Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41158
Title: Дослідження та розробка автоматизованої системи опрацювання замовлень в кафе Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Other Titles: Research and Development of an Automated System of Order Processing in the Cafe of Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Authors: Мельник, Володимир Олегович
Melnyk, Volodymyr
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Мельник В. О. Дослідження та розробка автоматизованої системи опрацювання замовлень в кафе Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „122 – комп’ютерні науки“ / В. О. Мельник – Тернопіль : ТНТУ, 2023. – 99 с.
Issue Date: 23-May-2023
Submitted date: 9-May-2023
Date of entry: 25-May-2023
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Дудкін, Павло Дмитрович
Committee members: Стадник, Наталія Богданівна
UDC: 004.04
Keywords: автоматизована система
automated system
POS
API
обробка замовлень
order processing
Nestjs
Nextjs
Typescript
Abstract: У кваліфікаційній роботі проведено аналіз наукових статей та публікацій по темі роботи. Виокремлено основні передумови розвитку автоматизованих систем обробки замовлень кафе. Виявлено їхню роль в розвитку кафе. Розроблено автоматизовану систему обробки замовлень для кафе Тернопільського національного технічного університету. The qualification work analyzes scientific articles and publications on the topic of the work. The main prerequisites for the development of automated order processing systems for cafes are highlighted. Their role in the development of cafes is revealed. An automated order processing system for the café of Ternopil National Technical University has been developed.
Content: ВСТУП 9 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ 11 1.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ 11 1.2 ІСТОРИЧНА ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ 11 1.3 ПРИЧИНИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ15 1.4 СУЧАСНИЙ СТАН АВТОМАТИЗАЦІЇ КАФЕ 17 1.5 ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 22 2 АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ …………………………………………………………………………… 23 2.1 ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 23 2.1.1 SWOT-АНАЛІЗ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗАМОВЛЕНЬ КАФЕ 26 2.2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЙ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ………………………………………………………………………..30 2.1.1 МЕТОДОЛОГІЯ WATERFALL 31 2.2.2 МЕТОДОЛОГІЯ AGILE 32 2.2.3 МЕТОДОЛОГІЯ SPIRAL 33 2.2.4 ПІДХІД DEVOPS 33 2.2.5 МЕТОДОЛОГІЯ LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT 34 2.2.6 МЕТОДОЛОГІЯ DESIGN THINKING 35 2.3 АНАЛІЗ УЖЕ НАЯВНИХ СИСТЕМ 37 2.3.1 ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ 38 2.3.2 ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА 39 2.3.3 МОБІЛЬНІСТЬ 40 2.3.4 БЕЗПЕКА 42 2.3.5 ВАРТІСТЬ. 43 2.3.6 НАДІЙНІСТЬ І ШВИДКІСТЬ 45 2.4 ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ДО РОЗРОБЛЮВАЛЬНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 46 2.5 ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 48 3 РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ ДЛЯ КАФЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 50 3.1 ПОШУК АКТАНТІВ ТА ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ЗАМОВЛЕНЬ В КАФЕ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ 50 3.2 РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ 57 3.2.1 МОНОЛІТНА АРХІТЕКТУРА 57 3.2.2 ВИКОРИСТАННЯ NESTJS FRAMEWORK 57 3.2.3 REST API ТА ВЕБ-СОКЕТИ 58 3.3 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ 59 3.4 МЕХАНІЗМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ QR-КОДІВ ДЛЯ ЗВ'ЯЗУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА СТОЛИКІВ 63 3.5 МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 68 3.6 ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 72 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 74 СИТУАЦІЯХ 74 4.1 СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ КОРИСТУВАЧІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ 74 4.1.1 РОЗМІЩЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ 76 4.1.2 ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАНУВАННЯ 76 4.1.4 ЧАС КОРИСТУВАННЯ ТА ПЕРЕРВИ 76 4.1.5 НАВЧАННЯ ТА ОСВІТА 77 4.2 СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. І. ПУЛЮЯ 78 4.2.1 СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 78 4.2.2 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 80 4.3 ВИСНОВОК ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 82 ВИСНОВКИ 83 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 84 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41158
Copyright owner: © Мельник Володимир Олегович, 2023
References (Ukraine): Гученко, В. О. "Автоматизована система обробки замовлень клієнтів." (2020).
Самсонова, С. Ю. "Розроблення автоматизованої системи управління виробничим підприємством з вбудованою системою складської логістики." (2022).
Дмитришин, Ю. П., and І. Я. Пиріг. "ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЧЕКІВ." РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (2022): 182.
Кучинський, Володимир Анатолійович, and Петро Григорович Перерва. Інформаційні технології як фактор забезпечення сталого розвитку економіки бізнесу. Diss. Київський національний університет культури і мистецтв, 2022.
"Meet Me at the Automat." Smithsonian Magazine, Smithsonian Institution, серпень 2020. Дата доступу: січень 2022. URL: https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/meet-me-at-the-automat-47804151/
Катаєва, Є. Ю., and А. В. Павлов. "АСУ ТП SCADA-SYSTEM в застосуванні інтелектуалізації проектування технологічного процесу." Молодий вчений 10 (2017): 50-55.
Alt, Rainer. Digital Transformation in the Restaurant Industry: Current Developments and Implications. 2021, University of Leipzig
Al-Bahrani, Ammar, et al. "Technological Innovations in Restaurants: A Multidisciplinary Review." International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 31, no. 1, 2019, pp. 461-480.
Гаврилюк, А. В. "ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА." ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ АПК (2018): 60.
Пресняков, Володимир Олегович. "Проєктування розподіленої бази даних для підприємства ресторанного бізнесу." (2021).
Погребняк, А. В. "Автоматизація управління ресторанного підприємства як засіб підвищення ефективності." (2021).
Семченко, Олександра Сергіївна. "Документно-інформаційне забезпечення ресторанного бізнесу на прикладі Малого приватного підприємства «Маріанна»." (2021).
Субот, Тетяна Петрівна. "Діджиталізація ресторанного бізнесу." (2022).
Олійник, Оксана Вікторівна, Анна Валеріївна Шестакова, and Діна Іванівна Ярмолюк. "Напрями цифровізації ресторанного бізнесу." Економіка, управління та адміністрування 1 (103) (2023): 15-21.
Сахань, Артем Дмитрович. Студія з виготовлення рекламно-подарункової продукції з дослідженням особливостей технології застосування доповненої реальності. MS thesis. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.
Дашко, І. М. "Дослідження основних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств." Економіка та держава 5 (2020): 108-110.
САМОСТЯН, Віктор. "ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДІВ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ." СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ 2.15 (2020): 127-133.
Шевченко, Анна Валеріївна, Анна Юріївна Савченко, and Діана Квітко. "Інтегрований підхід до вивчення досвіду споживачів." (2021).
Шляхта, О. М. "SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства." Економічний простір 68 (2018): 301-309.
Ларченко, О. В. "Використання імітаційного моделювання під час розв’язання задач економічної оптимізації." Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка 10 (2021): 149-156.
Nataliia, Semeniuk. "SWOT-АНАЛІЗ-СИСТЕМА АНАЛІЗУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ." The 8th International scientific and practical conference “Trends, theories and ways of improving science” (February 28-March 03, 2023) Madrid, Spain. International Science Group. 2023. 565 p.. 2023.
Кордунова, Ю. С., О. В. Придатко, and О. О. Смотр. "ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ AGILE-МЕТОДОЛІГОЇ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ." РЕДКОЛЕГІЯ (2020): 206.
Гарсія, Наталія Сеспедес, and Патрик Сеспедес Гарсія. "МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ." Молодий вчений 2 (114) (2023): 17-20.
Костюк, Назар. "Аналіз методологій управління проектами в ІТ сфері." (2023).
Raharjo, Teguh, and Betty Purwandari. "Agile project management challenges and mapping solutions: A systematic literature review." Proceedings of the 3rd International Conference on Software Engineering and Information Management. 2020.
Barbosa, Adriane Monteiro Cavalieri, and Manoel Carlos Pego Saisse. "Hybrid project management for sociotechnical digital transformation context." Brazilian Journal of Operations & Production Management 16.2 (2019): 316-332.
Angara, Jayasri, Srinivas Prasad, and Gutta Sridevi. "DevOPs project management tools for sprint planning, estimation and execution maturity." Cybernetics and Information Technologies 20.2 (2020): 79-92.
Pande, Mandaar, and S. Vijayakumar Bharathi. "Theoretical foundations of design thinking-A constructivism learning approach to design thinking." Thinking Skills and Creativity 36 (2020): 100637.
Чжу, Тін. "Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу." Управління розвитком складних систем 38 (2019): 132-138.
Гарсія, Наталія Сеспедес, and Патрик Сеспедес Гарсія. "МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ." Молодий вчений 2 (114) (2023): 17-20.
Четвертак, А. В. Удосконалення бізнес-адміністрування за допомогою інформаційних технологій. MS thesis. Сумський державний університет, 2023.
Вороной, Микита Юрійович. Створення автоматизованної системи формування вимог для ІТ проекту. BS thesis. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.
Чижик, Олег Володимирович. "Програмний модуль системи онлайн замовлень в ресторані." (2021).
Леонова, Ірина Вячеславівна. "Шляхи покращення маркетингової діяльності підприємства з використання моделі бізнес аналітики процесів." (2022).
Швирид, Тетяна Миколаївна. "Управлінське забезпечення закріплення торгової марки у свідомості споживачів та створення довгострокового іміджу на ринку ресторанних послуг." (2022).
Гмиря, Марина. "Удосконалення системи маркетингових комунікацій компанії на ринку громадського харчування." (2020).
Ясінська, Алла. "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ." Молодий вчений 11 (111) (2022): 128-134.
Венгріна, О. С., et al. "Автоматизована підсистема ранжування та підбору учасників команди ІТ-проєкту." Науковий вісник будівництва 96.2 (2019): 331-340.
Коротка, Лариса Іванівна. "Продан Євгеній Михайлович." НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 (2023).
Ращупкін, Я. В. "REST API «Розпродаж» з використанням технологій PostgreSQL та Node JS." (2021).
Лялічев, В. Д. "Дослідження особливостей оптимізації та надійності взаємодії серверної і клієнтської частин мережних WEB-додатків." (2021).
Бєлоусов, Д. В. "Розробка серверного функціоналу веб-застосунків на базі мікросервісної архітектури." (2022).
Соловйов, А. О. "Програмне забезпечення моніторингу наявності товару на маркетплейсах." (2022).
Яскевич, Б. О. Інформаційна технологія проєктування системи розповсюдження відео-контента. MS thesis. Сумський державний університет, 2021.
Іжиков, А. І. "ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОГРАМУВАННЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКІВ." (2023).
Цюпа, Іван Іванович. Компʼютерно-інтегрована система обліку робочих годин працівника на підприємстві. Diss. 2022.
Григоров, Г. В. "Розроблення вебзастосунку для комунікації в режимі реального часу з використанням протоколу WebSocket." (2022).
Росляков, І. М. "Дослідження методів підвищення ефективності розробки додатків з модульною архітектурою на платформі NodeJS." (2019).
Попов, Михайло Дмитрович. "Програмний модуль розробки веб-додатків на базі node. js." (2021).
Софронов, В. С. "Аналіз економічних засад діяльності Інтернет-бізнесу." (2021).
Гарбуз, І. С. "Дослідження методів оцінювання ефективності CRM-систем." (2021).
Боженко, В. С. "Інформаційне та програмне забезпечення системи для аналізу продуктивності співробітників IT-компаній." (2022).
Рибіна, Ольга Євгеніївна. "Стратегія управління запасами торговельної мережі." (2021).
Магера, Віктор Вікторович. Вплив вільної поверхні на дифузійні характеристики поверхневих шарів Pt. MS thesis. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019.
Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
Дзюмак, М. А., and Ю. М. Шкатула. "Електромагнітне забруднення навколишнього середовища Вінницького району."
Рибіна, Ольга Євгеніївна. "Стратегія управління запасами торговельної мережі." (2021).
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:122 — комп’ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mag_2023_SNnm_61_Melnyk_V_O.pdf3,23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools