กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7723

ชื่อเรื่อง: Дизайн маркетингового дослідження
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Design of the marketing research
ผู้แต่ง: Ратинський, Вадим Віталійович
Ratynskyi, Vadym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Ратинський В. В. Дизайн маркетингового дослідження / Вадим Ратинський // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 21-22 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 120-121. — (Секція 3. Інноваційні маркетингові технології підприємств: сучасні тенденції та перспективи розвитку).
Bibliographic description (International): Ratynskyi V. (2014) Dyzain marketynhovoho doslidzhennia [Design of the marketing research]. Materialy Ⅳ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky" (Tern., 21-22 travnia 2014 roku), pp. 120-121 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Conference/Event: Ⅳ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
วันที่เผยแพร่: 21-พฤษ-2014
Date of entry: 27-มกร-2016
สำนักพิมพ์: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 21-22 травня 2014 року
UDC: 339.138
Page range: 120-121
Start page: 120
End page: 121
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7723
Content type: Article
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Conf_2014_Ratynskyi_V-Design_of_the_marketing_120-121.pdf361,85 kBAdobe PDFดู/เปิด
Conf_2014_Ratynskyi_V-Design_of_the_marketing_120-121.djvu26,24 kBDjVuดู/เปิด
Conf_2014_Ratynskyi_V-Design_of_the_marketing_120-121__COVER.png520,58 kBimage/pngดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น