Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-51 of 51 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article15-Oct-201531-Dec-2015Визначення ролі України на світовому ринку туристичних послугНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article25-Mar-201620-Apr-2016Роль інновацій у забезпеченні зростання вітчизняних будівельних підприємствПаламар, Мар’ян; Нагорняк, Галина Степанівна; Palamar, Maryan; Nahorniak, Halyna
Article25-Nov-201518-Feb-2016Інноваційна складова як основа економічного росту УкраїниНагорняк, Галина Степанівна; Качур, І. П.; Nahorniak, G. S.; Kachur, I. P.
Conference Abstract23-Mar-201816-May-2018Формування, розвиток та використання трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу національних підприємств машинобудівного комплексуНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Conference Abstract11-May-201712-Dec-2017Перспективні напрямки розвитку верстатів для обробки поверхонь вільним абразивомЛещук, Р. Я.; Нагорняк, Галина Степанівна; Leshchuk, R.; Nagornyak, G.
Article6-Apr-201722-Jun-2017Напрями забезпечення високої конкурентоспроможності національних підприємств деревообробної промисловостіБогуш, Андрій; Нагорняк, Галина Степанівна; Bogush, Andrij; Nahorniak, Halyna
Conference Abstract17-Oct-201731-Jan-2018Актуальні питання активізації сервісного забезпечення машинобудівних підприємств в умовах реформаційних змінНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Conference Abstract18-May-20171-Nov-2017Передумови забезпечення ефективної інноваційної політики в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Богуш, А.; Жан-Нехеміе, Ндаламба Та-Мваді Капаза; Анж, Майасі Лувуваму; Nahorniak, H. S.; Bogush, A.; Jan-Nehemie, Ndalamba Ta-Mvadi Kapaza; Ang, Mayasi Luvuvamu
Article25-Apr-201726-Jul-2017Дослідження ролі інновацій та інноваційного розвитку у досягненні цілей стійкого розвитку національних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Богуш, А.; Ндаламба, Та-Мваді Капаза Жан-Нехеміе; Nahorniak, H. S.; Bogush, A.
Conference Abstract23-Mar-201816-May-2018Сучасне прогресивне обладнання й оснащення закладів готельно-ресторанного господарстваНагорняк, Галина Степанівна; Малюта, Людмила Ярославівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Шерстюк, Роман Петрович; Nahorniak, H. S.; Malyuta, L. Ya.; Melnyk, L. M.; Sherstyuk, R. P.
Article19-Dec-201214-May-2014Стан та перспективи розвитку сільського господарства Тернопільської областіКривко, Леся Володимирівна; Нагорняк, Галина Степанівна; Kruvko, Lesya; Nahorniak, Halyna
Article19-May-201521-Jan-2016Проблеми інноваційного розвитку національних машинобудівних підприємств та напрями підвищення їх інноваційної активностіНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, Galyna; Nahornyak, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Проблеми становлення інноваційної економіки в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nagornyak, Halyna; Nagornyak, Iryna
Article21-Dec-201024-Feb-2016Розвиток трансферу технологій в Україні на сучасному етапі та пропозиції по його удосконаленнюНагорняк, Галина Степанівна; Стойко, Ігор; Nagornyak, Halyna; Stojko, Igor
Article25-Nov-201518-Feb-2016Основні напрямки інноваційного розвитку підприємств кондитерської галузіНагорняк, Галина Степанівна; Качур, І. П.; Nahorniak, G. S.; Kachur, I. P.
Article27-Mar-201527-Jan-2016Проблемні аспекти захисту інтелектуальної власності у мережі Інтернет та можливості їх розв’язанняНагорняк, Галина Степанівна; Скляров, Руслан Анатолійович; Лазарюк, Валерій Володимирович; Nahorniak, Galina; Sklyarov, Ruslan; Lazaryuk, Valerij
Article21-Mar-201227-Jan-2016Проблеми охорони прав винахідників на об’єкти інтелектуальної власностіНагорняк, Галина Степанівна; Купріюк, Руслан; Nahornyak, Halyna; Kupriyuk, Ruslan
Article27-Mar-201527-Jan-2016Актуальні питання процесу ефективного управління інтелектуальною власністю сучасного промислового підприємстваНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Оксентюк, Роман Андрійович; Nahorniak, Galina; Nahorniak, Iryna; Oksentyuk, Roman
Article27-Mar-201527-Jan-2016Правове забезпечення наукового відкриття як об’єкта права інтелектуальної власності в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Качур, Ірина; Nahorniak, Galyna; Kachur, Iryna
Article27-Mar-201527-Jan-2016Забезпечення механізму регулювання інноваційної активності суб’єктів малого підприємництва в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Хом’як, Софія; Мельничук, Микола; Nahorniak, Galina; Hom'yak, Sofiya; Melnychuk, Mykola
Article20-Apr-201625-May-2016Визначення сутності інноваційності як важливої умови у забезпеченні трансформаційних процесів в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Локоть, Х.; Дзюрбан, У.; Nahorniak, H. S.; Locot, Ch.; Dzyurban, U.
Article20-Apr-201625-May-2016Інноваційна політика підприємства як один з важливих важелів економічного розвитку України у сучасних умовахНагорняк, Галина Степанівна; Гарбузовський, А.; Паламар, М.; Ситарчук, Д.; Nahorniak, H. S.; Harbuzovskyy, A.; Palamar, M.; Sytarchuk, D.
Article25-Mar-201620-Apr-2016Проблемні питання стимулювання персоналу вітчизняних інноваційних підприємствСитарчук, Дмитро; Нагорняк, Галина Степанівна; Sytarchuk, Dmitro; Nahorniak, Halyna
Article25-Mar-201620-Apr-2016Огляд видавничо-поліграфічної галузі України: реалії та перспективиГарбузовський, Андрій; Нагорняк, Галина Степанівна; Harbuzovskij, Andrij; Nahorniak, Halyna
Article27-Mar-201527-Jan-2016Визначення факторів впливу на інноваційно-інвестиційну діяльність агропромислових підприємств УкраїниНагорняк, Галина Степанівна; Усятицький, Дмитро; Nahorniak, Galina; Usyatytskyy, Dmitro
Article27-Mar-201527-Jan-2016Стан та причини виникнення незавершеного будівництва в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Хом’як, Софія; Nahorniak, Galina; Hom'yak, Sofiya
Article27-Mar-201527-Jan-2016Проблеми управління та прийняття інноваційних рішень сучасними інноваційно спрямованими підприємствами України у складних умовах трансформаційних перетвореньНагорняк, Галина Степанівна; Мельничук, Микола; Nahorniak, Galina; Melnychuk, Mykola
Article27-Mar-201527-Jan-2016Вплив інновацій на розвиток агропромислового комплексу УкраїниНагорняк, Галина Степанівна; Усятицький, Дмитро; Nahorniak, Galina; Usyatytskyy, Dmitro
Article25-Mar-201620-Apr-2016Дослідження основних аспектів управління інноваційним розвитком підприємстваДзюрбан, Уляна; Нагорняк, Галина Степанівна; Dzyurban, Ulyana; Nahorniak, Halyna
Article25-Mar-201620-Apr-2016Роль брендингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Оксентюк, Роман Андрійович; Nahorniak, Halyna; Oksentyuk, Roman
Article25-Mar-201620-Apr-2016Дослідження становища сільськогосподарського сектору УкраїниЛокоть, Христина; Нагорняк, Галина Степанівна; Locot, Christina; Nahorniak, Halyna
Article18-May-20168-Jul-2016Проблеми ресурсозбереження на транспортіВовк, Юрій Ярославович; Вовк, Ірина Петрівна; Нагорняк, Галина Степанівна; Vovk, Yu.; Vovk, I.; Nahornyak, H.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Актуальні питання інформаційного забезпечення управлінських процесів на сучасному підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahornyak, G. S.; Nahornyak, I. S.
Article19-Nov-20141-Feb-2016Вплив сучасних інформаційних технологій на ефективність прийняття управлінських рішень на підприємствіНагорняк, Галина Степанівна; Усятицький, Д. С.; Nahornyak, G. S.; Usyatytskyy, D. S.
Article30-Jan-20179-Mar-2017Визначення проблем та пріоритетів розвитку ОСББ в Україні як важливої ланки у структурі житлово-комугального господарстваНагорняк, Галина Степанівна; Nagorniak, Galyna
Article30-Jan-20179-Mar-2017Роль ОСББ у забезпеченні сталого розвитку відчизняного житлово-комунального господарстваНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nagorniak, Galyna; Nagorniak, Iryna
Article21-Oct-201611-Dec-2016Основні засади організації готельно-ресторанного господарства в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Article17-Nov-201624-Mar-2017Основні фактори гальмування розвитку ринку туристичних послуг в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, H. S.
Conference Abstract26-Apr-20186-Jun-2018Впровадження ефективної інноваційно-технологічної політики як важливого кроку переходу до економіки знань в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Баган, Г.; Балицька, Н.; Іванців, О.; Nahorniak, H. S.; Bagan, H.; Balitska, N.; Ivantsiv, O.
Conference Abstract22-May-201815-Jun-2018Управління трудовими чинниками як важливими складовими накопичення інтелектуального капіталу вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Співак, С. М.; Nahorniak, H. S.; Spivak, S. M.
Conference Abstract22-May-201815-Jun-2018Ефективні інноваційні технології управління закладами готельно-ресторанного господарства: сучасні викликиНагорняк, Галина Степанівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Малюта, Людмила Ярославівна; Nahorniak, H. S.; Melnyk, L. M.; Maluta, L. Ya.
Conference Abstract28-Mar-20195-Jun-2019Визначення проблем вимірювання інтелектуального капіталу працівників вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, H. S.; Nahorniak, I. S.
Conference Abstract28-Mar-20195-Jun-2019Інноваційне підприємництво як важливий фактор економічного зростання УкраїниТернавський, І. В.; Озавеше, Алонге Олувагбемілеке; Нагорняк, Галина Степанівна; Ternavskij, I. V.; Ozaveshe, Alonhe Oluvahbemileke; Nahorniak, H. S.
Conference Abstract27-Nov-20195-Feb-2020Методи менеджменту в управлінні готельним підприємствомНагорняк, Галина Степанівна; Кузь, Тетяна Іванівна; Гагалюк, О. І.; Nagorniak, G. S.; Kuz, T. I.; Hahaliuk, O. I.
Conference Abstract23-Apr-202019-May-2020Визначення ролі закладів ресторанного господарства у соціально-економічному зростанні країниНагорняк, Галина Степанівна; Паляниця, Віктор Анатолійович; Кузь, Тетяна Іванівна; Nahorniak, H. S.; Palyanitsa, V. A.; Kuz, T. I.
Conference Abstract23-Apr-202019-May-2020Інтелектуальний капітал як важливий фактор успіху й економічної стабільності вітчизняних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Нагорняк, Ірина Степанівна; Nahorniak, H. S.; Nahorniak, I. S.
Methodical recommendations20195-Jul-2020Методичні вказівки для виконання індивідуального науково-дослідного завдання з предмету «Управління проектами в готельно-ресторанному бізнесі» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня магістрФедишин, Ірина Богданівна; Нагорняк, Галина Степанівна; Кузь, Тетяна Іванівна
Conference Abstract28-Sep-20204-Nov-2020Синтез технологічного оснащення для абразивної обробки деталей різних конфігураційЛуців, Ігор Володимирович; Лещук, Р. Я.; Кобельник, Володимир Романович; Нагорняк, Галина Степанівна; Lutsiv, I.; Leshchuk, R.; Kobelnyk, V.; Nagornyak, G.
Conference Abstract16-Nov-202013-Dec-2020Основні засади регулювання діяльності з надання туристичних послуг у міжнародному розрізіНагорняк, Галина Степанівна; Малюта, Людмила Ярославівна; Кузь, Тетяна Іванівна; Nagornyak, Galina; Malyuta, Lyudmila; Kuz, Tatiana
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Організація лікувального харчування як основа лікувально-оздоровчого туризму в УкраїніНагорняк, Галина Степанівна; Мельник, Лілія Миколаївна; Nahorniak, Halyna; Melnyk, Liliya
Conference Abstract31-Mar-202123-Apr-2021Важливі аспекти управління інтелектуальним капіталом національних машинобудівних підприємствНагорняк, Галина Степанівна; Nahorniak, Halyna
Results 1-51 of 51 (Search time: 0.002 seconds).
  • previous
  • 1
  • next