Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44676

Title: Enhancing Agile team productivity with metrics
Other Titles: Підвищення ефективності Agile-команд за допомогою метрик
Authors: Псарьов, Олександр
Дружинін, Євген
Psarov, Oleksandr
Druzhinin, Evgeniy
Affiliation: Сумський держваний університет, Суми, Україна
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна
Sumy State University, Sumy, Ukraine
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Psarov O. Enhancing Agile team productivity with metrics / Oleksandr Psarov, Evgeniy Druzhinin // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2024. — Vol 113. — No 1. — P. 93–99.
Bibliographic description (International): Psarov O., Druzhinin E. (2024) Enhancing Agile team productivity with metrics. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 113, no 1, pp. 93-99.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 1 (113), 2024
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 1 (113), 2024
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 1
Volume: 113
Issue Date: 19-Mar-2024
Submitted date: 29-Dec-2023
Date of entry: 17-Apr-2024
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.01.046
UDC: 004.4
005.8
Keywords: Agile-методології
метрики
візуалізація робочого процесу
постійне вдосконалення
розроблення програмного забезпечення
управління проектами
прозорість
співпраця
ефективність команди
agile methodologies
metrics
visualizing workflow
continuous improvement
software development
project management
transparency
collaboration
team effectiveness
Number of pages: 7
Page range: 93-99
Start page: 93
End page: 99
Abstract: Досліджено важливість Agile-методологій та їх роль у покращенні ефективності Agile- команд завдяки використанню метрик. Вона підкреслює важливість візуалізації робочого процесу, встановлення обмежень на роботу в процесі (WIP) та популяризації культури постійного вдосконалення в умовах Agile. Фундаментальні принципи Kanban, які включають в себе візуалізацію роботи, обмеження WIP, акцент на потоку й постійне вдосконалення, становлять основу підходу, що розглядається в статті. Поняття «Потік» відзначається як основний елемент Agile-методологій, що позначає неперервний рух робочих елементів через процес розроблення. Метрики потоку надають цінні уявлення про стан і прогрес Agile-команд. Розглянуто практичні стратегії впровадження цих метрик, вирішення поширених проблем, таких, як затори та відволікання. Крім того, вона вводить Кумулятивні діаграми потоку (КДП) як візуальні інструменти для розуміння розподілу роботи та виявлення недоліків у робочому процесі. В динамічному світі Agile ця стаття служить як дорожня карта для використання потенціалу метрик для постійного підвищення ефективності Agile-команд і точної та послідовної доставки цінності. Також стаття стає незамінною дорожньою картою для організацій, які прагнуть вдосконалити свої Agile-процеси. Вона висвітлює потенціал використання метрик як ключового інструменту для досягнення високої ефективності Agile-команд. Використання метрик дозволяє командам систематично вдосконалювати свої процеси та підвищувати продуктивність. Шляхом збирання та аналізування даних про робочий процес, команди можуть ідентифікувати й вирішувати проблеми, виявляти недоліки та вдосконалювати шляхи співпраці. Точні та послідовні в доставці цінності – це ключові аспекти Agile-методологій. Використання метрик допомагає забезпечити цю точність та послідовність, роблячи процес доставки передбачуванішим та ефективнішим. Команди, які активно використовують метрики, можуть швидше реагувати на зміни в середовищі та ринку, а також вчасно адаптуватися до нових вимог і викликів. Запропоновано чітку стратегію для використання метрик як інструменту для постійного підвищення ефективності Agile-команд. Вона надає організаціям важливі настанови та керівництво для впровадження метрик у їхніх проектах та процесах розроблення. А це, в свою чергу, допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними та успішними в умовах постійних змін та викликів у сфері розроблення програмного забезпечення
Article explores the significance of Agile methodologies and their role in enhancing the efficiency of Agile teams through the utilization of metrics. It underscores the importance of visualizing the workflow, establishing Work in Progress (WIP) limits, and promoting a culture of ongoing improvement within Agile settings. The fundamental principles of Kanban, which encompass the visualization of work, WIP limitation, focus on flow, and continuous improvement, form the foundation of the approach discussed in the article. The concept of «Flow» is highlighted as a core element of Agile methodologies, signifying the uninterrupted progression of work items through the development pipeline. Flow metrics provide valuable insights into the well-being and progress of Agile teams. The article also delves into practical strategies for implementing these metrics, addressing common challenges such as bottlenecks and distractions. Additionally, it introduces Cumulative Flow Diagrams (CFDs) as visual tools for comprehending work distribution and identifying workflow inefficiencies. In the dynamic landscape of Agile, this article serves as a roadmap for harnessing the potential of metrics to continually enhance the effectiveness of Agile teams, enabling the precise and consistent delivery of value
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/44676
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
URL for reference material: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/132943/edition/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93587-4_5
https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-
https://doi.org/10.1007/978-3-319-58457-7_28
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1988
https://doi.org/10.1002/smr.1988
https://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?promoCode=&partnerID=&content=doi&doi=10.239.12/9781911635734-4781
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2915
https://doi.org/10.3390/su11102915
http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/885
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sres.2624
https://doi.org/10.1002/sres.2624
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=121544
https://doi.org/10.1504/IJBIR.2022.121544
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=23776
https://doi.org/10.1504/IJMTM.2009.023776
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963868717302494
https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.07.002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519303060
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.138
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32431
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.133
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32717
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.120
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40062
https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.054
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32767-4_11
https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_11
https://ieeexplore.ieee.org/document/9937092
https://doi.org/10.1109/ITMS56974.2022.9937092
https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049/sfw2.12051?af=R&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound&utm_medium=referral&sid=researcher&utm_source=researcher_app
https://doi.org/10.1049/sfw2.12051
https://bjopm.org.br/bjopm/article/view/1796
https://doi.org/10.14488/BJOPM.1796.2023
https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=7&Code=IJACSA&SerialNo=88
https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140788
References (International): 1. Kotliar A., Basova Y., Ivanov V. et al. Ensuring the economic efficiency of enterprises by multi-criteria selection of the optimal manufacturing process. Management and Production Engineering Review. 2020. Vol. 11. No. 1. P. 52–61. Mode of access: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/132943/edition/ 116165/content.
2. Ivanov V. Process-Oriented Approach to Fixture Design. Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical; eds: V. Ivanov et al. Cham: Springer, 2019. P. 42–50. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93587-4_5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_5
3. Arias M., Munoz-Gama J., Sepulveda M. A multi-criteria approach for team recommendation. Business Process Management Workshops. BPM 2016 International Workshops, Rio de Janeiro, Brazil, September 19, 2016. Cham: Springer, 2017. P. 384–396. URL:https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319- 58457-7_28. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58457-7_28
4. Khan A., Keung J., Niazi M. et al. GSEPIM: A roadmap for software process assessment and improvement in the domain of global software development. Journal of Software: Evolution and Process. 2019. Vol. 31. Iss. 1. P. e1988. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.1988. https://doi.org/10.1002/smr.1988
5. Salama M. Risk Management and Agile Project Management. Event Project Management: principles, technology and innovation. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd, 2021. P. 73–76. URL: https://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?promoCode=&partnerID=&content=doi&doi=10.239.12/9781911635734-4781.
6. Lopez-Alcarria A., Olivares-Vicente A., Poza-Vilches F. A systematic review of the use of agile methodologies in education to foster sustainability competencies. Sustainability. 2019. Vol. 11. Iss. 10. P. 2915. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/10/2915. https://doi.org/10.3390/su11102915
7. Grab B., Olaru M., Gavril R. M. The impact of digital transformation of strategic business management. Ecoforum Journal. 2019. Vol. 8. No. 1 (18). URL: http://www.ecoforumjournal.ro/index.php/eco/article/view/885.
8. Hoelbeche L. Designing sustainably agile and resilient organizations. Systems Research and Behavioral Science. 2019. Vol. 36. No. 5. P. 668–677. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/sres.2624. https://doi.org/10.1002/sres.2624
9. Tilahun S. Meta-systematic review on business model innovation studies. International Journal Business Innovation and Research. 2022. Vol. 27. No. 2. P. 182–206. URL: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=121544. https://doi.org/10.1504/IJBIR.2022.121544
10. Chandra C., Berhan E. Configurable supply chain: Framework, methodology and application. International Journal of Manufacturing Technology and Management. 2009. Vol.17. No. 1/2. P. 5–22. URL: https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=23776. https://doi.org/10.1504/IJMTM.2009.023776
11. Ravichandran T. Exploring the relationships between IT competence, innovation capacity and organizational agility. Journal of Strategic Information Systems. 2018. Vol. 27. No. 1. P. 22–42 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963868717302494. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.07.002
12. Buganová K., Šimíčková J. Risk management in traditional and agile project management. Transportation Research Procedia. 2019. Vol. 40. P. 986–993. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519303060. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.07.138
13. Gordieiev O. Software requirements profile: life cycle and his relation with development processes. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 97. No. 1. P. 133–144. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32431. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.133
14. Synko A., Peleshchyshyn A. Software development documenting – documentation types and standards. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2020. Vol. 98. No. 2. P. 120–128. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32717. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.120
15. Stadnyk M., Palamar A. Project management features in the cybersecurity area. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2022. Vol. 106. No. 2. P. 54–62. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40062. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.054
16. Haidabrus B., Grabis J., Psarov O., Druzhinin E. Agile Framework as a Key to Information Management Systems Delivery. Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI: Proceedings of the 6th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2023, June 6–9, 2023, High Tatras, Slovak Republic. Vol. 1: Manufacturing Engineering; eds.: V. Ivanov et al. Cham: Springer, 2023. P. 113–120. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32767-4_11. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_11
17. Haidabrus B., Druzhinin E., Psarov O. Taxonomy of Risks in Software Development Projects. 2022 63rd International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS): Proceedings, October 6–7, 2022, Riga, Latvia; еd. by: J. Grabis, A. Romanovs, G. Kulesova. Riga: IEEE, 2022. https://ieeexplore.ieee.org/document/9937092. https://doi.org/10.1109/ITMS56974.2022.9937092
18. Haindl P., Plösch R. Value‐ oriented quality metrics in software development: Practical relevance from a software engineering perspective. IET Software. 2022. Vol. 16. Iss. 2. P. 167–184. URL: https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1049/sfw2.12051?af=R&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound&utm_medium=referral&sid=researcher&utm_source=researcher_app. https://doi.org/10.1049/sfw2.12051
19. Sathe C. A., Panse C. An Empirical Study on Impact of Project Management Constraints in Agile Software Development: Multigroup Analysis between Scrum and Kanban. Brazilian Journal of Operations & Production Management. 2023. Vol. 20. No. 3. P. 1796. URL: https://bjopm.org.br/bjopm/article/view/1796. https://doi.org/10.14488/BJOPM.1796.2023
20. Raharjo T., Purwandari B., Budiardjo E. K., Yuniarti R. The Essence of Software Engineering Framework-based Model for an Agile Software Development Method. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2023. Vol. 14. No. 7. P. 802–811. URL: https://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=14&Issue=7&Code=IJACSA&SerialNo=88. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140788
Content type: 
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2024, № 1 (113)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.