2010 : [1224] Community home page

Browse

Collections in this community

Ⅲ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2010) [792]

Ⅲ Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (Тернопіль, 22-23 квітня 2010 р.)

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2010) [171]

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (Тернопіль, 21-22 грудня 2010 року)

Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (2010) [5]

Міжнародна науково-технічна конференція „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ (Тернопіль, 19-21 травня 2010 р.)

ⅩⅩ міжнародні Тернопільські нобелівські читання (2010) [4]

ⅩⅩ міжнародні Тернопільські нобелівські читання (Тернопіль, 10 грудня 2010 року)

Logo

ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (2010) [212]

ⅩⅣ наукова конференція ТНТУ ім. Івана Пулюя (Тернопіль, 27-28 жовтня 2010 р.)

Науковий семінар „Актуальні проблеми теоретичної та експериментальної фізики“ (2010) [25]

Науковий семінар „Актуальні проблеми теоретичної та експериментальної фізики“ (Тернопіль, 27-28 січня 2010 року)

Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства (2010) [16]

Науковий семінар, присвячений 20-річчю Українського фізичного товариства (Тернопіль, 24-25 листопада 2010 року)