Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42745
Title: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Кореляційний аналіз сигналів"
Authors: Пісьціо, Вадим Петрович
Медвідь, Володимир Романович
Микулик, Петро Миколайович
Bibliographic description (Ukraine): Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Кореляційний аналіз сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Пісьціо В.П., Медвідь В.Р., Микулик П.М. Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 15 с.
Issue Date: 30-Aug-2023
Submitted date: 30-Aug-2023
Date of entry: 13-Nov-2023
Publisher: ТНТУ ім. І. Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопіль
Keywords: цифрова обробка сигналів
Mathcad
Page range: 15
Abstract: Методичні вказівки до лабораторної роботи № 5 "Кореляційний аналіз сигналів" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". Для студентів напряму: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»
Content: Лабораторна робота №5 3 Тема роботи 3 Мета роботи 3 Енергетичні спектри сигналів. Принципи кореляційного аналізу 3 Взаємна спектральна щільність сигналів. енергетичний спектр 3 Кореляційний аналіз сигналів. Порівняння сигналів, зсунутих у часі 4 Автокореляційна функція сигналу 4 АКФ прямокутного відеоімпульсу 5 АКФ послідовності прямокутних відео імпульсів 6 Автокореляційна функція необмежено протяжного сигналу. 6 Зв'язок між спектром сигналу і його автокореляційної функцією 6 АКФ сигналу з рівномірним та обмеженим за частотою енергетичним спектром 7 Обмеження на вид автокореляційної функції сигналу 7 Автокореляційна функція дискретного сигналу 7 Опис складних сигналів з дискретною структурою. 8 Сигнали Баркера 9 Взаємокореляційна функція двох сигналів 10 Деякі властивості взаємокореляційної функції 10 Зв'язок ВКФ з взаємної спектральної щільністю. 11 Узагальнення на випадок дискретних сигналів 11 Коефіцієнт кореляції двох сигналів 12 Кореляція періодичних сигналів 12 Порядок виконання роботи 13 Контрольні питання. 14 Література 14 Зміст 15
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42745
References (Ukraine): Бабак В. П. Обробка сигналів: підручник для вузів / В. П. Бабак, А. І. Хандецький, Е. Шрюфер – Київ: Либідь, 1996. – 390 с.
Ваврук Є. Я. Цифрове опрацювання сигналів та зображень, алгоритми та реалізація: навчальний посібник / Є. Я. Ваврук, Р. Б. Попович – Національний університет “Львівська політехніка”, 2008. – 147 с.
Яцимірський М. М. Швидкі алгоритми ортогональних тригонометричних перетворень / М. М. Яцимірський // – Львів: Академічний Експрес, 1997. – 219 с.
Ваврук Є. Я. Моделі контролю і діагностики систем опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук, В. А. Коваль // Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології”. – Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ, 2006 – Випуск 35. – С. 131–139.
Ваврук Є. Я. Організація контролю та діагностики ШПФ-схем у режимі реального часу в системах опрацювання сигналів / Є. Я. Ваврук // Вісник НУ “Львівська політехніка”, комп’ютерні системи та мережі. – 2004. – № 523. – С 24–29.
Наконечний А. Й. Цифрова обробка сигналів: Навчальний посібник / А. Й. Наконечний, Р. А. Наконечний, В. А. Павлиш. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 368 с.
Дробик О. В. Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах: Навчальний посібник / О. В. Дробик, В. В. Кідалов, В. В. Коваль, Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.
Бондарєв В. Н. Цифрова обробка сигналів, методи і засоби: підручник для вузів / В. Н. Бондарєв, Г. Трестер, В. С. Чернега. – Харків: Конус, 2001. – 398 с.
Рибальченко М.О. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник / М. О. Рибальченко, О. П. Єгоров, В. Б. Зворикін. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.
Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 "Дискретне перетворення Фур'є" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик, Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 17 с.
Пісьціо В.П. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 9 "Основи цифрового представлення зображень та їх обробки" з курсу "Цифрова обробка сигналів та зображень". В.П. Пісьціо, В.Р. Медвідь, П.М. Микулик, Тернопіль: ТНТУ, 2023 - 22 с.
Content type: Laboratory Instructions
Appears in Collections:Навчальна література кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lab05_2023.pdfМетодичні вказівки до лабораторної роботи № 5624,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools