Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40769
Title: Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 072«Фінанси банківська справа та страхування»
Authors: Тимошик, Наталія
Affiliation: ТНТУ
Bibliographic description (Ukraine): Тимошик Н.С. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Бюджетна система» для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання за спеціальністю 072«Фінанси банківська справа та страхування». Тернопіль : ТНТУ , 2019. 41 с.
Issue Date: Oct-2019
Date of entry: 5-Mar-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль, ТНТУ
Keywords: Бюджетна система
Бюджет
дефіцит
профіцит
секвестр
Page range: 41
Abstract: Реформування бюджетної системи України та проведення міжбюджетної реформи вимагає ознайомлення студентів з функціонуванням бюджетної системи на принципово нових засадах. Вивчення даного курсу допоможе студентам окреслити основні напрямки бюджетної політики нашої країни в умовах ринкової економіки та визначити проблеми фінансування галузей соціокультурної сфери, державного управління та ін.
Content: Передмова Тема 1 Сутність, призначення і роль бюджету держави. Тема 2 Бюджет як основний фінансовий план держави. Тема 3 Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Тема 4 Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України. Тема 5 Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання. Тема 6 Ситема доходів бюджетів. Тема 7 Система видатків бюджетів. Тема 8 Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку. Тема 9 Видатки бюджетів на соціальний захист, соціально-культурну та освітню сферу. Тема 10 Фінансування державного управління; національної оборони та правоохоронної діяльності. Тема 11 Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Рекомендована література Питання на екзамен
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40769
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри економіки та фінансів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА_ПРАК_БЮДЖЕТ_СИСТ 2019.docx263,2 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools