Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17808
Title: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг»
Authors: Піняк, Ірина Любомирівна
Якимишин, Лілія Ярославівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” спеціальності 7.030507 та 8.030507 «Маркетинг» / укл. : І.Л. Піняк , Л.Я. Якимишин. - Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 25 с.
Issue Date: 13-Sep-2016
Date of entry: 13-Sep-2016
Abstract: Навчально-методична розробка містить методичні вказівки до виконання курсової роботи, орієнтовні зміст, теми і зразки структури курсових робіт, наведені у додатках, а також список рекомендованої літератури.
Description: Навчально-методична розробка містить методичні вказівки до виконання курсової роботи, орієнтовні зміст, теми і зразки структури курсових робіт, наведені у додатках, а також список рекомендованої літератури.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/17808
Copyright owner: ТНТУ ім І. Пулюя
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КР стр методичка.doc179,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools