Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46018
Title: Docker контейнер з системою розпізнавання обличчя, емоцій та рухів на AWS Cloud
Other Titles: Docker container with face, emotion and motion recognition system based on AWS CloudKey words: recognition system, docker container, cloud environment, software.The bachelor's thesis is devoted to the deployment of a Docker container with a face, emotion, and motion recognition system in a cloud environment. Based on the results of the review and analysis of analogues, a block diagram of the motion recognition system was developed. The choice of technologies and interfaces for deploying the system is justified and the development process is described. An algorithm for testing the system and further work with it is developed. The main issues of life safety and the basics of labor protection regarding the designed system and its use are considered.
Authors: Долгушин, Ярослав Валерійович
Dolhushyn, Yaroslav
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Bibliographic description (Ukraine): Долгушин Я.В. Docker контейнер з системою розпізнавання обличчя, емоцій та рухів на AWS Cloud : робота на здобуття кваліфікаційна ступеня бакалавр: спец. 123 — комп’ютерна інженерія / наук.кер. В.В. Яцишин. — Тернопіль: ТНТУ, 2024. — 66 с.
Bibliographic description (International): Dolhushyn Y. Docker container with face, emotion and motion recognition system based on AWS Cloud Key words: recognition system, docker container, cloud environment, software. The bachelor's thesis is devoted to the deployment of a Docker container with a face, emotion, and motion recognition system in a cloud environment. Based on the results of the review and analysis of analogues, a block diagram of the motion recognition system was developed. The choice of technologies and interfaces for deploying the system is justified and the development process is described. An algorithm for testing the system and further work with it is developed. The main issues of life safety and the basics of labor protection regarding the designed system and its use are considered. : Bachelor Thesis „123 — Computer Engineering“ / Yaroslav Dolhushyn - Ternopil, TNTU, 2024 – 66 p.
Issue Date: 17-Jun-2024
Submitted date: 24-Jun-2024
Date of entry: 9-Jul-2024
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Supervisor: Яцишин, Василь Володимирович
Yatsyshyn, Vasyl
Committee members: Млинко, Богдана Богданівна
Mlynko, Bogdana
UDC: 004.41
Keywords: система розпізнавdocker контейнерання
хмарне середовище
програмне забезпечення
recognition system
docker container
cloud environment
software.
Number of pages: 66
Abstract: Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розгортанню Docker контейнеру з системою розпізнавання обличчя, емоцій та рухів в хмарному середовищі. На основі результатів огляду та аналізу аналогів розроблено структурну схему системи розпізнавання рухів. Здійснено обґрунтування вибору технологій та інтерфейсів для розгортання системи та описано процес розробки. Розроблено алгоритм тестування системи та подальшої роботи з нею. Розглянуто основні питання безпеки життєдіяльності та основ охорони праці, стосовно проєктованої системи та її використання.
Docker container with face, emotion and motion recognition system based on AWS Cloud // Bachelor's thesis // Dolhushyn Yaroslav Valeriyovych // Ternopіl Іvan Puluj Natіonal Technіcal Unіversіty, Faculty of Computer Information System and Software Engineering, Department of Computer Systems and Networks, group СІs-42 // Ternopil, 2024 // p. – 66, fig. – 11, table – 0, bibliography – 25. Key words: recognition system, docker container, cloud environment, software. The bachelor's thesis is devoted to the deployment of a Docker container with a face, emotion, and motion recognition system in a cloud environment. Based on the results of the review and analysis of analogues, a block diagram of the motion recognition system was developed. The choice of technologies and interfaces for deploying the system is justified and the development process is described. An algorithm for testing the system and further work with it is developed. The main issues of life safety and the basics of labor protection regarding the designed system and its use are considered.
Content: ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ. 8 ВСТУП. 9 РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО DOCKER КОНТЕЙНЕР З СИСТЕМОЮ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ, ЕМОЦІЙ ТА РУХІВ НА AWS CLOUD 10 1.1 Аналіз вимог до Docker контейнера 10 1.1.1 Загальні вимоги 10 1.1.2 Вимоги до продуктивності 11 1.1.3 Вимоги до безпеки 12 1.1.4 Переваги CI/CD 12 1.1.5 Переваги застосування контейнерів. 13 1.2 Аналіз можливих рішень щодо реалізації Docker-контейнера 15 1.2.1 Вибір програмної платформи 15 1.2.2 Огляд можливих інструментів для розпізнавання обличчя та емоцій . 17 1.2.3 Вибір можливих інструментів для розпізнавання рухів .18 1.2.4 Вибір програмного забезаечення розгортання контейнеру 18 1.2.5 Планування етапів розробки структури системи. 20 1.2.6 Програмне забезпечення та інструменти розробки 21 РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ DOCKER КОНТЕЙНЕРА З СИСТЕМОЮ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ, ЕМОЦІЙ ТА РУХІВ НА AWS CLOUD 24 2.1 Вибір апаратної платформи 24 2.1.1 Обґрунтування вибору хмарного середовища 24 2.1.2 Вибір способу розгортання Docker контейнеру 25 2.1.3 Налаштування доменного імені та SSL сертифікату 27 2.2 Проектування програмного забезпечення 27 2.2.1 Налаштування Docker контейнеру 27 2.2.2 Використання MERN стеку для розробки системи 28 2.2.3 Використання MediaPipe .29 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ, ЕМОЦІЙ ТА РУХІВ НА AWS CLOUD 30 3.1 Реалізація програмного коду 30 3.1.1 Написання клієнтської частини системи . 30 3.1.2 Написання серверної частини системи 31 3.1.3 Підключення баз даних 32 3.2 Налаштування та оптимізація системи 33 3.2.1 Налаштування взаємодії користувача з системою 33 3.2.2 Оптимізація продуктивності системи . 34 3.2.3 Налаштування GitHub Actions 35 3.3 Тестування системи в реальних умовах 36 3.3.1 Проведення тестових сценаріїв 36 3.3.2 Оцінка ефективності використання хмарних середовищ 37 3.3.3 Аналіз результатів тестування 39 3.4 Оцінка результатів та перспективи розвитку 39 3.4.1 Аналіз досягнутих результатів 39 3.4.2 Виявлені проблеми та способи їх вирішення. 40 3.4.3 Перспективи подальшого розвитку та удосконалення системи 41 РОЗДІЛ 4 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ .42 |4.1 Характеристика життєдіяльності людини у системі, “людина – машина – середовище існування”. 42 4.2 Заходи щодо забезпеченню безпечної роботи при ремонті технологічного обладнання. 45 ВИСНОВКИ. 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 49 Додаток A 52 Додаток Б.57
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46018
Copyright owner: © Долгушин Ярослав Валерійович, 2024
© Dolhushyn Yaroslav, 2024
References (Ukraine): Вивчення бахових команд системи керування додаткFowler, Martin, and Jim Highsmith. "The agile manifesto." Software development 9.8. 2001, 28-35.ами Docker, 2023. URL: https://freehost.com.ua (дата звернення: 15.06.2024).
Awad, M. A. A comparison between agile and traditional software Development methodologies. University of Western Australia, 2005, 1-69.
Docker Compose overview, 2024. URL: https://docs.docker.com/compose/ (дата звернення: 15.06.2024).
Define and run multi-container applications with Docker, 2024. URL: https://github.com/docker/compose (дата звернення: 15.06.2024).
Start Building on AWS Today, 2024. URL: https://aws.amazon.com (дата звернення: 15.06.2024).
GitHub: збереження коду, 2024. URL: https://github.com (дата звернення: 18.06.2024).
Leszko, Rafal. Continuous Delivery with Docker and Jenkins: Create secure applications by building complete CI/CD pipelines. Packt Publishing Ltd, 2022.
MongoDB: база даних, 2024. URL: https://account.mongodb.com/ (дата
звернення: 18.06.2024).
Chen, Boyuan. Improving the software logging practices in DevOps. In:
2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Companion 11. Proceedings (ICSE-Companion). IEEE, 2019. p. 194-197.
Stripe: платіжна система, 2024. URL: https://stripe.com/ (дата
звернення: 18.06.2024).
Heroku is a platform as a service, 2024. URL:
https://dashboard.heroku.com/ (дата звернення: 18.06.2024).
PostMan: надсилання запитів, 2024. URL:
https://identity.getpostman.com (дата звернення: 18.06.2024).
Miell, Ian; SAYERS, Aidan. Docker in practice. Simon and Schuster,
Firebase: збереження фото, 2024. URL: https://firebase.google.com
(дата звернення: 18.06.2024).
Гурик О. Я., Король О. І., Сенчишин В. С. Методичні вказівки до
лабораторної роботи No2 з дисципліни :”Основи охорони праці” ”Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях” . Тернопіль, 2016. 35 с.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Palamar A., Zharovskyi R. Technology of relational database management systems performance evaluation during computer systems design. Scientific Journal of TNTU.Tern.: TNTU. 2023. Vol 109. No 1. P. 54– 65.
Yatsyshyn V., Pastukh O., Zharovskyi R., Shabliy N. Software tool for productivity metrics measure of relational database management system. Mathematical Modeling. No 1 (48). 2023. P. 7-17.
Yatsyshyn V., Kharchenko O., Lutskiv A. Maturity Requirements Model for Software Requirements with the Implementation of ISO/IEC 25010 Recommendations. International Journal "Information Models and Analyses" Volume 9, Number 2, 2020 р. 126-143.
Yatcyshyn V. Kharchenko A., Bodnarchuk I., Galay I. An Optimal Trade- off Solution of the Software Architecture Choice Problem/.// Journal of Information and Computing Science. 2016. Vol 11. No 4. P. 281-290.
Harchenko A., Bodnarchuk I., Halay I, Yatcyshyn V. The method for comparative evaluation of software architecture with accounting of trade-offs/ // American Journal of Information Systems. Vol. 2. No 2. 2014. P. 20-25
Pastukh O., Yatsyshyn V. Brain-computer interaction neurointerface based on artificial intelligence and its parallel programming using high-performance calculation on cluster mobile devices. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU. 2023. Vol 112. No 4. P. 26–31.
Pastukh O., Yatsyshyn V. Development of software for neuromarketing based on artificial intelligence and data science using high-performance computing and parallel programming technologies. Scientific Journal of TNTU. Vol 113. No 1. 2024.
Осухівська Г.М., Тиш Є.В., Луцик Н.С., Паламар А.М. Методичні
вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання. Тернопіль, ТНТУ. 2022. 28 с.
Content type: Bachelor Thesis
Appears in Collections:123 — Комп’ютерна інженерія (бакалаври)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Author_Notes_Yaroslav_Dolhushyn.docx11,1 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Yaroslav_Dolhushyn.pdf884,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools