Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18258
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту
Authors: Краузе, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Краузе О.І. «Маркетинг» : консп. лекц. з дисципліни «Маркетинг» для студентів денної та заочної форм навчання факультету економіки та менеджменту / укл. О. І. Краузе. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 132 с.
Issue Date: 28-Nov-2016
Date of entry: 28-Nov-2016
Keywords: маркетинг
маркетингова товарна політика
маркетинг
маркетингова цінова політика
маркетинг
сегментація ринку (покупців)
маркетинг
маркетингова збутова політика
маркетинг
маркетингова політика комунікацій в системі управління підприємством
Abstract: Конспект лекцій з дисципліни маркетинг розрахований на студентів факультету економіки та менеджменту ТНТУ денної та заочної форм навчання
Description: В результаті вивчення дисципліни студент набуває такі компетентності: 1. Здатність до застосування методів комплексного дослідження ринку; 2. Здатність до застосування сучасних технологій при розробці комплексу маркетингу підприємства; 3. 3. Здатність до застосування методів організації та контролю маркетингової діяльності
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18258
References (Ukraine): 1. Вачевський М.В. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / М.В.Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський. – К.:ЦУЛ, 2004 . – 256 с.
2. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник / Є.Крикавський. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка» , 2005. – 684 с.
3. Маркетингові дослідження: навчальний посібник / Є.В.Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: НУ «Львівська політехніка», Інтелект-Захід, 2004 – 288 с.
Content type: Learning Object
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
лекції маркетинг.doc936 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools