ⅩⅤ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2011) : [314] Collection home page

Logo

ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

14-15 грудня 2011 року відбулась ⅩⅤ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Привітав учасників конференції та виголосив вступне слово проректор з наукової роботи Роман Михайлович Рогатинський.

Доповідали:

 • Є. Ріпецький Методи оцінки і покращення функціональних несучих параметрів сільськогосподарських грейферних навантажувачів
 • М. Подригало, А. Коробко Експериментальне дослідження аеродинамічних властивостей автомобіля
 • Ю. Скоренький, О.Крамар Роздільна здатність комп’ютерних засобів тестового контролю

Напрямки роботи конференції:

 1. Математичне моделювання і механіка
 2. Машинобудування
 3. Інформаційні технології
 4. Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 5. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій
 6. Електротехніка та світлотехніка
 7. Імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів та обчислювальні методи і засоби їх ідентифікацій
 8. Математика
 9. Фізика
 10. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології
 11. Обладнання харчових виробництв
 12. Менеджмент у виробництві та соціальній сфері
 13. Економіка та підприємництво
 14. Гуманітарні науки

Додаткова інформація у новинах університету за грудень 2011 року.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопіль, 14-15 грудня 2011 року) / ММОНмолодьспорту України, ТНТУ ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 347 с.

Збірник тез доповідей ⅩⅤ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Зміст


1
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІКА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
СЕКЦІЯ: МАШИНОБУДУВАННЯ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
СЕКЦІЯ: МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
СЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МІЦНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І СВІТЛОТЕХНІКА
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
СЕКЦІЯ: ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ БІОФІЗИЧНИХ СИГНАЛІВ І ПОЛІВ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЙ
162
163
164
165
166
167
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
168
169
170
171
172
173
174
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
СЕКЦІЯ: ХІМІЯ, ХІМІЧНА, БІОЛОГІЧНА ТА ХАРЧОВА ТЕХНОЛОГІЇ
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
СЕКЦІЯ: ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
СЕКЦІЯ: МЕНЕДЖМЕНТ У ВИРОБНИЦТВІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
СЕКЦІЯ: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
319
342

Content


1
SEKTSIIA: MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA I MEKHANIKA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SEKTSIIA: MASHYNOBUDUVANNIA
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
SEKTSIIA: INFORMATSIINI TEKHNOLOHII
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
96
97
98
99
100
101
SEKTSIIA: MASHYNY TA OBLADNANNIA
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
SEKTSIIA: MATERIALOZNAVSTVO, MITSNIST MATERIALIV I KONSTRUKTSII
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
SEKTSIIA: ELEKTROTEKHNIKA I SVITLOTEKHNIKA
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
SEKTSIIA: IMOVIRNISNI MODELI BIOFIZYCHNYKH SYHNALIV I POLIV TA OBCHYSLIUVALNI METODY I ZASOBY YIKH IDENTYFIKATSII
162
163
164
165
166
167
SEKTSIIA: MATEMATYKA
168
169
170
171
172
173
174
SEKTSIIA: FIZYKA
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
SEKTSIIA: KHIMIIA, KHIMICHNA, BIOLOHICHNA TA KHARCHOVA TEKHNOLOHII
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
SEKTSIIA: OBLADNANNIA KHARCHOVYKH VYROBNYTSTV
196
197
198
199
200
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
SEKTSIIA: MENEDZHMENT U VYROBNYTSTVI TA SOTSIALNII SFERI
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
SEKTSIIA: EKONOMIKA TA PIDPRYIEMNYTSTVO
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
SEKTSIIA: HUMANITARNI NAUKY
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
 
312. Zmist
319
342

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 314
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article14-Dec-201117-Feb-2016Видавничі сторінки-
Article14-Dec-201117-Feb-2016Зміст-
Article14-Dec-201117-Feb-2016Методологічні особливості підготовки бакалаврів технічного напрямку в коледжахКалушка, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Математичне моделювання формоутворення мікрорельєфу поверхні в процесі абразивної обробки спечених пористих матеріалівБожко, Т.; Рудь, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Організація фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групахШовдра, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Використання відеоматеріалів на заняттях іноземної мови в коледжах технічного профілюШовдра, Є.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Проблеми управління малого бізнесуШепетюк, Л.; Мочалов, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Нормативно-правове регулювання оборотних активів в бухгалтерському облікуСлив’як, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Методика організації та перевірки колективного проекту обробки даних, який вимагає застосування кількох інформаційних технологійПарфутко, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Практичні заняття як домінуючий елемент у набутті професійних навичок із дисципліни "діловодство"Палагута, М.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Характеристика виробництва та споживання молока на УкраїніЛяхта, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Особливості стічних вод молокозаводівКоневич, М.; Гудь, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Розвиток навичок мислення у студентів засобами проектних технологій на заняттях української мови за професійним срямуваннямДудар, Ін.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Інтерактивне навчання із використанням аудіовізуальних та мультимедійних засобів якшлях розвитку особистісних компетентностей студентів на заняттях історіїДудар, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Домінанти творчості Івана Карпенка-Карого – комедіографаБойчук, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Культурна ідентичність в умовах глобалізаціїЮрчак, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Політичний та економічний потенціал діаспорЩигельська, Г.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Теоретичні аспекти підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризмуШафранський, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Навчання студентів плаванню по схемам-алгоритмамФедчишин, Ольга Ярославівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Лiкувальна фiзична культура при захворюваннях серцево-судинної системиТеплий, Андрій Михайлович
Article14-Dec-201117-Feb-2016Іван Могильницький – видатний діяч українського національного відродженняСтухляк, М.
Article14-Dec-201117-Feb-2016До проблеми соціально-економічної трансформації українського суспільстваСокол, С.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Ідеологічна толерантність як один з показників політичної культуриСокол, З.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Тенденції соціальної мобільності в сучасній УкраїніСівчук, П.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Вплив соціально-психологічних чинників на міжетнічну ситуаціюв УкраїніСеменів, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Передумови успішності рухової підготовки студентів в процесі навчанняСалук, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Розвиток вестибулярної стійкості баскетболістів на загальнопідготовчому етапіСалук, І.; Третьяк, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентаційСавчин, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Навчальні проекти з іноземної мови для студентівПроцик, Г.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Основні аспекти економічної діяльності УНДО (1930–1935)Потіха, Оксана Богданівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Мультимедійна презентація як інноваційна форма навчанняПолюга, Г.; Стасюк, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Емоційний інтелект – показник копінг-поведінкиПеріг, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Актуальність дистанційної форми навчання з використанням сучасних засобів телекомунікацій у вивченні іноземної мовиПеренчук, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Плавання – засіб фізичної реабілітації метеозалежних людейОльховик, С.; Курко, Ярослав Віталійович
Article14-Dec-201117-Feb-2016Інтермедіальні аспекти у літературно-мистецькій спадщині Якова СтрухманчукаНазаревич, Леся Тарасівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Електричні поля та випромінювання – фактор ризиків впливу на організм людиниНадкевич, Л.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Психологічні передумови формування цинічності в педагогічні й професіїМоначин, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Методологічний аспект усунення міждисциплінарних комунікативних розривівМельничук, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Професійно-прикладна фізична підготовка у студентів спеціального медичного відділенняКурко, Ярослав Віталійович
Article14-Dec-201117-Feb-2016Фізичний стан спортсменів гировиків за різних погодних умовКульчицький, З.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Конформізм: міфи і реальністьНіконенко, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Лікувальна фізична культура при остеохондрозі шийного відділу хребтаКазмірчук, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Лейбніц про суб’єктивну здатність осягнення істиниДовгань, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Козацтво як одна із потужних сил в обороні православної віриДмитрюк, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Комп’ютерне тестування у професійній підготовці інженерівДжиджора, Л.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Іван Франко та наукове товариство ім. Т. ШевченкаДжафарова, С.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Деякі проблемні питання правових наслідків недійсності правочинуГрузін, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Особливості перекладу науково-технічних текстівГінсіровська, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Вплив фізичного виховання на здоров’я націїГаліздра, Л.; Надозірний, Я.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Самостійна робота студентів з формування культури здоров’яВальчак, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Застосування комп’ютерних технологій у навчально-тренувальному процесі з плаванняВальчак, Н.; Луців, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Дидиктичні та лексикографічні аспекти складання галузевого глосаріяБаб’як, Жанна Володимирівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016The origins and causes of the world economic crisisMarynenko, N.; Khrupovych, S.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Стан, проблеми та тенденції розвитку фондів людських ресурсів підприємств транспортуШаповалова, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Фінансово – економічні погляди Л.М. ЯснопольськогоЦіх, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Фінансова стійкість підприємстваХимич, Ірина Григорівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016До питання формування ефективних ланцюгів поставокФалович, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Удосконалення організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльностіСпівак, С.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Актуальні проблеми вивчення конфліктів на підприємствіСівчук, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Необхідність використання соціальної реклами в УкраїніСеменюк, С.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Економічна безпека в УкраїніРуда, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Формування системного підходу в управлінні підприємствами регіонуРізник, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Причини виникнення та перспективи розвитку “зеленого” маркетингуРатинський, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Аналіз методу «пошукова оптимізація» як інструмент Інтернет-маркетингуОксентюк, Р.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Поняття технічної естетики та ергономіки та їх значення при розробці нового товаруОксентюк, Б.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Особливості становлення інноваційної політики в період формування економіки УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Роль інноваційної політики у системі соціально-економічного розвитку УкраїниНагорняк, Г.; Славута, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Необхідність планування діяльності підприємстваМеленчук, Ю.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Теоретичні основи оцінювання рівня конкуренції на промисловому ринкуМаркович, Ірина Богданівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Формування ринкової системи оплати і мотивації праці в УкраїніЛевчунь, Г.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Реформування економіки України в контексті євроінтеграційної проблематикиЛевицький, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Сучасний етап розвитку соціального партнерства в УкраїніКудлак, Віталій Ярославович
Article14-Dec-201117-Feb-2016Еволюція наукової думки на проблему формування споживчого попитуКраузе, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Функціональний підхід до визначення економічної ефективності інноваційно-комплексного провайдингу розвитку малого підприємництваКрамар, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Сутність ризику у вітчизняній та зарубіжній довідковій літературіКоролюк, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Проблеми дорожньої галузі УкраїниКовальчик, Олена Арнольдівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Мотивація праці персоналу підприємстваКалушка, Л.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Інноваційна стратегія розвитку підприємства в сучасних умовах ринкуКазмірчук, С.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Маркетинговий аналіз обсягу продажу товарів підприємстваДячун, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Маркетингові стратегії підприємстваГолда, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Аналіз конкурентоспроможності підприємств як об’єктивна необхідністьГолда, Надія Михайлівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Переваги та недоліки вибіркових спостережень суспільних явищГалущак, Ольга Ярополківна; Пиндус, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Проблеми закупівлі комунальних послуг державними установами України у світлі змін законодавстваГалущак, М.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Проблеми розвитку нових форм валютного кредитування підприємств України банківськими установамиВладимир, Ольга Михайлівна
Article14-Dec-201117-Feb-2016Сутність поняття фінансової стійкості підприємстваВасилишин, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Класифікація детермінантів формування конкурентоспроможності галузіБорисова, Т.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Сутність поняття ризику у діяльності підприємстваБілинська, У.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Аналіз стратегічного потенціалу як основа формування маркетингової стратегії розвитку машинобудівних підприємствБица, В.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Сутність лізингової діяльності в фінансово-економічному аспектіБерезовська, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Актуальні проблеми ефективного управління персоналомФалович, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Оцінювання ступеня підприємницького ризикуТимошик, Н.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Інновація як фактор випереджального розвитку економікиСтойко, І.; Юрчак, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Інновації в освітіСтойко, І.; Цебрій, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Проблеми формування і реалізації інноваційного потенціалу в трансформаційній економіціМалюта, Л.; Спиридонова, Ю.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю продукціїСемчишин, Є.; Яворська, Ю.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Соціальна відповідальність бізнесуОксентюк, А.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Софтизація промисловості: поняття та значенняМельник, Лілія Миколаївна; Бендерська, І.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Організаційна культура як фактор управління інтелектуальним капіталом та впливу на діяльність підприємстваМандзій, О.
Article14-Dec-201117-Feb-2016Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємстваМалюта, Л.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 100 of 314