Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10845

Назва: Енергетичний спектр та умови переходу діелектрик-метал в матеріалах з андерсон-габбардівськими центрами
Автори: Дідух, Леонід Дмитрович
Скоренький, Юрій Любомирович
Крамар, Олександр Іванович
Довгоп’ятий, Юрій Миронович
Дубик, Сергій Орестович
Приналежність: Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя
Бібліографічний опис: Енергетичний спектр та умови переходу діелектрик-метал в матеріалах з андерсон-габбардівськими центрами / Л. Дідух, Ю. Скоренький, О. Крамар, Ю. Довгоп’ятий, С. Дубик // Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“, 27-28 жовтня 2010 року — Т. : ТНТУ, 2010 — Том 1. — С. 57. — (Фізика).
Bibliographic description: Didukh L. D., Skorenkyi Yu. L., Kramar O. I., Dovhopiatyi Yu. M., Dubyk S. (2010) Enerhetychnyi spektr ta umovy perekhodu dielektryk-metal v materialakh z anderson-habbardivskymy tsentramy. Zbirnyk tez dopovidei ⅩⅣ naukovoi konferentsii Ternopilskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu imeni Ivana Puliuia "Pryrodnychi nauky ta informatsiini tekhnolohii" (Tern., 27-28 October 2010), Volume 1, pp. 57 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Конференція/захід: ⅩⅣ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Журнал/збірник: Збірник тез доповідей ⅩⅣ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя „Природничі науки та інформаційні технології“
Том: 1
Дата публікації: 27-жов-2010
Дата внесення: 17-лют-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
Часове охоплення: 27-28 жовтня 2010 року
27-28 October 2010
УДК: 537.312.62
538.945
Діапазон сторінок: 57
Початкова сторінка: 57
Кінцева сторінка: 57
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10845
Перелік літератури: 1. Дiдух Л.Д. Ефекти міжелектронних взаємодій в кристалах з вузькими зонами провідності / Л.Д.Дiдух // Дис. доктора фіз.-мат. наук: 010407. – Тернопіль, 1995. – 398 с.
2. Григорчук Р.А. Электрон-деформационное взаимодействие и сжатие решетки в кристаллах, описываемых моделью Хаббарда / Р.А. Григорчук, И.В. Стасюк // Укр. физ. журн.- 1980.- Т. 25, № 3.- С. 404-410.
References: 1. Didukh L.D. Efekty mizhelektronnykh vzaiemodii v krystalakh z vuzkymy zonamy providnosti, L.D.Didukh, Dys. doktora fiz.-mat. nauk: 010407, Ternopil, 1995, 398 p.
2. Hrihorchuk R.A. Elektron-deformatsionnoe vzaimodeistvie i szhatie reshetki v kristallakh, opisyvaemykh modeliu Khabbarda, R.A. Hrihorchuk, I.V. Stasiuk, Ukr. fiz. zhurn, 1980, V. 25, No 3, P. 404-410.
Тип вмісту: Article
Розташовується у зібраннях:ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010)Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.