Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41138
Title: Методичні рекомендації з організації проходження практики «вступ до фаху» та написання звіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо – професійною програмою 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа» галузі знань 07»Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Артеменко, Людмила Борисівна
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації з організації проходження практики «вступ до фаху» та написання звіту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо – професійною програмою 076 «Підприємництво, торгівля та біржова справа» галузі знань 07»Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладач: Артеменко Л. Б. — Тернопіль: ТНТУ, 2023. — 23 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 18-May-2023
Publisher: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, кафедра економіки та фінансів
Keywords: зміст практики
обов'язки
структура звіту
Page range: 23
Series/Report no.: спеціальність 08.00.04 — „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)“;
Abstract: Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», передбачена навчальним планом спеціальності та спрямована на оволодіння здобувачами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку здобувача.
Description: Ознайомлення з основними кваліфікаційними вимогами до фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та їх особливостями; усвідомлення здобувачами вищої освіти майбутньої сфери діяльності, комплексу фундаментальних і професійних знань, свого місця й завдань у нових умовах та розробки програми особистих дій.
Content: Мета та завдання практики «вступ до фаху», обов’язки учасників з організації і проведення практики, зміст програми практики, структура звіту й вимоги до його складових елементів, процедури та критерії оцінювання результатів практики, додатки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/41138
URL for reference material: Закон України «Про захист прав споживачів» (зі змінами № 1603-IX від 01.07.2021). 12. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua 13. Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. https://library.tntu.edu.ua/
References (Ukraine): 1. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-1035 від 23.12.2022 https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=743 2. Основні документи з практичної підготовки: Договір про практику https://drive.google.com/file/d/1T-u7MVLNpdKApH9OUETPM8ha1z_qfVI6/vie 3. Щоденник практики https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=403 4. Положення про організацію освітнього процесу в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя - наказ №4/7-340 від 21.05.2015 із змінами від 25.06.2019 - наказ №4/7-622 від 27.06.2019 та від 14.04.2020 - наказ №4/7-243 від 15.04.2020 https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=12 5. Договір про практику https://drive.google.com/file/d/1T-u7MVLNpdKApH9OUETPM8ha1z_qfVI6/view 6. Положення про оцінювання здобувачів вищої освіти ТНТУ ім. І. Пулюя-наказ №4/7-542 від 11.07. 2016р. зі змінами від 21.05.2019р. - наказ №4/7-524 від 05.06.2019р. та зі змінами від 31.10.2019 р. - наказ №4/7-970 від 01.11.2019 р. https://docs.tntu.edu.ua/base/document?id=86
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Вступ до фаху_Артеменко.docx112,7 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Metod_recom_2023.pdf816,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools