Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17534

Назва: Особливості рухової підготовленості та морфофункціональних показників студентської молоді
Інші назви: Features motor preparedness and morphological indicators of students
Автори: Галіздра, А.
Казмірчук, І.
Galizdra, A.
Kazmirchuk, I.
Приналежність: ТНТУ ім.І.Пулюя, Україна
Бібліографічний опис: Галіздра А. Особливості рухової підготовленості та морфофункціональних показників студентської молоді / А. Галіздра, І. Казмірчук // Матеріали ⅩⅨ наукової конференції ТНТУ ім. Ів. Пулюя, 18-19 травня 2016 року — Т. : ТНТУ, 2016 — С. 278. — (Гуманітарні науки).
Bibliographic description: Galizdra A., Kazmirchuk I. (2016) Osoblyvosti rukhovoi pidhotovlenosti ta morfofunktsionalnykh pokaznykiv studentskoi molodi [Features motor preparedness and morphological indicators of students]. Materialy ⅩⅨ naukovoi konferentsii TNTU im. Iv. Puliuia (Tern., 18-19 May 2016), pp. 278 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Конференція/захід: ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Журнал/збірник: Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Дата публікації: 18-тра-2016
Дата внесення: 8-лип-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 18-19 травня 2016 року
18-19 May 2016
УДК: 425.526
Кількість сторінок: 1
Діапазон сторінок: 278
Початкова сторінка: 278
Кінцева сторінка: 278
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17534
Перелік літератури: 1.Гребняк В.П., Кореневская Е.Н. Физическая подготовленность и функциональное состояние студентов технического университета. // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції « Здоров`я та освіта: проблеми та перспективи» - Донецьк: ДНУ, 2002 – С.203-206.
2.Карпюк И.Ю. Пути совершенствования процесса физического воспитания студентов специальной медицинской группы. // Материалы международного научного симпозиума « Физическая подготовленность и здоровье населения. – К., 1999 ,с.196-197.
3.Максимова Т.Н. Физическое развитие молодых людей в условиях формирования новой социальной структуры населения // Проблемы социальной гигиены и история медицины.-1998.-№2.-с.14-18.
4.Фомкин А.Д., Парнов В.С. // Работоспособность и функциональное состояние организма студентов. – Л., 1987 – с.20-25.
References: 1.Hrebniak V.P., Korenevskaia E.N. Fyzycheskaia podhotovlennost y funktsyonalnoe sostoianye studentov tekhnycheskoho unyversyteta., Materialy druhoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii " Zdorov`ya ta osvita: problemy ta perspektyvy" - Donetsk: DNU, 2002 – P.203-206.
2.Karpiuk I.Iu. Puti sovershenstvovaniia protsessa fizicheskoho vospitaniia studentov spetsialnoi meditsinskoi hruppy., Materialy mezhdunarodnoho nauchnoho simpoziuma " Fizicheskaia podhotovlennost i zdorove naseleniia, K., 1999 ,P.196-197.
3.Maksimova T.N. Fizicheskoe razvitie molodykh liudei v usloviiakh formirovaniia novoi sotsialnoi struktury naseleniia, Problemy sotsialnoi hihieny i istoriia meditsiny.-1998.-No 2.-P.14-18.
4.Fomkin A.D., Parnov V.S., Rabotosposobnost i funktsionalnoe sostoianie orhanizma studentov, L., 1987 – P.20-25.
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅨ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2016)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.