Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7723

Titre: Дизайн маркетингового дослідження
Autre(s) titre(s): Design of the marketing research
Auteur(s): Ратинський, Вадим Віталійович
Ratynskyi, Vadym
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Ратинський В. В. Дизайн маркетингового дослідження / Вадим Ратинський // Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“, 21-22 травня 2014 року — Т. : ТНТУ, 2014 — С. 120-121. — (Секція 3. Інноваційні маркетингові технології підприємств: сучасні тенденції та перспективи розвитку).
Bibliographic description (International): Ratynskyi V. (2014) Dyzain marketynhovoho doslidzhennia [Design of the marketing research]. Materialy Ⅳ mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky" (Tern., 21-22 travnia 2014 roku), pp. 120-121 [in Ukrainian].
Is part of: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Conference/Event: Ⅳ міжнародна науково-практична конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Journal/Collection: Матеріали Ⅳ міжнародної науково-практичної конференції „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“
Date de publication: 21-mai-2014
Date of entry: 27-jan-2016
Editeur: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Temporal Coverage: 21-22 травня 2014 року
UDC: 339.138
Page range: 120-121
Start page: 120
End page: 121
URI/URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/7723
Content type: Article
Collection(s) :Конференція „Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки“ (2014)Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.