Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37504

Title: Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект
Other Titles: Social protection of ATO/JFO participants and their family members: regional aspect
Authors: Зеленко, Наталія Михайлівна
Зеленко, Василь Анатолійович
Андрейчук, Станіслав Казимирович
Гасяк, Мар’яна Степанівна
Zelenko, Natalia
Zelenko, Vasyl
Andreichuk, Stanislav
Hasiak, Mariana
Affiliation: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Соціальне забезпечення учасників АТО/ООС та членів їх сімей: регіональний аспект / Наталія Михайлівна Зеленко, Василь Анатолійович Зеленко, Станіслав Казимирович Андрейчук, Мар’яна Степанівна Гасяк // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 73. — № 6. — С. 104–114. — (Публічне управління та адміністрування).
Bibliographic description (International): Zelenko N., Zelenko V., Andreichuk S., Hasiak M. (2021) Sotsialne zabezpechennia uchasnykiv ATO/OOS ta chleniv yikh simei: rehionalnyi aspekt [Social protection of ATO/JFO participants and their family members: regional aspect]. Galician economic journal (Tern.), vol. 73, no 6, pp. 104-114 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 6 (73), 2021
Galician economic journal, 6 (73), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 6
Volume: 73
Issue Date: 21-Dec-2021
Submitted date: 3-Nov-2021
Date of entry: 23-Mar-2022
Publisher: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.06.104
UDC: 351.83/.84
304
Keywords: учасник АТО/ООС
АТО
ООС
ветерани війни
соціальні послуги
регіональні програми
ATO/JFO Participant
ATO
JFO
war veteran
social services
regional programs
Number of pages: 11
Page range: 104-114
Start page: 104
End page: 114
Abstract: Питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил і членів їх сімей стало чи не найголовнішим у нашій країні, оскільки сьогодні маємо вже сьомий рік війни на Сході України. Розглядаючи сучасний стан соціального забезпечення учасників АТО/ООС і членів їх сімей та проаналізувавши деякі нормативно-законодавчі акти, варто відзначити, що соціальна підтримка зводиться переважно до надання матеріальних благ: пільг, субсидій, грошових виплат тощо. Разом з тим, на даний час функціонують програми соціальної адаптації, психологічної реабілітації, але цими послугами користується незначний відсоток учасників бойових дій. Ключову роль відіграє фінансування даних програм: хоч бюджет з роками збільшується та розмір виплат залишається сталим. Тобто, при розрахунках виплат до уваги слід брати економічне становище країни. Водночас проаналізовано та виокремлено тенденції розширення спектра послуг та виплат, які надаються. Підкреслено важливість одного з основних законодавчих актів щодо соціального захисту учасників АТО/ООС – Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в якому зазначено гарантії та допомоги, які надаються учасникам АТО/ООС та їхнім сім’ям. Зроблено наголос як на державних програмах, так і на програмах, які здійснюються в областях України та які спрямовані на підвищення кількості й якості надання послуг з соціальної підтримки, реабілітації, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя, впровадження нових механізмів надання послуг з підтримання учасників АТО/ООС. Аналіз регіональних програм дозволив оцінити рівень соціального забезпечення учасників АТО/ООС і членів їхніх сімей в Україні та Львівській області. Зокрема, проаналізована Комплексна програма соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО/ООС та їхніх родин, бійців- добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки дала змогу продемонструвати сильні та слабкі сторони регіональної програми, адже така ж програма затверджена на 2020–2025 роки.
The social protection of participants of the Anti-Terrorist Operation and the Joint Forces Operation and their family members has become one of the most important issues in our country, due to the fact of the seventh year of war in Eastern Ukraine. Considering the current state of social protection of ATO/JFO participants and their families and the analysis of some regulations, the social protection can be characterized as reduced mainly to material support, i.e., benefits, subsidies, cash payments and others. Although there are some programs on social adaptation, psychological rehabilitation, etc., at present they are used by a small percentage of combatants. The financing of these programs is of great importance although the budget for these programs is increasing over the years, the amount of payments remains stable, i.e., the economic situation of the country should be taken into account while calculating payments. At the same time, the trends of expanding the range of services and benefits provided are analyzed and highlighted. The importance of the Law of Ukraine «On the Status of War Veterans, Guarantees of their Social Protection» as one of the main legislative acts on social protection of ATO/JFO participants is emphasized. It specifies the guarantees and assistance provided to ATO/JFO participants and their families. Both state programs and programs implemented on regional level are considered as those aimed at improving the quantity and quality of social support services, rehabilitation, the efficiency of regional policy to enhance the quality of life, introduction of new mechanisms for providing services for ATO/JFO participants. The analysis of regional programs made it possible to assess the level of social protection of ATO/JFO participants and their family members in Ukraine and Lviv region. Particularly, the analyzed Comprehensive Program on Social Support of ATO/JFO Participants and their Families, ATO Volunteer Fighters, as well as Families of Heaven’s Hundred Heroes in Lviv region for 2018–2020 allowed to reveal the strengths and weaknesses of the regional program, as the same program was approved for 2020–2025.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37504
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://zakon.rada.gov.ua/
https://mva.gov.ua/ua/news/byudzhet-minveteraniv-skorocheno-majzhe-na-160-miljoniv-griven
https://www.msp.gov.ua/news/18260.html
https://vinrada.gov.ua/
http://volynrada.gov.ua/
https://adm.dp.gov.ua/
http://dpssp.zt.gov.ua/
http://koda.gov.ua/
https://oblrada.kr.ua/
https://hmsoczahist.com.ua/
https://oblrada-pl.gov.ua/
https://ror.gov.ua/
https://sobes-ter.gov.ua/
https://upsz.cg.gov.ua/
https://loda.gov.ua/news?id=56423
References (Ukraine): 1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального забезпечення». № 3551-XII. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/.
2. Ветлинський С. О. (2016). Соціальний захист військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції. Ефективність державного управління. 4. С. 202–203.
3. Муляр Г. (2017). Проблемні питання соціального захисту учасників антитерористичної операції. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ. С. 55–59.
4. Mіністерствo у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua/news/byudzhet-minveteraniv-skorocheno-majzhe-na-160-miljoniv-griven.
5. Miністерство соціальної політики України. URL https://www.msp.gov.ua/news/18260.html.
6. Oбласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил у Вінницькій області на 2016–2021. URL: https://vinrada.gov.ua/.
7. Pегіональна програма підтримки учасників антитерористичної операції/Операції Об’єднаних Сил та членів їх сімей на 2020–2021 роки у Волинській області. URL: http://volynrada.gov.ua/.
8. Kомплексна програма з соціальної підтримки, реабілітації учасників АТО/ООС, членів їхніх сімей у Дніпропетровській області на 2020–2022 роки. URL: https://adm.dp.gov.ua/.
9. Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні на 2021 рік. Житомирська область URL: http://dpssp.zt.gov.ua/.
10. Програма соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021–2022 роки. URL: http://koda.gov.ua/.
11. Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників- добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та увічнення пам’яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021–2025 роки. URL: https://oblrada.kr.ua/.
12. Обласна комплексна програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті загиблих на 2021–2022 роки. Хмельницька область. URL: https://hmsoczahist.com.ua/.
13. Kомплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021–2025 роки. URL: https://oblrada-pl.gov.ua/.
14. Обласна комплексна Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення на 2019–2022 роки. Рівенська область. URL: https://ror.gov.ua/.
15. Oбласна Програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, Операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020–2024 роки. Тернопільська область. URL: https://sobes-ter.gov.ua/.
16. Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців на 2019–2023 роки. Чернігівська область. URL: https://upsz.cg.gov.ua/.
17. Kомплексна програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018–2020 роки. URL: https://loda.gov.ua/news?id=56423
References (International): 1. Zakon Ukrainy “Pro status veteraniv viiny, harantii ikh sotsialnoho zabezpechennia”. No. 3551-XII. (1993). URL: https://zakon.rada.gov.ua/. [In Ukrainian].
2. Vetlynskyi S. O. (2016). Sotsialnyi zakhyst viijskovosluzhbovtsiv v umovakh provedennia antyterorystychnoi operatsiyi. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. 4. P. 202–203. [In Ukrainian].
3. Muliar H. (2017). Problemni pytannia sotsialnoho zakhystu uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Kyiv. P. 55–59. [In Ukrainian].
4. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy. URL: https://mva.gov.ua/ua/news/byudzhet-minveteraniv-skorocheno-majzhe-na-160-miljoniv-griven. [In Ukrainian].
5. Ministerstvo sotsialnoyi polityky Ukrainy. URL: https://www.msp.gov.ua/news/18260.html. [In Ukrainian].
6. Oblasna kompleksna tsiliova prohrama pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii, chleniv ikh simei ta chleniv simei zahyblykh (pomerlykh) uchasnykiv antyterorystychnoii operatsii/Operatsii Obiednanykh Syl u Vinnytskiyi oblasti na 2016–2021. URL: https://vinrada.gov.ua/. [In Ukrainian].
7. Rehionalna prohrama pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsii/Operatsii Obiednanykh Syl ta chleniv ikh simei na 2020–2021 u Volynskiyi oblasti. URL: http://volynrada.gov.ua/. [In Ukrainian].
8. Kompleksna prohrama z sotsialnoyi pidtrymky, reabilitatsii uchasnykiv ATO/OOS, chleniv yiknikh simey u Dnipropetrovskiy oblasti na 2020–2021 roky. URL: https://adm.dp.gov.ua/. [In Ukrainian].
9. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv ATO/OOS, rodyn zahyblukh, pomerlykh, znyklykh bezvisty uchasnykiv ATO/OOS ta Heroiv Nebesnoi Sotni na 2021 rik. Zhytomyrska oblast. URL: http:// dpssp.zt.gov.ua/. [In Ukrainian].
10. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky v Kyivskiy oblasti uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl ta chleniv yikh simey, chleniv simey zakhyblykh (pomerlykh) uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, a takozh rodyn Heroiv Nebesnoi Sotni ta uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti na 2021–2022 roky. URL: http://koda.gov.ua/. [In Ukrainian].
11. Oblasna kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv ATO/OOS, chleniv yikh simey, simey zahyblykh (pomerlykh) uchasnykiv ATO/OOS, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti, uchasnykiv-dobrovoltsiv, yaki braly uchast u zakhysti terytorialnoyi tsilisnosti ta derzhavnoho suverenitetu na Skhodi Ukrainy ta uvichnennia pamiati zahyblykh (pomerlykh) veteraniv u Kirovokhradskyi oblasti na 2021–2025 roky. URL: https://oblrada.kr.ua/. [In Ukrainian].
12. Oblasna kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti, uchasnykiv-dobrovoltsiv, yaki braly uchast u zakhysti terytorialnoyi tsilisnosti ta derzhavnoho suverenitetu na Skhodi Ukrainy ta vshanuvannia pamiati zakhyblykh na 2021–2022 roky. Khmelnytska oblast. URL: https://hmsoczahist.com.ua/. [In Ukrainian].
13. Kompleksna prohrama sotsialnoho zakhystu Poltavskoi oblasti na 2021–2025 roky. URL: https://oblrada-pl.gov.ua/. [In Ukrainian].
14. Oblasna kompleksna Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoyi operatsiyi ta osib, yaki braly uchast u zdiysnenni zakhodiv iz zabezpechenniia natsionalnoyi bezpeky i oborony i strymuvanniia zbroinoyi ahresiyi Rosiiskoi Federetsiyi v Donetskyi ta Lukhanskyi oblastiakh, zabezpechenniia yikh zdiyisnennia, na 2019–2022 roky. Rivnenska oblast. URL: https://ror.gov.ua/. [In Ukrainian].
15. Oblasna Pprohrama pidtrymky osib, yaki braly uchast v antyterorystychniyi operatsiyi, Operatsiyi Obiednanykh Syl, chleniv simey Heroiv Nebesnoyi Sotni, postrazhdalykh uchasnykiv Revoluitsiyi Hidnosti na 2020–2024 roky. Ternopilska oblast. URL: https://sobes-ter.gov.ua/.
16. Prohrama sotsialnoyi pidtrymky uchasnykiv antyterorystychnoiyi operatsiyi, operatsiyi Obiednanykh Syl, chleniv yikh simey, biyitsiv-dobrovoltsiv u Chernihivskiy oblasti na 2019–2023 roky. URL: https://upsz.cg.gov.ua/. [In Ukrainian].
17. Kompleksna prohrama sotsialnoyi pidtrymky u Lvivskiy oblasti uchasnykiv ATO (OOS) ta yikhnikh rodyn, biytsiv-dobrovoltsiv ATO, a takozh rodyn Heroiv Nebesnoyi Sotni na 2018–2020 roky. URL: https://loda.gov.ua/news?id=56423. [In Ukrainian].
Content type: Article
Appears in Collections:Галицький економічний вісник, 2021, № 6 (73)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.