Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24403

Title: Сегментування ринку
Other Titles: Market segmentation
Authors: Баньковський, Дмитро
Bankovskyi, Dytro
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Баньковський Д. Сегментування ринку / Баньковський Дмитро // Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 20 грудня 2017 року. — Т. : ТНТУ, 2017. — С. 133–134.
Bibliographic description (International): Bankovskyi D. (2017) Sehmentuvannia rinku [Market segmentation]. Materials of Ⅷ regional scientific and practical Internet-conference of young scientists and students "Marketing technology enterprises in modern scientific and technical environment" (Tern., 20 December 2017), pp. 133-134 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“, 2017
Materials of Ⅷ regional scientific and practical Internet-conference of young scientists and students "Marketing technology enterprises in modern scientific and technical environment", 2017
Conference/Event: Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Journal/Collection: Матеріали Ⅷ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“
Issue Date: 20-Δεκ-2017
Date of entry: 31-Μαρ-2018
Publisher: ТНТУ
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
Temporal Coverage: 20 грудня 2017 року
20 December 2017
UDC: 339.13
Number of pages: 2
Page range: 133-134
Start page: 133
End page: 134
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/24403
Content type: Conference Abstract
Εμφανίζεται στις συλλογές:Ⅷ Регіональна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів „Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі“ (2017)Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα