Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42746
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження нестаціонарних сигналів спектральними методами"
Authors: Пісьціо, Вадим Петрович
Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження нестаціонарних сигналів спектральними методами" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Пісьціо В.П., Медвідь В.Р., Микулик П.М. Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 8 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Submitted date: 30-Aug-2023
Date of entry: 13-Nov-2023
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Keywords: цифрова обробка сигналів
Mathcad
Page range: 8
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 "Дослідження нестаціонарних сигналів спектральними методами" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Для студентів напряму: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Content: Лабораторна робота №6 3 Тема роботи 3 Мета роботи 3 Теоретичні відомості 3 Хід роботи 6 Контрольні запитання 6 Література 7 Зміст 8
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42746
References (Ukraine): Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник для вузів / В. П. Бабак, А. І. Хандецький, Е. Шрюфер – Київ: Либідь, 1996. – 390 с.
Ваврук Є. Я. Цифрове опрацювання сигналів та зображень, алгоритми та реалізація: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, Р. Б. Попович – Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 147 с.
Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень / М. М. Яцимірський // – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
Ваврук Є. Я. Моделі контролю і діагностики систем опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук, В. А. Коваль // Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. – Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 2006 – Випуск 35. – С. 131–139.
Ваврук Є. Я. Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук // Вісник НУ “Львівська політехніка”, комп’ютерні системи та мережі. – 2004. – № 523. – С 24–29.
Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 368 с.
Дробик О. В. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.
Бондарєв В. Н. Цифрова обробка сигналів, методи і засоби: підручник для вузів / В. Н. Бондарєв, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Харків: Конус, 2001. – 398 с.
Рибальченко М.О. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник / М. О. Рибальченко, О. П. Єгоров, В. Б. Зворикін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.
Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Кореляційний аналіз сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик. Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 15 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab06_2023.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи № 6381,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools