Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40352
Title: Технічне переоснащення зерноочисного відділення на ДП «Укрспирт» Марилівське МПД з дослідженням впливу конструктивно-технологічних особливостей пневмо-сепаруючого пристрою на ефективність очистки зерна у зерновому вібровідцентровому сепараторі марки Р8-БЦСМ-50
Authors: Фік, Микола Миколайович
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Фік М.М. Технічне переоснащення зерноочисного відділення на ДП «Укрспирт» Марилівське МПД з дослідженням впливу конструктивно-технологічних особливостей пневмо-сепаруючого пристрою на ефективність очистки зерна у зерновому вібровідцентровому сепараторі марки Р8-БЦСМ-50 : кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю „133 — галузеве машинобудування“ / М.М. Фік. — Тернопіль: ТНТУ, 2022 РІК. — 77 с.
Issue Date: Dec-2022
Submitted date: Dec-2022
Date of entry: 22-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Supervisor: Кравець, Олег Ігорович
Committee members: Кравець, Олег
UDC: 637
Keywords: 133
галузеве машинобудування
зерно
очистка
Page range: 77
Abstract: Розробка виконана студентом групи МОм-61 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя У проекті проаналізовано наявні конструкції ситових сепаруючих машин. На основі аналізу конструкцій існуючих машин проведено дослідження та запропоновано модернізацію сепаратора Р8-БЦСМ У проекті, ми запропонували конструктивну розробку вузла привідного механізму очисної машини. Заміна відкритої ланцюгової передачі, яка працювала у важких умовах на пасову значно покращує техніко-економічні характеристики, оскільки скорочуються періоди між ремонтами, зменшується простой обладнання у ремонті. Однак, основний позитивний момент вказаної модернізації – здешевлення ремонту і можливість за допомогою пасової передачі запобігти перевантаженням у кінематичній схемі, оскільки при перевантаження відбуватиметься проковзування паса, а не ламання зубів зірочки. Згідно проведених розрахунків продуктивність може зрости до 10 % за рахунок збільшення кількості обертів барабана привідного механізму.
Description: У проекті, ми запропонували конструктивну розробку вузла привідного механізму очисної машини. Заміна відкритої ланцюгової передачі, яка працювала у важких умовах на пасову значно покращує техніко-економічні характеристики, оскільки скорочуються періоди між ремонтами, зменшується простой обладнання у ремонті. Однак, основний позитивний момент вказаної модернізації – здешевлення ремонту і можливість за допомогою пасової передачі запобігти перевантаженням у кінематичній схемі, оскільки при перевантаження відбуватиметься проковзування паса, а не ламання зубів зірочки. Згідно проведених розрахунків продуктивність може зрости до 10 % за рахунок збільшення кількості обертів барабана привідного механізму. Крім того у магістерській роботі проведено технологічні, конструктивні, міцнісні розрахунки робочих органів та деталей, розроблено заходи по монтажу, експлуатації, технічному обслуговуванню сепаратора, заходи з безпеки праці у відділенні виготовлення солоду, розроблено технологічний процес виготовлення шківа, розглянуті питання охорони навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності.
Content: Вступ. 1. Аналіз сучасного стану технологічного обладнання для сепарування сипких продуктів 2. Мета і основні завдання магістерської роботи. 3. Аналіз дослідження просіювання на машині Р8-БЦСМ 4. Дослідження на ЕОМ процесу просіювання 5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. Висновки.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40352
Copyright owner: © Фік М.М. 2022
References (Ukraine): Закалов О. В. Шинкарик М.М. Ворощук В.Я. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу “Технологічне обладнання харчових виробництв”. Тернопіль: ТДТУ, 1998-74 с.
Ицкович Г. М. Курсовое проэктирование деталей машин М.: Машинострение, 1970-560с.
Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностоителя том 2.-М.:Машиностроение, 1980-560с.
Горбацевич А. Ф. Курсовое проэктирование по технологи машиностроения М.: Машиностроение, 1975.-340с.
Горбацевич А. Ф. Курсовое проэктирование по технологи машиностроения М.: Машиностроение, 1975.-340с.
Шинкарик М.М. Аналіз гранулометричного складу білкової дисперсної фази / М.М. Шинкарик, О.І. Кравець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2011. – Т. 2,№ 40. – С. 266-269.
Орлюк Ю.Т. Реологічні особливості виробництва сиру / Ю.Т. Орлюк, М.М. Шинкарик, О.І. Кравець, М.Р. Коневич / Збірник наукових праць «Продовольчі ресурси» – 2018р. – № 10. – С. 226-231
Гулий І.С. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості К.: Нова книга 2000 р. – 575 с.
Кравець О.І. Фільтр із самоочисним фільтрувальним елементом для очистки молочної сироватки / О.І. Кравець, М.М. Шинкарик / Науковий журнал «Інтернаука» – 2021р. – № 3 (103). – С. 58-61.
Shynkaryk M., Kravets O., Venhrynovych S. (2021) Features of pressing the juice from viburnum berries. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 101, no 1, pp. 945–101.
Азаров Б. М. Технологическое оборудование пищевых производств. – М.: Агропромиздат, 1988. – 320 с.
Красов Б. В. Ремонт и монтаж оборудования предприятий молочной промышлености. изд. 3-е. М.: Легкая и пищевая промышленость, 1982. – 305с.
Режимы резания металов. Справочник. Под ред. Барановского Ю. В. – М.: Машиностроение, 1972. – 407с.
Справочник по монтажу технологического оборудования молочной промышлености. Под ред. Шувалова В. Н. М.:Машиностроение, 1968. – 500с.
Справочник технолога – машиностроителя. Под ред. А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова – М.:Машиностроение, 1972. – 712с.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:133 — галузеве машинобудування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fik M.M._MOm-61.pdf1,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools