Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40061

Title: Utilization of OLP method in the analysis of a robotic 3d scanning process
Other Titles: Використання методу OLP в аналізі процесу роботизованого 3d сканування
Authors: Собашек, Лукаш
Возняк, Моніка
Щипьор, Даніель
Sobaszek, Łukasz
Woźniak, Monika
Szczypiór, Daniel
Affiliation: Люблінський технологічний університет, Люблін, Польща
Lublin University of Technology, Lublin, Poland
Bibliographic description (Ukraine): Собашек Л. Utilization of OLP method in the analysis of a robotic 3d scanning process / Лукаш Собашек, Моніка Возняк, Даніель Щипьор // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2022. — Vol 106. — No 2. — P. 47–53.
Bibliographic description (International): Sobaszek Ł., Woźniak M., Szczypiór D. (2022) Utilization of OLP method in the analysis of a robotic 3d scanning process. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 106, no 2, pp. 47-53.
Is part of: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2 (106), 2022
Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2 (106), 2022
Journal/Collection: Вісник Тернопільського національного технічного університету
Issue: 2
Volume: 106
Issue Date: 21-Jun-2022
Submitted date: 2-Feb-2022
Date of entry: 3-Jan-2023
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2022.02.047
UDC: 004
Keywords: промисловий робот
робототехнічне 3D сканування
офлайн програмування
industrial robot
robotics 3D scanning
off-line programming
Number of pages: 7
Page range: 47-53
Start page: 47
End page: 53
Abstract: Одним із сучасних заходів розвитку виробничих систем є все ширше використання промислових роботів. Робототехнічні проекти помітні не лише у великих корпораціях, а й у малих і середніх підприємствах. Упровадження роботів приносить багато переваг. Раніше роботів використовували переважно в небезпечних процесах. Нині значна кількість реалізацій передбачає використання роботів на роботах, де не вистачає кваліфікованих працівників, робота є монотонною або виконання окремих операцій вимагає надзвичайної точності. Отже, промислові роботи також все частіше використовуються для контролю якості за допомогою 3D-сканерів. Проте розроблення роботизованої програми для такого виду робіт свідчить про необхідність проведення ретельного аналізу багатьох аспектів процесу. Тому необхідно використовувати відповідні допоміжні рішення, такі, як метод офлайн програмування. Проектування роботизованих клітин вимагає широких знань і необхідності ретельного аналізу. Тому ключовим аспектом цього процесу є використання відповідних методів та засобів, до яких належать OLP-системи. У статті представлено оцінювання доцільності використання вибраного автономного середовища програмування робота в процесі проектування роботизованого процесу 3D-сканування. Перш за все, викладено основні відомості про впровадження сучасних промислових роботів. Проводячи моделювання, вдалося скоротити час усього процесу та зменшити складність руху робота. Виявлення колізій під час тестів показало, наскільки ризиковано було б тестувати код безпосередньо в реальному роботі (через можливість пошкодження сканера або інших компонентів робочої станції). По-друге, описано розроблену віртуальну модель аналізованої роботизованої клітини. Крім того, було обговорено аналіз окремих аспектів розглянутого питання. Наступним етапом представлених досліджень має стати впровадження робочої станції в реальне середовище й подальше тестування згенерованого коду. По-друге, описано розроблену віртуальну модель аналізованої роботизованої клітини. Крім того, обговорено аналіз окремих аспектів розглянутого питання, що використання засобів автономного програмування роботів є дуже корисним і необхідним для вдосконалення роботизованих виробничих процесів, дозволяє усунути помилки, належним чином перевірити рішення, знизити ризик збою, а також програмних помилок. Отже, можна зробити висновок, що використання методів OLP є ключовою вимогою під час сучасного проектування й тестування робототехнічних рішень.
In the paper the assessment of the feasibility of using a selected off-line robot programming environment in the design process of a robotic 3D scanning process was presented. First of all, basic information about modern industrial robots implementations were outlined. Secondly, a developed virtual model of an analyzed robotic cell was described. Moreover, analyses on selected aspects of the considered issue were discussed. The study has confirmed that utilization of OLP method is very useful and needed for improvement of robotic production processes.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40061
ISSN: 2522-4433
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022
URL for reference material: https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.318
https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.257
https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.04.009
https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2929983
https://doi.org/10.1109/ROSE.2014.6953033
https://doi.org/10.3390/app9245489
https://doi.org/10.1016/j.rcim.2013.05.002
https://doi.org/10.1109/ICCONS.2018.8663106
https://www.artec3d.com
References (International): 1. Berga J., Reinharta G. An Integrated Planning and Programming System for Human-Robot-Cooperation. Procedia CIRP. 2017. Vol. 63. P. 95–100. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.318
2. Wilson M. Implementation of Robot Systems: An Introduction to Robotics. Automation and Successful Systems Integration in Manufacturing, Butterworth-Heinemann, 2014.
3. Casalino A., Cividini F., Zanchettin A.M., Piroddi L., Piroddi A., Rocco P. Human-robot collaborative assembly: a use-case application. IFAC-PapersOnLine. 2018. Vol. 51. No. 11. P. 194–199. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.257
4. Yin S., Ren Y., Guo Y., Zhu J., Yang S., Ye S. Development and calibration of an integrated 3D scanning system for high-accuracy large-scale metrology. Measurement. 2014. 54. P. 65–76. DOI: https://doi.org/10.1016/j.measurement.2014.04.009
5. Sobaszek Ł., Szczypiór D., Gola A. Programowanie off-line jako narzędzie projektowania i testowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych. Innowacje w elektronice, informatyce i inżynierii produkcji, T. 2. 2021. P. 173–187. [In Polish].
6. Tereshchuk V., Stewart J., Bykov N., Pedigo S., Devasia S., Banerjee A. G. An efficient scheduling algorithm for multi-robot task allocation in assembling aircraft structures. IEEE Robot. Autom. Lett. 2019. 4. P. 3844–3851. DOI: https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2929983
7. Ericsson M., Nylén P. A look at the optimization of robot welding speed based on process modeling: Integrating robot simulation, finite element analysis, and numerical optimization provides a powerful tool for constructing and optimizing off-line robot torch trajectories and process parameters. Welding Journal. 2007. 86. P. 238–244.
8. Baizid K., Meddahi A., Yousnadj A., Chellali R., Khan H., Iqbal J. Robotized task time scheduling and optimization based on Genetic Algorithms for non redundant industrial manipulators. Proceedings of the 2014 IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments (ROSE) Proceedings, Timisoara. Romania. 16–18 October 2014. DOI: https://doi.org/10.1109/ROSE.2014.6953033
9. Mohsin I., He K., Li Z., Du, R. Path Planning under Force Control in Robotic Polishing of the Complex Curved Surfaces. Applied Sciences. 2019. 9. 5489. DOI: https://doi.org/10.3390/app9245489
10. Zacharia P. Th., Xidias E. K., Aspragathos N. A. Task scheduling and motion planning for an industrial manipulator. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing. 2013. 29 (6). P. 449–462. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rcim.2013.05.002
11. Das S. D., Bain V., Rakshit P. Energy Optimized Robot Arm Path Planning Using Differential Evolution in Dynamic Environment. Second International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS). 2018. P. 1267–1272. DOI: https://doi.org/10.1109/ICCONS.2018.8663106
12. Rubio F., Valero F., Suñer J. L., Mata V. A Comparison of Algorithms for Path Planning of Industrial Robots. Proceedings of EUCOMES08, Ceccarelli M., Eds.; Springer, Dordrecht, 2009.
13. Alatartsev S. Robot Trajectory Optimization for Relaxed Effective Tasks. Otto von Guericke University Magdeburg, Magdeburg, Germany, 2015.
14. Kawasaki Heavy Industries. Kawasaki Robot Materials, AS Language Programming, 2020.
15. Kawasaki Heavy Industries. Standard Specifications RS003N-A, 2020. 16. ARTEC 3D. Professional 3D scanners, https://www.artec3d.com, 2022.
Content type: Article
Appears in Collections:Вісник ТНТУ, 2022, № 2 (106)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.