Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29442
Title: Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів із дисципліни "Мерчандайзинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг"
Authors: Бурліцька, Оксана Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів із дисципліни "Мерчандайзинг" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг" / укл. : О. П. Бурліцька. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 25 с.
Issue Date: 2019
Date of entry: 5-Dec-2019
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя
Keywords: маркетинг
попит
заасоби масової інформації
бюджет
Abstract: Мерчандайзинг в останній час став достатньо популярним поняттям. Це пов’язано, перш за все, з відродженням вітчизняної роздрібної торговлі. Продуктові та речові ринки, які ще нещодавно були основними місцями покупок “середньостатистичного покупця”, сьогодні стрімко поступаються своїми позиціями сучасним роздрібним торговим центрам. Нові форми взаємовідносин з покупцями вимагають від сучасних продавців кардинальних змін технологій маркетингової діяльності. До того ж застосування елементів реклами у місцях продажу уже не є достатнім. Практика активно потребує комплексних маркетингових рішень, які об’єднують у одній стратегії товарну, цінову, збутову та комунікаціонну діяльність підприємств. До числа таких найважливіших маркетингових технологій, поряд із брендингом та позіціонуванням, відноситься і мерчандайзинг.
Description: В процесі навчання студенти повинні знати та вміти: - оцінки стану мерчандайзингу на торгівельному підприємстві; - визначення, цілі і задачі мерчандайзингу; - застосування правил мерчандайзингу; - оцінки особливості мерчандайзингу постачальника та мерчандайзингу у роздрібної торгівлі; - оволодіння методами мерчандайзингу постачальника; - оволодіння навиками просування товару крізь підприємства роздрібної торгівлі; - застосування різних методів продажу товарів; - використання психологічних особливостей покупця при застосуванні методів впливу при прийняттю рішення про покупку; - придбати уміння використання різних видів чуттєвих компонентів, що впливають на прийняття рішення покупцем; - оцінювати види POS- матеріалів та їх призначення; - оволодіти навиками та прийомами мерчандайзингу нового товару; - засвоїти специфіку національного мерчандайзингу та особливості роботи вітчизняного спеціаліста з мерчандайзингу.
Content: Вступ
1. Методичні рекомендації до виконання ситуаційного завдання
2. Вимоги до виконання і оформлення ситуаційного завдання
3. Критерії оцінювання ситуаційного завдання
4. Закріплення завдань за студентами
5. Варіанти завдань для виконання ситуаційного завдання
6. Список джерел, що рекомендується для використання при виконанні ситуаційного завдання
Додаток А
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29442
Copyright owner: © ТНТУ ім. І. Пулюя
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
мерч. методичка.pdf938,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools