Ⅷ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2017) : [87] Collection home page

28-29 вересня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбулася VІІІ Міжнародна науково-методична конференція-форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». Урочисто відкрили наукове зібрання у головному читальному залі Наукової бібліотеки Львівського університету.

Участь у форумі взяли понад 100 студентів, аспірантів, молодих вчених-кібернетиків, які представляють вищі навчальні заклади України та інших країн світу.

Метою конференції-форуму є обмін інформацією щодо наукових та практичних результатів досліджень у сфері моделювання економіки, обговорення актуальних проблем застосування математичного інструментарію та інформаційних технологій для отримання оптимальних управлінських рішень, встановлення контактів між молодими вченими з різних країн, ознайомлення із найновішими публікаціями результатів наукових досліджень тощо.

Учасники конференції взяли участь у роботі таких секцій: «Моделювання економіко-виробничих систем», «Економетричні моделі та методи прогнозування», «Сучасні напрями і підходи у моделюванні економіки», «Інформаційні технології в моделюванні економіки», «Проблеми підготовки фахівців з економічної кібернетики», «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної економіки».

Окрім того молоді вчені мали нагоду взяти участь у цікавій і насиченій культурній програмі, а саме відвідати Музей історії Львівського університету та інші музеї Львова, різноманітні екскурсії тощо.

Організаторами форуму є Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Вінницький національний аграрний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Хмельницький національний університет, Жешувський університет (Польща), Яґеллонський    університет (Польща), Могилівський державний університет продовольства (Білорусь), Технологічний університет Таджикистану (Таджикистан) та Всеукраїнська громадська науково-методична рада з економічної кібернетики.

Додамо, що вперше конференція відбулася у 2010 році у Львівському національному університеті імені Івана Франка з ініціативи кафедри економічної кібернетики економічного факультету.

Новини про конференцію: 1

Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : Тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків, 28-29 вересня 2017 року, м. Львів / відпов. ред. Вовк В.М. – Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – 195 с.

Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“

Зміст


1
3
СЕКЦІЯ 1. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
9
12
15
18
21
23
25
27
30
32
34
37
39
41
44
46
48
51
54
СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ
56
58
60
63
65
67
СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ І ПІДХОДИ У МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
69
71
73
75
77
80
81
83
86
88
90
93
95
97
99
102
104
СЕКЦІЯ 4. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ
106
108
110
112
114
116
118
119
121
123
125
126
СЕКЦІЯ 5. ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ
129
131
133
СЕКЦІЯ 6. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ
136
137
140
142
145
147
149
151
153
155
158
160
161
163
166
168
170
172
174
177
180
182
184
186
188
190
192

Content


1
3
SECTION 1. MODELING OF ECONOMIC AND PRODUCTION SYSTEMS
9
12
15
18
21
23
25
27
30
32
34
37
39
41
44
46
48
51
54
SECTION 2. ECONOMETRIC MODELS AND METHODS OF FORECASTING
56
58
60
63
65
67
SECTION 3. MODERN TRENDS AND APPROACHES IN MODELING THE ECONOMY
69
71
73
75
77
80
81
83
86
88
90
93
95
97
99
102
104
SECTION 4. INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODELING ECONOMICS
106
108
110
112
114
116
118
119
121
123
125
126
SECTION 5. PROBLEMS OF TRAINING OF SPECIALISTS IN ECONOMIC CYBERNETICS
129
131
133
SECTION 6. ACTUAL PROBLEMS OF THEORETICAL AND APPLIED ECONOMICS
136
137
140
142
145
147
149
151
153
155
158
160
161
163
166
168
170
172
174
177
180
182
184
186
188
190
192

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 87 of 87
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Особливості моделювання сталого розвитку регіонів УкраїниГуба, А. Ю.; Guba, A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оцінка впливу макроекономічних факторів на ефективність проектуХимич, Ірина Григорівна; Khymych, I. G.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Питання стратегічного планування у розвитку сільських територій УкраїниТеребух, М. І.; Назаркевич, О. Б.; Terebukh, M. I.; Nazarkevych, O. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Особливості процесного підходу до управлінняСічко, Тетяна Василівна; Sichko, T. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Специфічні фактори конкурентоспроможностіШуткевич, С. П.; Shytkevich, S. P.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Вдосконалення податкової системи як інструменту подолання тіньової економікиРоманова, А. Ю.; Артим-Дрогомирецька, З. Б.; Romanova, A. Y.; Artym-Drohomyretska, Z. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Проблеми розвитку жіночого підприємництва в УкраїніРудницька, Я. І.; Rudnytska, Y. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оптимізація структури рослинної галузі регіону із врахуванням ризикуГрицюк, П. М.; Бабич, Тетяна Юріївна; Hrytsiuk, P. M.; Babych, T. Yu.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Співробітництво з країнами ЄС як основа розвитку Карпатського ЄврорегіонуСенишин, О. С.; Senyshyn, O. S.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Methodical bases of the selection of the alternative anti-crisis management solutionsSylkin, O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Види конкурентоспроможності страхового сектораМазурук, Г. І.; Mazuruk, G. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Детермінанти державних видатків у ринковій економіціМоряк, Т. П.; Буняк, В. Б.; Moryak, T.; Bunyak, V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Застосування універсальної системи показників діяльності на прикладі ПАТ КБ ПриватбанкЛечаченко, Тарас Анатолійович; Lechachenko, T. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Кадрові проблеми формування аграрного інноваційного середовищаМайовець, Я. М.; Mayovets, Y. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Проблеми розрахунку ставки дисконтування грошових потоків інвестиційного проектуКоненко, О.; Konenko, O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оцінка ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств УкраїниКузь, Тетяна Іванівна; Kuz, T. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Особливості моделей ДПП у автодорожній галузіКовальчик, Олена Арнольдівна; Kovalchyk, O. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Трансформації ринку програмного забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку в УкраїніКареліна, Олена Володимирівна; Karelina, O. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населенняДовгалюк, Л. Л.; Dovgalyuk, L. L.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Ринкова рівновага та методи її дослідженняЗелінська, Оксана Владиславівна; Попадинець, Н. П.; Zelienska, O.; Popadynets, N.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Математичне моделювання в регулюванні банківською системою УкраїниВолонтир, Людмила Олексіївна; Євдокімов, А. О.; Volontyr, L. O.; Evdokimov, A. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Інвестиційне співробітництво наукового середовища та реального сектора економікиГринчуцька, Світлана Вікторівна; Hrynchutska, S. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Методи управління ризикамиБойко, І. М.; Bojko, I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз конкурентних економічних процесів на регіональному рівніБондаренко, О. В.; Нечипорук, В. В.; Bondarenko, O.; Nechuporyk, V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Особливості європейської валютно-фінансової інтеграціїВовк, Н. Р.; Vovk, N. R.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Класичні макроекономічні моделі прогнозування валютних курсівАндріюк, А.-Т. В.; Andriiuk, A.-T. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Вплив змін клімату на динаміку ключових факторів зерновиробництва УкраїниБачишина, Л. Д.; Bachyshyna, L. D.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Місце України в міжнародних рейтингах як чинник інвестиційної привабливостіБатюх, Н. Д.; Batiukh, N. D.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз ринку золота як сегменту інвестиційного ринкуБасова, Д. О.; Васильєва, О. В.; Максишко, Н. К.; Basova, D. O.; Vasylieva, O. V.; Maksyshko, N. K.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз надання нових ціннісних пропозицій з застосуванням консалтингових фреймворківБачало, І. Б.; Bachalo, I. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Проблеми підготовки ІТ-спеціалістів у ЄвропіБендас, М. Ю.; Бондаренко, О. В.; Bendas, M.; Bondarenko, O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Вдосконалення рівня підготовки фахівців за спеціалізацією «Економічна кібернетика» на ринку освітніх послугВовк, В. М.; Артим-Дрогомирецька, З. Б.; Vovk, V. M.; Artym-Drohomyretska, Z. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Інтелектуальний потенціал в УкраїніУшкаленко, Ірина Миколаївна; Фіщук, Н. В.; Ushkalenko, I.; Fishchuk, N.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Створення кластерних структур сучасних будівельних компаній в Тернопільській області для підвищення фінансово-економічної діяльності, інструментарієм економіко-математичного моделюванняБожемська, І. О.; Bozhemska, I. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Кібербезпека та хмарні технології в економіціПолюга, Л. В.; Polyuha, L. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Побудова інформаційної системи лікарніЮрчук, Б. О.; Yurchuk, B. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Блокчейн технології у сфері економікиПапроцький, Р. О.; Paprotskiy, R. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Роль і місце інтернет-маркетингу в інформаційному суспільствіМороз, О. В.; Moroz, O. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Штучний інтелект: реалії сучасностіМаксимчук, Катерина Миколаївна; Maksymchuk, K. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Big Data в економіці: можливості та особливості застосуванняЗагурська, Л. А.; Козак, І. В.; Стельмах, А. В.; Zahurska, L. A.; Kozak, I. V.; Stelmakh, A. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Технологія блокчейн та перспективи її застосуванняДацко, М. В.; Артим-Дрогомирецька, З. Б.; Datsko, M. V.; Artym-Drohomyretska, Z. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Моделювання оцінки валютних ризиківАртим-Дрогомирецька, З. Б.; Козак, І. Б.; Artym-Drohomyretska, Z. B.; Kozak, I. B.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Місце та роль цифрової економіки в сучасній світовій теоретичній економіціКоляденко, Світлана Василівна; Koliadenko, S. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Впровадження інформаційних технологій на підприємствіВолонтир, Людмила Олексіївна; Павлюк, Т. М.; Volontur, L.; Pavliuk, T.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Нейронні мережі в моделюванні економікиГолючик, Н. О.; Holiychik, N.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Інформаційні технології в аналізі фінансової стійкості підприємстваБурденюк, І. І.; Burdenyuk, I. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Роль комп'ютерних технологій у вирішенні економічних задачБалацький, В. Л.; Ушкаленко, Ірина Миколаївна; Balatskyi, V.; Ushkalenko, I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Репутація в інтернет-мережі як вагома частина процесу побудови та розвитку бренду. Модель визначення цінності брендуШепель, А. В.; Shepel, A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Розробка рішень в менеджменті: кібернетичний аспектШтанько, В. М.; Shtanko, V. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Визначення динаміки зміни економічних чинників засобами сучасних інформаційних системТерешко, О. Й.; Tereshko, O. Y.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Вплив викидів транспортних засобів на еколого-економічну ситуацію в країніАнтонів, В. Б.; Рибко, Е. А.; Antoniv, V. B.; Rybko, E. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Кластерний аналіз банківської системи УкраїниШелепінська, І. О.; Зомчак, Л. М.; Shelepinska, I.; Zomchak, L.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Напрямки вдосконалення збутової діяльності підприємств харчової галузіХома, М. М.; Khoma, M. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Синергетичний підхід до аналізу національної економіки: досвід світу та вибір УкраїниРоманова, А. Ю.; Кривопустова, А. В.; Romanova, A. Y.; Kryvopustova, A. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Модель оцінювання рівня комплексного використання та охорони водних ресурсів у гідроекосистемах з використанням теорії нечіткої логіки (на прикладі р. Збруч, Тернопільська область, Україна)Рогатинський, Роман Михайлович; Гарматій, Наталія Михайлівна; Гуменюк, Г. Б.; Rogatunskiy, R.; Garmatiy, N.; Gumeniuk, G.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Модель ланцюгів маркова для платіжного балансу УкраїниРибко, Е. А.; Rybko, E. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз розвитку інтелектуального потенціалу в УкраїніМартиненко, О. А.; Ушкаленко, Ірина Миколаївна; Martinenko, O. A.; Ushkalenko, I. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку економіки УкраїниПаславська, І. М.; Paslavska, I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Економіко-математичне моделювання доступності продовольстваКардаш, О. Л.; Kardash, O. L.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Мультиагентне моделювання в управлінні агрологістикою та ланцюгами поставок сільськогосподарської продукціїПотапова, Н. А.; Potapova, N. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Модель розвитку економіки України на прикладі ШвейцаріїЗелінська, Ю. С.; Ушкаленко, Ірина Миколаївна; Zelinska, Y.; Ushkalenko, I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз динаміки розвитку роздрібної торгівлі в УкраїніЗахарків, О. Т.; Zaharkiv, O. T.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Сучасні проблеми підготовки фахівців за спеціальністю «Економічна кібернетика» в УкраїніВовк, В. М.; Vovk, V. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Системи імітаційного моделювання для підвищення ефективності функціонування економічних процесівЗелінська, Оксана Владиславівна; Шамрай, В. Л.; Zelinska, O.; Shamray, V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Соціально-економічне прогнозування в АПКЛавринчук, Д. Д.; Lavrinchyk, D.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Методи оптимізації використання виробничих ресурсів сільського господарстваВовк, В. М.; Матківський, Б. О.; Vovk, V. M.; Matkivskyy, B. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Моделювання впливу макроекономічних показників на рівень інфляції в УкраїніМихайловська, А. Г.; Mykhailovska, A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Проблеми та перспективи логістики зерна в УкраїніГончарук, Н. А.; Goncharuk, N. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Прогнозування фінансових показників за допомогою нейронних мережВовк, В. Р.; Vovk, V. R.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оцінка та прогнозування волатильності ринку криптовалютКамінська, Н.; Копичин, Є.; Kaminska, N.; Kopychyn, Y.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Економіко-математичне моделювання приватного підприємства ТОВ «ЗОДЧИЙ» на основі моделі Холта-ВінтераКуріца, О. В.; Безпалько, О.; Kuritsa, O. V.; Bezpalko, O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Економетричне моделювання ефективності використання фінансових ресурсівВолонтир, Людмила Олексіївна; Volontyr, L. O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Зміст-
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оптимізація фінансово-виробничої діяльності підприємстваУшкаленко, Ірина Миколаївна; Откидач, Ю. В.; Ushkalenko, I.; Otkydach, J.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Оптимізація кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» інструментарієм моделі МарковіцаШандрук, С. А.; Shandruk, S. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Кредитний скоринг як метод управління кредитним ризиком в мікрофінансових організаціяхМудрук, Т. Г.; Mudruk, T. G.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Модель структури економіко-виробничої системиПанчишин, А. І.; Panchyshyn, A. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Моделювання управління еколого-економічними процесами у розвитку системУшкаленко, Ірина Миколаївна; Ushkalenko, I. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Економіко-математичне моделювання сезонних явищ у сільськогосподарському виробництвіУмриш, Г. Т.; Зомчак, Л. М.; Umrysh, H. T.; Zomchak, L. M.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Використання методів економіко-математичного моделювання в складних системахМатрунчик, Г. С.; Зелінська, Оксана Владиславівна; Matrunchyk, H.; Zelinska, O.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Застосування мурашиних алгоритмів для побудови кільцевих транспортних маршрутівМонастирський, М. А.; Monastyrskyi, M. A.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Моделювання організаційних змін у регулюванні економічними процесамиКрупа, К. В.; Krupa, K. W.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Аналіз підходів до оцінки ризику аграрного виробництваКрасномовець, О. І.; Krasnomovets’, O. I.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Реалізація моделювання показників мотивації персоналу підприємстваКопняк, К. В.; Костунець, Т. А.; Kopniak, K.; Kostunets, T.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Нечітко-множинний підхід до прогнозування цін на продукціюКомар, М. І.; Сенчина, Ю. В.; Komar, M. I.; Senchyna, Y. V.
Conference Abstract28-Sep-20177-Feb-2018Редакційні сторінки-
Proceedings Book28-Sep-201730-Nov-2017Тези доповідей Ⅷ Міжнародної науково-методичної конференції «Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“»-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 87 of 87