Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46022
Title: Комп'ютеризована система управління та контролю положення екструдера 3D-принтера
Other Titles: Computerized system of management and control of the position of 3D- printer extruder
Authors: Придюк, Віталій Петрович
Prydiuk, Vitalii
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Придюк В.П. Комп'ютеризована система управління та контролю положення екструдера 3D-принтера : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. І.О. Баран. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 58 с.
Bibliographic description (International): Prydiuk V. Computerized system of management and control of the position of 3D- printer extruder : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Vitalii Prydiuk - Ternopil, TNTU, 2024 – 58 p.
Issue Date: 20-Jun-2024
Submitted date: 27-Jun-2024
Date of entry: 10-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Баран, Ігор Олегович
Baran, Ihor
Committee members: Марценко, Сергій Володимирович
Marcenko, Serhii
UDC: 004.42
Keywords: 3D-ПРИНТЕРАВТОКАЛІБРОВКА
ЕКСТРУДЕР
ПРОШИВКА MARLIN
Z-ЗОНД
3D PRINTER
AUTO CALIBRATION
EXTRUDER
MARLIN FIRMWARE
Z-PROBE
ARDUINO MEGA 2560
RAMPS1.6
Number of pages: 58
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена створенню системи керування функціонуванням давача автокалібрування і будови головки екструдера 3D- принтера із забезпеченням автокалібрування. Проведено аналіз видів кінематики 3D-принтерів, структур управління просторовим положенням сопла та механізмів передачі. Здійснено вибір елементів автокалібрування столу 3D -принтера (мікроконтролер, «шилд», крокові двигуни, кінцеві вимикачі, сервопривід). Розроблено структурну схему системи та схему електричну принципову. При проектуванні системи автокалібрування робочого столу 3D- принтера, було запропоновано варіант технічного рішення Z -зонда, внесено необхідні зміни до програмного забезпечення (прошивки “MARLIN”), модернізоване програмне забезпечення було завантажено в мікроконтролер та успішно використано для керування роботою механічної частини 3D-принтера. Також була спроектовано екструдер з автоматичним калібруванням. Розробка дає змогу створювати деталі підвищеної складності, які неможливо виготовити із застосуванням класичної технології 3D-друкування.
The qualification thesis deals with the creation of a system for controlling the operation of the auto-calibration sensor and the structure of the extruder head of a 3D printer with auto-calibration. Analysis of types of kinematics of 3D printers, control structures of the spatial position of the nozzle and transmission mechanisms was carried out. The selection of auto-calibration elements of the 3D-printer table (microcontroller, "shield", stepper motors, limit switches, servo drive) was made. The structural diagram of the system and the electrical principle diagram have been developed. During the design of the auto-calibration system of the 3D printer desktop, a variant of the Z-probe technical solution was proposed, the necessary changes were made to the software (“MARLIN” firmware), the upgraded software was loaded into the microcontroller and successfully used to control the work of the mechanical part of the 3D printer . An extruder with automatic calibration was also designed. The development makes it possible to create parts of increased complexity that cannot be produced using classical 3D printing technology.
Content: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 8 ВСТУП 9 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 11 1.1 Види кінематики 3D-принтерів 11 1.2 Структура, що управляє просторовим положенням сопла 16 1.3 Аналіз механізму передачі 19 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 21 2.1 Схема компонування 3D-принтера 21 2.2 Калібрування стола 3D-принтера 22 2.2.1 Вплив зазору між соплом та столом 3D-принтера на якість друку 22 2.2.2 Ручне калібрування столу 3D принтера 23 2.2.3 Автокалібрування стола 3D-принтера 25 2.3 Модернізація існуючих рішень калібрування столу 3D-принтера 25 2.4 Вибір елементів автокалібрування столу 5-ти координатного 3D принтера 26 2.4.1 Плата мікроконтролера 26 2.4.2 Плата надбудови для мікроконтролера 28 2.4.3 Вибір драйверів крокових двигунів 29 2.4.4 Вибір кінцевих вимикачів для Z -зонда та осі X, Y та Z 33 2.4.5 Вибір двигунів для автокалібрування столу 34 РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 39 3.1 Схема системи автокалібрування столу 3D- принтера 39 3.2 Програмування системи автокалібрування столу 3D-принтера у прошивці Marlin 41 3.2.1 Налаштування Z -зонда у прошивці Marlin 44 3.2.2 Налаштування параметрів автокалібрування столу у прошивці Marlin 44 3.3 Конструкція головки екструдера з автокалібруванням 45 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 48 4.1 Вимоги пожежної безпеки при гасінні електроустановок 48 4.2 Працездатність людини – оператора 52 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 57 ДОДАТКИ Додаток А Технічне завдання
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46022
Copyright owner: © Придюк Віталій Петрович, 2024
© Prydiuk Vitalii, 2024
References (Ukraine): 3D-принтер - будова і особливості друку URL: http://iКінематика 3D-принтерів. Види та особливості. URL: https://www.3dprinter.ua/kinematyka-3d-prynteriv-vydy-ta-osoblyvosti-robymo-svij-vybir/ (дата звертання: 26.04.2024).pkey.com.ua/uk/partners-6/1303-3d-printjer-ustrojstvo-i-osobjennosti-pjechati.html#google_vignette (дата звертання: 26.04.2024).
Кінематика 3D-принтера: переваги і недоліки всіх варіантів. URL: https://3dplast.biz/ua/a398991-kinematika-printera-preimuschestva.html (дата звертання: 26.04.2024).
Що таке екструдер у 3D-друку: повний опис та принцип роботи. URL: https://nebo.home.cx.ua/ukraincyam/shho-take-ekstruder-u-3d-druku-povniy-opis-ta-princip-roboti.html (дата звертання: 28.04.2024).
The types of FDM printers are much more diverse than just CoreXY and Cartesian 3D printers. Read on to get to know them all. URL: https://all3dp.com/2/cartesian-3d-printer-delta-scara-belt-corexy-polar/ (дата звертання: 02.05.2024).
Кінематика 3D принтерів. Види і особливості. Робимо свій вибір. URL: https://3dprinter.ua/kinematika–3d– printerov–vidy–i–osobennosti–delaem–svoj–vybor/ (дата звертання 03.05.2024).
Основні види механічних передач. URL: http://grani.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/ОСНОВНІ-ВИДИ-МЕХАНІЧНИХ-ПЕРЕДАЧ.pdf (дата звертання 03.05.2024).
Kinematic error modeling and error compensation of desktop 3D printer / Shane Keaveney, Pat Connolly Eoin, D.O'Cearbhaill. Nanotechnology and Precision Engineering Volume 1, Issue 3, September 2018, Pp. 180-186
Калібрування 3D принтера. Як правильно відкалібрувати 3D-принтер? URL: https://tucans.com.ua/kalibruvannya-3d-printera-yak-pravilno-vidkalibruvati-3d-printer (дата звертання 07.05.2024).
Як відкалібрувати 3d-принтер. URL: https://monofilament.com.ua/ua/b log-novini-3d-druku-ta-additivnih-tehnologij/-jak-vidkalibruvati-3d-printer (дата звертання 07.05.2024).
Оновлення та налаштування 3D-принтера (Marlin). URL: https://hobbytech.com.ua обновление-и-настройка-3d-принтера-marlin/ (дата звертання 08.05.2024).
Arduino IDE, встановіть це середовище розробки для роботи з Arduino. URL: https://ubunlog.com/uk/ Середовище-розробки-arduino-ide-для-роботи-з-arduino/ (дата звертання 09.05.2024).
Mega2560 Плати Arduino. URL: https://doc.arduino.ua/ru/hardware/ Mega2560/ (дата звертання 11.05.2024).
Шилд-плата RAMPS 1.6. URL: https://3dreams.com.ua/ua/product/шилд-плата-ramps-1-6/ (дата звертання 12.05.2024).
Крокові двигуни та їх властивості. URL: https://cnc-market.in.ua/tehnicheskie-danye/krokovi-dviguni (дата звертання 11.05.2024).
Датчик автокалібрування рівня столу 3D Touch. URL: https://www.mini-tech.com.ua/ua/datchik-3d-touch-bltouch (дата звертання 12.05.2024).
Серводвигуни. URL: https://www.sew-eurodrive.ua/produkty/dvigateli/ servodvigateli/servodvigateli-2.html (дата звертання 12.05.2024).
Налаштування Linear Advance в Marlin. URL: https://artline.ua/uk/blogs/nastroyka-linear-advance-v-marlin (дата звертання 16.05.2024).
Желібо Є. П. Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. 328 с.
Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. К.: Основа. 2011. 526 c.
Толок А.О., Крюковська О.А. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник. 2011. 215 с.
Осухівська Г. М., Тиш Є. В., Луцик Н. С., Паламар А. М. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Lupenko S., Lutsyk N., Yasniy O., Sobaszek Ł. Statistical analysis of human heart rhythm with increased informativeness. Acta mechanica et automatic. 2018. Vol. 12. P. 311-315.
Kharchenko A., Bodnarchuk І., Yatcysyn V. The Method for Comparative Evaluation of Software Architecture with Accounting of Trade-offs. American Journal of Information Systems. 2014. Vol. 2, No. 1. P. 20-25.
Паламар М.І., Стрембіцький М.О., Паламар А.М. Проектування комп’ютеризованих вимірювальних систем і комплексів. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНТУ. 2019. 150 с.
Лупенко С. А., Пасічник В. В., Тиш Є. В. Комп’ютерна логіка. Львів: Видавництво «Магнолія - 2006». 2015. 354 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Vitalii_Prydiuk.docx10,61 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vitalii_Prydiuk.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools