Keywords: 075
маркетинг
Master Thesis
РЕКЛАМА, КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА, РЕКЛАМА, ЗВ'ЯЗКИ З до 10 слів ГРОМАДСЬКІСТЮ, ПРОСУВАННЯ, ПРОДАЖ, ВЕБ-САЙТ
В'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА,
ПРОДАЖ,
ПРОСУВАННЯ,
ВЕБ-САЙТ
Abstract: Дипломна робота на тему «Вдосконалення маркетингової комунікаційної політики СГ ПП агрофірми «Горинь» Венгер Юлії Василівни. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Факультет економіки та менеджменту, Кафедра промислового маркетингу, група ПМм–61 // Тернопіль, 2018. C. – 129, рис. – 6, табл. – 16, додат. – 3, бібліогр. – 93. Метою дипломної роботи є дослідження маркетингової комунікаційної політики СГ ПП агрофірми «Горинь» та вдосконалення її. Методичною базою дослідження є системний підхід, що забезпечує комплексне дослідження маркетингової політики комунікацій на підприємстві. В процесі дослідження, обробки і аналізу інформації використовувались методи наукової абстракції, аналізу, опитування, спостереження, традиційні методи та прийоми економічного аналізу. Дослідження стану підприємства із використанням SWOT-аналізу. Проведенно опитування експертів та кінцевих споживачів. Результатом роботи є створення відділу маркетингу на підприємстві, а також вдосконалення комунікаційної політики СГ ПП агрофірми «Горинь».
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26508
Content type: Thesis Abstract
Appears in Collections:075 — маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат Венгер Ю. (pdf.io).pdf94,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools