Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38877
Title: "Перетин гранних поверхонь площиною" : методичні вказівки до виконання графічних завдань з курсу "Інженерна графіка" для студентів всіх спеціальностей
Authors: Милик, Михайло Павлович
Пік, Андрій Іванович
Балабан, Степан Миколайович
Ковбашин, Василь Іванович
Рассказов, Юрій Сергійович
Маркович, Марія Йосипівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001 (UA)
Bibliographic description (Ukraine): "Перетин гранних поверхонь площиною" : методичні вказівки до виконання графічних завдань з курсу "Інженерна графіка" для студентів всіх спеціальностей / укладачі: Милик М. П., Пік А. І., Балабан С.М., Ковбашин В. І., Рассказов Ю. С., Маркович М. Й., – Тернопіль : видавництво Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 1997. – 16 с. Текст: укр. - Бібліогр.:4 назв.
Issue Date: 20-Mar-1997
Date of entry: 8-Oct-2022
Publisher: Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя
Country (code): UA
Place of the edition/event: Тернопіль
Keywords: Гранна поверхня, площина,
лінія перетину.
Number of pages: 16
Start page: 3
End page: 16
Abstract: Приведено графічні методи побудови фігур перетину пгранних поверхонь площинами загального положення.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38877
Copyright owner: Милик М. П., Пік А. І., Балабан С.М., Ковбашин В. І.
References (Ukraine): 1. Гордон В. О., Семенцов - Огиевский М. А., Курс начертательной геометрии, -М.:
Наука. 1988. -248 с.
2. Бубенков А. В. Начертательная геометрия. М.: Высшая школа. 1985. -145 с.
3. Короев Ю. И. Начертательная геометрия. М.: Стройиздат.1987. -187 с.
4. Михайленко В. С., Євстаф'єв М. Ф., Ковальов О. М., Кашенко О. В. Нарисна
геометрія. -К.: Вища школа.1993. -221 с.
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчальна література кафедри будівельних конструкцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2.pdf2,41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools