Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40357
Title: Модернізація фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500) з дослідженням режимів його роботи
Other Titles: Modernization of a filling-packing automatic machine PUK7(300- 500) for bulk products and the study of its operation modes
Authors: Костишин, Софія Іванівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Костишин С.І. Модернізація фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500) з дослідженням режимів його роботи : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / Костишин С.І. — Тернопіль: ТНТУ, 2022. — 78 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 23-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Вітенько, Тетяна Миколаївна
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
модернізація
режим роботи
фасувально-пакувальний автомат
зварювання
Page range: 78
Abstract: Кваліфікаційна робота виконана у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя в 2022 році Структура кваліфікаційної роботи складається із розрахунково пояснювальної записки об’ємом 92 сторінки (65 рисунків, 2 таблиці) та графічної частини обсягом 8 листів А1. У дипломній роботі пропонуються технічні заходи з модернізації фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500) та з дослідженням режимів його роботи. Для втілення вказаних заходів виконуються завдання: аналіз сучасних конструктивних і технологічних рішень для фасування сипкої продукції; розробка заходів з модернізації фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500); кінематичні і конструктивні розрахунки фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500); формування 3d моделі із послідуючим дослідженням режимів роботи механізму зварювання; аналіз результатів розрахунків; підготовка заходів з охорони праці; підготовка заходів із безпеки у надзвичайних ситуаціях.
Description: У дипломній роботі пропонуються технічні заходи з модернізації фасувально-пакувального автомата для сипких продуктів марки РУК7(300-500) та з дослідженням режимів його роботи.
Content: Вступ. 1. Аналіз сучасного стану об’єкту дослідження, вибір і обґрунтування основних напрямків дослідження. 2. Методи та методика досліджень. 3. Розроблення нових проектно-технологічних і технічних вирішень вдосконалення об’єкта дослідження. 4. Комп’ютерне дослідження режимів роботи механізму запаювання упаковки автомата марки РУК7(300-500). 5. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. 5.1. Заходи з безпечної експлуатації технологічного обладнання фасувального цеху. 5.2. Заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях. Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40357
Copyright owner: © Костишин С.І., 2022
References (Ukraine): Закалов О.В., Закалов І.О. Технологічне обладнання харчових виробництв. – Тернопіль: ТДТУ, 2000. – 406 с.
Устройство и эксплуатация оборудования предприятий пищевой промышленности (под ред. А.И.Драгилева).– М.: Агропромиздат, 1988.– 398с.
Б.М. Азаров. Технологическое оборудование пищевых производств.– М.: Агропромиздат, 1988.– 462с.
Головань Ю.П., Ильинский Н.А., Ильинская. Технологическое оборудование хлебопекарных предприятий.– М.:Агропромиздат, 1988.– 382с.
С.М. Гребенюк. Расчёты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств.– М.: Агропромиздат,1987.– 304с.
Кіркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Розрахунки і проектування деталей машини. - Харьків. Основа, 1991.- 275с.
Анурьєв В.І. Справочник конструктора машинобудівника. в 3-х т., т.2. - М.: Машинободування, 1980. - 559с.
Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин.– К.: Вища школа, 1993.– 556с.
Гальперин Д. М., Миловидов Г. В. Технологія монтажа наладки и ремонта оборудования пищевих производств. - М.: Агропромвидавн, 1990.- 399 с.
Благовещенская М. М., Воронина Н. О. и др.Автоматика и автоматизация пищевих производств. - М.: Агропромвидавн, 1991. - 239 с.
Костишин С. Застосування попередньої анаеробної обробки для очищення стічних вод молочного виробництва // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей V Міжнародній студентській науково - технічній конференції "Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання". 28-29 квітня 2022 р./ М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: ТНТУ, 2022. – С. 26.
Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности.— М.: Агропромиздат, 1991.— 349с.
Донин Л.С. Справочник по вентиляции в пищевой промышленности.— М.: Пищевая промышленность, 1977.— 352с.
Сенькин Е.Г. Охрана труда в пищевой промышленности.— М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1981.— 248с.
SolidWorks 2010: Расширенное моделирование деталей. / SolidWorks Corporation, SolidWorks Corporation.– 2009.– 333 c.
Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Инженерный анализ для профессионалов: задачи, методы, рекомендации. / А.А. Алямовский. – ДМК Пресс, 2015. – 562 c.
Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. / А.А. Алямовский. – BHV, 2012. – 445 c.
References (International): .
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Костишин С.І..pdf5,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools