Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40781
Title: Динаміка відносних крутильних коливань при формуванні регулярного мікрорельєфу на внутрішніх циліндричних поверхнях
Other Titles: Dynamics of Relative Torsional Oscillations During the Formation of a Regular Microrelief on Internal Cylindrical Surfaces
Authors: Дзюра, Володимир Олексійович
Марущак, Павло Орестович
Радик, Дмитро Леонідович
Сокіл, Марія Богданівна
Dzyura, Volodymyr
Maruschak, Pavlo
Radyk, Dmytro
Sokil, Mariya
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Динаміка відносних крутильних коливань при формуванні регулярного мікрорельєфу на внутрішніх циліндричних поверхнях / В.О.Дзюра, П.О.Марущак, Д.Л.Радик, М.Б.Сокіл // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. - Кропивницький: ЦНТУ, 2022, - 5(36), ч.І. - С. 3-14.
Journal/Collection: Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки.
Volume: 5(36), ч.І
Issue Date: 2022
Date of entry: 11-Mar-2023
Publisher: Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022
Country (code): UA
Place of the edition/event: Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022
ORCID Id: ID: 0000-0002-1801-2419
ID: 0000-0002-3001-0512
ID: 0000-0003-4345-9770
DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2022.5(36).1.3-14
UDC: 621.787.4
Keywords: технологія
циліндрична поверхня
параметри якості
вібраційна обробка
крутильні коливання
математичні моделі
technology
cylindrical surface
quality parameters
vibration processing
torsional vibrations
mathematical models
Page range: 3-14
Abstract: Проведено аналіз сучасних літературних джерел на предмет пошуку математичних моделей, що описують динаміку процесу формування регулярного мікрорельєфу на внутрішній циліндричній поверхні деталей, газотранспортного обладнання, які працюють у важких умовах експлуатації, з метою збільшення їх ресурсу. Встановлено, відсутність математичних моделей, що описують даний процес та особливості його здійснення при точковій дії деформуючого елементу на поверхню заготовки. Розглянуто формувальні рухи, які супроводжують процес формування регулярного мікрорельєфу на внутрішній циліндричній поверхні заготовки та проаналізовано рушійні сили, що супроводжують цей процес. На основі проведеного аналізу розроблено математичну модель динамічного процесу формування регулярного мікрорельєфу на внутрішній циліндричній поверхні деталі. Особливістю цього процесу є те, що процес формування мікрорельєфу відбувається зосередженою силою, точка прикладання якої по відношенню до деталі постійно змінюється у радіальному та осьовому напрямках, а відтак математична модель яка описує цей процес буде із дискретною правою частиною. Запропоновано таку дію моделювати за допомогою дельта функцій Дірака із лінійною та часовою змінними, використовуючи метод регуляризації вказаних особливостей, зокрема існуючі методи інтегрування відповідних нелінійних математичних моделей крутильних коливань деталі. Отримано аналітичні співвідношення які описують ці коливання в процесі формування регулярного мікрорельєфу. Використавши програмне забезпечення Maple побудовані 3D зміни кута закручування в залежності від різних значень вихідних даних. Проведені дослідження дозволять враховувати крутильні коливання, що особливо актуально для довгомірних циліндричних деталей, таких як гільзи гідроциліндрів, деталі бурових механізмів та інші.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40781
ISSN: 2664-262X
Copyright owner: © Дзюра В.О., 2022
© Марущак П.О., 2022
© Радик Д.Л. , 2022
© Сокіл М.Б., 2022
URL for reference material: http://mapiea.kntu.kr.ua/archive/36_I/36_I_Dzyura.html
http://mapiea.kntu.kr.ua/pdf/5(36)_I/3.pdf
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри інжинірингу машинобудівних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stattya.pdf559,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools