Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36790
Title: Дослідження використання інформаційних технологій, систем та застосунків в умовах пандемії
Other Titles: Research on the use of information technology, systems and applications in a pandemic
Authors: Палкова, Діана Володимирівна
Palkova, Diana Volodymyrivna
Affiliation: ТНТУ ім. І. Пулюя, Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, Кафедра комп’ютерних наук, м. Тернопіль, Україна
Bibliographic description (Ukraine): Палкова Д. В. Дослідження використання інформаційних технологій, систем та застосунків в умовах пандемії : кваліфікаційна робота освітнього рівня „Магістр“ „126 – інформаційні системи та технології“ / Д. В. Палкова. – Тернопіль : ТНТУ, 2021. – 81 с.
Issue Date: 22-Dec-2021
Submitted date: 8-Dec-2021
Date of entry: 24-Dec-2021
Country (code): UA
Place of the edition/event: ТНТУ ім. І.Пулюя, ФІС, м. Тернопіль, Україна
Supervisor: Пасічник, Володимир Володимирович
Committee members: Микитишин, Андрій Григорович
UDC: 004.9
Keywords: застосування
application
інформаційна система
information system
інтеграція
integration
інформаційні технології
information technology
пошук
search
пандемія
pandemic
COVID-19
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці дослідженню використання інформаційних технологій, систем та застосунків в умовах пандемії. В першому розділі кваліфікаційної роботи описано проблеми та виклики спричинені спалахом пандемії COVID-19. Подано відомості щодо використання інформаційних технологій в умовах епідемії. Розглянуто проблемі викликані нестачею та недостовірністю даних. В другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто питання використання ІТ під час пандемії COVID-19. Зокрема досліджено підключення систем до інтегрованих технологій. Висвітлено залучення даних для процесів обміну досвідом в умовах пандемії. В третьому розділі кваліфікаційної роботи сформовано сучасні знання про ІТ, що використовуються під час COVID-19. Досліджено Групи користувачів по галузях в умовах пандемії. Розглянуто діяльність з використанням ІТ, ІС та застосунків в умовах пандемії. Запропоновано рішення та рекомендації щодо запровадження та, використання та інтеграції ІТ, ІС та застосунків в умовах пандемії. The qualification work is devoted to the development of research on the use of information technology, systems and applications in a pandemic. The first section of the qualification describes the problems and challenges caused by the outbreak of the COVID-19 pandemic. Information on the use of information technology in an epidemic is presented. Problems caused by lack and inaccuracy of data are considered. The second section of the qualification work considers the use of IT during the COVID-19 pandemic. In particular, the connection of systems to integrated technologies has been studied. The involvement of data for the processes of sharing experiences in a pandemic is highlighted. The third section of the qualification work generates modern knowledge about IT used during COVID-19. Pandemic user groups were studied by industry. Activities using IT, IP and applications in a pandemic are considered. Solutions and recommendations for the implementation and use of IT, IP and applications in a pandemic are proposed.
Content: ВСТУП 8 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 10 1.1 Пандемія COVID-19 10 1.2 ІТ-рішення в умовах пандемії 13 1.3 Інформаційні системи та інфраструктура інформаційних технологій 19 1.4 Завдання та запити що виникають до медичних ІТ-систем та платформ в умовах пандемії 21 1.5 Висновок до першого розділу 22 2 НАУКОВІ РОЗВІДКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, СИСТЕМ ТА ЗАСТОСУНКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 23 2.1 Використання ІТ під час пандемії COVID-19 23 2.1.1 Підключення систем до інтегрованих технологій 23 2.1.2 Залучення даних для процесів обміну досвідом в умовах пандемії 24 2.1.3 Залучення громадян за допомогою розширених інструментів спільної роботи та ІТ-інфраструктури 26 2.1.4 Вивчення поведінки громадян в умовах пандемії з використанням ІТ 28 2.2 Методика пошуку наукових публікацій про ІТ, ІС та застосунки в умовах пандемії 30 2.3 Кодування літератури 33 2.4 Висновок до другого розділу 37 3 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ РОЗВІДОК 39 3.1 Сучасні знання про ІТ, що використовуються під час COVID-19 39 3.1.1 ІТ категорії «Апаратне забезпечення» в умовах пандемії 39 3.1.2 ІТ категорії «Програмне забезпечення» в умовах пандемії 40 3.1.3 Коміноване використання ІТ в умовах пандемії 41 3.2 Групи користувачів по галузях в умовах пандемії 42 3.3 Діяльність з використанням ІТ, ІС та застосунків в умовах пандемії 49 3.4 Запропоновані рішення та рекомендації щодо запровадження та, використання та інтеграції ІТ, ІС та застосунків в умовах пандемії 53 3.5 Висновок до третього розділу 55 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 56 4.1 Вплив пандемії на психічне здоров’я людей 56 4.2 Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів комп’ютерів 59 4.3 Небезпечні й шкідливі фактори при виконанні робіт за комп’ютером 62 4.4 Створення і функціонування системи моніторингу довкілля з метою інтеграції екологічних ІС, що охоплюють певні території 65 ВИСНОВКИ 68 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 69 ДОДАТКИ
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36790
Copyright owner: © Палкова Діана Володимирівна, 2021
References (Ukraine): 1 Chavez, N. & Kounang, N. (2020). A man diagnosed with Wuhan coronavirus near Seattle is being treated largely by a robot. Available at https://www.cnn.com/2020/01/23/health/ushttps://www.cnn.com/2020/01/23/health/us-wuhan-coronavirus-doctor-interview/index.htmlwuhan-coronavirus-doctor-interview/index.html. 2 O’Leary, D. E. (2020). Evolving Information Systems and Technology Research Issues for COVID-19 and Other Pandemics. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. Available at https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10919392.2020.1755790. 3 Sein, M. K. (2020). The Serendipitous Impact of COVID-19 Pandemic: A Rare Opportunity for Research and Practice. International Journal of Information Management, Volume 55, 102164. 4 Richter, A. (2020). Locked-down digital work. International Journal of Information Management, Volume 55, 102157. 5 Ben-Assuli, O., & Padman, R. (2020). Trajectories of Repeated Readmissions of Chronic Disease Patients: Risk Stratification, Profiling, and Prediction. MIS Quarterly, 44(1), pp. 201-226. 6 Mingis, K. (2020). Tech pitches in to fight COVID-19 pandemic. Available at https://www.computerworld.com/article/3534478/tech-pitches-in-to-fight-covid-19. 7 Ågerfalk, P., Conboy, K., & Myers, M. (2020). The European Journal of Information Systems Call for Papers: Special Communications on Information Systems in the Age of Pandemics. Available at https://techjournals.wixsite.com/techjournals/ejis-is-pandemics. 8 Rai, A. (2020). The COVID-19 Pandemic: Building Resilience with IS Research. MIS Quarterly, 44(2), 02. 9 Dwivedi, Y. K., Hughes, D. L., Coombs, C., Constantiou, I., Duan, Y., Edwards, J. S., ... & Raman, R. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on information management research and practice: Transforming education, work and life. International Journal of Information Management, Volume 55, 102211. 10 Melvin SC, Wiggins C, Burse N, Thompson E, Monger M. The Role of Public Health in COVID-19 Emergency Response Efforts from a Rural Health Perspective. Prev Chronic Dis 2020;17:200256. 11 World Health Organization. Policy Brief – Strengthening the Health System Response to COVID-19: Recommendations for the WHO European Region. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2020. http://www.euro.who. int/__data/assets/pdf_file/0003/436350/strengthening-health-system-response-COVID-19. pdf?ua=1. 12 Reisman M. EHRs: The Challenge of Making Electronic Data Usable and Interoperable. P T 2017 Sep;42(9):572-5. 13 Rasul G. A Framework for Improving Policy Priorities in Managing COVID-19 Challenges in Developing Countries. Front Public Health 2020 Oct 14;8:589681. 14 Shaywitz D. Learning From COVID-19: The Lessons for Real World Data - TimmermanReport.com [Internet]. Timmerman Report; 2020 Available from: https://timmermanreport.com/2020/10/learning-fromcovid-19-the-lessons-for-real-world-data/. 15 Bardhan, I., Chen, H., & Karahanna, E. (2020). Connecting Systems, Data, and People: A Multidisciplinary Research Roadmap for Chronic Disease Management. Management Information Systems Quarterly, 44(1), pp. 185-200. 16 Johnstone, S. (2020). A viral warning for change. COVID-19 Versus the Red Cross: Better Solutions Via Blockchain and Artificial Intelligence (February 3, 2020). University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper, (2020/005). 17 Brohi, S. N., Jhanjhi, N. Z., Brohi, N. N., & Brohi, M. N. (2020). Key Applications of State-ofthe-Art Technologies to Mitigate and Eliminate COVID-19. Available at https://www.techrxiv.org/articles/Key_Applications_of_State. 18 Pan, S. L., & Zhang, S. (2020). From fighting COVID-19 pandemic to tackling sustainable development goals: An opportunity for responsible information systems research. International Journal of Information Management, Volume 55, 102196. 19 Wang, S., Zha, Y., Li, W., Wu, Q., Li, X., Niu, M., ... & Gong, W. (2020). A fully automatic deep learning system for COVID-19 diagnostic and prognostic analysis. European Respiratory Journal. 20 Ozturk, T., Talo, M., Yildirim, E. A., Baloglu, U. B., Yildirim, O., & Acharya, U. R. (2020). 21 Liang, W., Yao, J., Chen, A., Lv, Q., Zanin, M., Liu, J., ... & Chen, G. (2020). Early triage of critically ill COVID-19 patients using deep learning. Nature communications, 11(1), 1-7. 22 Sipior, J. C. (2020). Considerations for Development and Use of AI in Response to COVID-19. International Journal of Information Management, Volume 55, 102170. 23 Markforged. (2020). Fiberflex: 3D Printed Nasal Swabs For Covid-19 Testing. Available at https://markforged.com/covid-19/#swabs. 24 Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... & Drury, J. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, pp. 1-12. 25 Chen, C. M., Jyan, H. W., Chien, S. C., Jen, H. H., Hsu, C. Y., Lee, P. C., ... & Chen, H. H. (2020). Containing COVID-19 among 627,386 persons in contact with the diamond princess cruise ship passengers who disembarked in Taiwan: big data analytics. Journal of Medical Internet Research, 22(5), e19540. 26 Liu, J. (2020). Deployment of health IT in China's fight against the COVID-19 pandemic. Available at: https://www.itnonline.com/article/deployment-health-it-china%E2%80%99sfight-against-covid-19-pandemic. 27 Woo, T. (2020). Cloud Players and Research Groups Join The Fight Against COVID-19 With High-Performance Computing. Forrest. Available at https://go.forrester.com/blogs/cloudhttps://go.forrester.com/blogs/cloud-players-and-research-groups-join-the-fight-against-covid-19-with-high-performance-computing/players-and-research-groups-join-the-fight-against-covid-19-with-high-performancehttps://go.forrester.com/blogs/cloud-players-and-research-groups-join-the-fight-against-covid-19-with-high-performance-computing/computing/. 28 Wang, J. (2020). Fast identification of possible drug treatment of coronavirus disease-19 (COVID-19) through computational drug repurposing study. Journal of Chemical Information and Modeling, 60(6), 3277-3286. 29 Kumar, K., Kumar, N., & Shah, R. (2020). Role of IoT to avoid spreading of COVID-19. International Journal of Intelligent Networks, 1, 32-35. 30 Chong, A. Y. L., Lim, E. T., Hua, X., Zheng, S., & Tan, C. W. (2019). Business on chain: A comparative case study of five blockchain-inspired business models. Journal of the Association for Information Systems, 20(9), 9. 31 Sinclair, S. (2020). Researchers in Spain are racing to develop a smartphone app that leverages blockchain technology and artificial intelligence to help stem the coronavirus pandemic. Available at https://www.coindesk.com/spanish-researchers-working-to-curb-coronavirushttps://www.coindesk.com/spanish-researchers-working-to-curb-coronavirus-spread-with-blockchain-appspread-with-blockchain-app. 32 Yang, G. Z., Nelson, B. J., Murphy, R. R., Choset, H., Christensen, H., Collins, S. H., ... & Kragic, D. (2020). Combating COVID-19—The role of robotics in managing public health and infectious diseases. 33 Choong, Y. Y. C., Tan, H. W., Patel, D. C., Choong, W. T. N., Chen, C. H., Low, H. Y., ... & Chua, C. K. (2020). The global rise of 3D printing during the COVID-19 pandemic. Nature Reviews Materials, 1-3. 34 Data for Decision-Making: Responsible Management of Data During COVID-19 and Beyond, 116th United States Congress; 2020. (Testimony of Janet Hamilton). 35 Hagan C, Holubowich E, Criss T. Driving Public Health in the Fast Lane. CSTE.org 2020. Available from: https://resources. cste.org/data-superhighway/mobile/index.html. 36 Miri A, O’Neill D. Accelerating Data Infrastructure For COVID-19 Surveillance and Management | Health Affairs Blog [Internet]. Healthaffairs.org. 2020 Available from: https://www.healthaffairs.org/ do/10.1377/hblog20200413.644614/full/. 37 Phelan A, Katz R. Publications - Center for Global Health Science and Security [Internet]. Georgetown University Center for Global Health Science and Security. 2020 Available from: https://ghss.georgetown.edu/ work/publications/. 38 ONC Health IT Certification Program Overview. [Internet]. Healthit.gov. Available from: https://www.healthit.gov/ sites/default/files/PUBLICHealthITCertificationProgramOverview.pdf. 39 Data Modernization Initiative | CDC [Internet]. cdc.gov; 2020. Available from: https://www.cdc.gov/surveillance/surveillance-data-strategies/dmi-investments.html. 40 Holmgren AJ, Apathy NC, Adler-Milstein J. Barriers to hospital electronic public health reporting and implications for the COVID-19 pandemic. J Am Med Inform Assoc 2020 Aug 1;27(8):1306-9. 41 CDC Data Modernization Initiative: A Roadmap of Activities and Expected Outcomes [Internet]. cdc.gov. 2021. Available from: https://www.cdc.gov/ surveillance/pdfs/318212-A_DMI_LogicModel_July23b-508.pdf. 42 Lloyd-Sherlock PG, Kalache A, McKee M, Derbyshire J, Geffen L, Casas FG. WHO must prioritise the needs of older people in its response to the COVID-19 pandemic. BMJ 2020 Mar 23;368:m1164. Erratum in: BMJ. 2020 Mar 31;368:m1285. 43 Nyatema AS. Bridging the gap in the Health Management Information System in the context of a changing health sector. BMC Med Inform Decis Mak 2010;10(36). 44 Lee SM, Lee D. Lessons Learned from Battling COVID-19: The Korean Experience. Int J Environ Res Public Health 2020 Oct 16;17(20):7548. 45 Moatti JP. The French response to COVID-19: intrinsic difficulties at the interface of science, public health, and policy. Lancet Public Health 2020;5(5):e255. 46 Vargo, Deedra, et al. "Digital technology use during COVID‐19 pandemic: A rapid review." Human Behavior and Emerging Technologies 3.1 (2021): 13-24. 47 Holt, K. (2020). Facebook used its AI smarts to build detailed disease prevention maps. Available at https://www.engadget.com/2019-05-20-facebook-ai-disease-prevention-mapshttps://www.engadget.com/2019-05-20-facebook-ai-disease-prevention-maps-demographics-movement-network-coverage.htmldemo graphics-movement-network-coverage.html. 48 He, S. (2020). Using the Internet of Things To Fight Virus Outbreaks. Available at https://www.technologynetworks.com/immunology/articles/using-the-internet-of-things-tohttps://www.technologynetworks.com/immunology/ articles/using-the-internet-of-things-to-fight-virus-outbreaks-331992fight-virus-outbreaks-331992. 49 Singh, S. K., Rathore, S., & Park, J. H. (2020). Blockiotintelligence: A blockchain-enabled intelligent IoT architecture with artificial intelligence. Future Generation Computer Systems, 110, 721-743. 50 Pham, Q., Nguyen, D.C., Huynh-The, T., Hwang, W., & Pathirana, P.N. (2020). Artificial Intelligence (AI) and Big Data for Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Survey on the State-of-the-Arts. Preprints 2020, 2020040383 (doi: 10.20944/preprints202004.0383.v1). 51 Henningsson, S., Yetton, P. W., & Wynne, P. J. (2018). A review of information system integration in mergers and acquisitions. Journal of information Technology, 33(4), 255-303. 52 World Health Organization. https://www.who.int/. 53 Rehfuess, E. A., Stratil, J. M., Scheel, I. B., Portela, A., Norris, S. L., & Baltussen, R. (2019). The WHO-INTEGRATE evidence to decision framework version 1.0: integrating WHO norms and values and a complexity perspective. BMJ Global Health, 4(Suppl 1), e000844. 54 Yan, L., and Tan, Y. (2014). Feeling Blue? Go Online: An Empirical Study of Social Support Among Patients. Information Systems Research, 25(4), pp. 690-709. 55 Chiasson, M., Davidson, E., & Winter, J. (2018). Philosophical foundations for informing the future (S) through IS research. European Journal of Information Systems, 27(3), 367-379. 56 O'Neill, P.H., Ryan-Mosley, T. & Johnson, B. (2020). A flood of coronavirus apps are tracking us. Now it’s time to keep track of them. Available at https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracinghttps://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker/tracker/. 57 Oxford Analytica (2020). COVID-19 tech will expand surveillance state in China. Emerald Expert Briefings. Available at https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXANhttps://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OXAN-DB251958/full/htmlDB251958/full/html. 58 Lin, L. & Martin, T. (2020). How Coronavirus Is Eroding Privacy. Available at https://www.wsj.com/articles/coronavirus-paves-way-for-new-age-of-digital-surveillancehttps://www.wsj.com/articles/coronavirus-paves-way-for-new-age-of-digital-surveillance-1158696302811586963028. 59 Huang, Y., Sun, M., & Sui, Y. (2020). How Digital Contact Tracing Slowed Covid-19 in East Asia. Available at https://hbr.org/2020/04/how-digital-contact-tracing-slowed-covid-19-inhttps://hbr.org/2020/04/how-digital-contact-tracing-slowed-covid-19-in-east-asiaeast-asia. 60 Lee, N. T., & Roberts, J. (2020). Managing health privacy and bias in COVID-19 public surveillance. Brookings. Available at https://www.brookings.edu/blog/techtank/2020/04/21/managing-health-privacy-and-bias-inhttps://www.brookings.edu/blog/techtank/2020/04/21/managing-health-privacy-and-bias-in-covid-19-public-surveillance/?utm_campaign=Center%20for %20Technology%20Innovation&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87437298covid-19-public-surveillance/?utm_campaign=Center%20 for%20Technology%20Innovation&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87437298. 61 Cho, H., Ippolito, D., & Yu, Y. W. (2020). Contact tracing mobile apps for COVID-19: Privacy considerations and related trade-offs. arXiv preprint arXiv:2003.11511. 62 Ferretti, L., Wymant, C., Kendall, M., Zhao, L., Nurtay, A., Abeler-Dörner, L., ... & Fraser, C. (2020). Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. Science. 63 Fahey, R. A., & Hino, A. (2020). COVID-19, digital privacy, and the social limits on datafocused public health responses. International Journal of Information Management, Volume 55, 102181. 64 Watson, R., Ives, B., & Piccoli, G. (2020). Guest Editorial: Practice-Oriented Research Contributions in the Covid-19 Forged New Normal. MIS Quarterly Executive, 19(2), pp. 2. 65 Xu, X. H., Du, Z. J., and Chen, X. H. (2015). Consensus model for multi-criteria large-group emergency decision making considering non-cooperative behaviors and minority opinions. Decision Support Systems, 79, pp. 150-160. 66 CISA (2020). CISA releases version 3.0 of guidance on essential critical infrastructure workers during covid-19. Available at https://www.cisa.gov/news/2020/04/17/cisa-releases-version-30-guidance-essential-critical-infrastructure-workers-during. 67 Papagiannidis, S., Harris, J., & Morton, D. (2020). WHO led the digital transformation of your company? A reflection of IT related challenges during the pandemic. International Journal of Information Management, Volume 55, 102166. 68 Pfleeger, S. L., & Caputo, D. D. (2012). Leveraging behavioral science to mitigate cyber security risk. Computers & security, 31(4), pp. 597-611. 69 Newman, L., Browne Yung, K., Raghavendra, P., Wood, D., & Grace, E. (2017). Applying a critical approach to investigate barriers to digital inclusion and online social networking among young people with disabilities. Information Systems Journal, 27(5), pp. 559-588. 70 Park, S., & Humphry, J. (2019). Exclusion by design: intersections of social, digital and data exclusion. Information, Communication & Society, 22(7), pp. 934-953. 71 Goh, J. M., Gao, G., and Agarwal, R. (2016). The Creation of Social Value: Can an Online Health Community Reduce Rural– Urban Health Disparities? MIS Quarterly, 40(1), pp. 247263. 72 Friedman, E. M., Trail, T. E., Vaughan, C. A., and Tanielian, T. (2018). Online Peer Support Groups for Family Caregivers: Are They Reaching the Caregivers with the Greatest Needs Journal of the American Medical Informatics Association, 25(9), pp. 1130-1136. 73 Tricco, A. C., Langlois, E., Straus, S. E., & World Health Organization. (2017). Rapid reviews to strengthen health policy and systems: A practical guide. Geneva: World Health Organization. 74 Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/ 9780470754887. 75 Ai, T., Yang, Z., Hou, H., Zhan, C., Chen, C., Lv, W., … Xia, L. (2020). Correlation of chest CT and RT-PCR testing in coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China: A report of 1014 cases. Radiology, 200(642), 32–40. 76 Li, L., Qin, L., Xu, Z., Yin, Y., Wang, X., Kong, B., … Cao, K. (2020). Artificial intelligence distinguishes COVID-19 from community acquired pneumonia on chest CT. Radiology, 19, 200905. 77 Greenhalgh, T., Wherton, J., Shaw, S., & Morrison, C. (2020). Video consultations for covid-19. BMJ, 368, m998. 78 Keesara, S., Jonas, A., & Schulman, K. (2020). COVID-19 and health care's digital revolution. New England Journal of Medicine, 382(23), e82. 79 Gewin, V. (2020). Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold. Nature, 580(7802), 295–296. 80 Sun, L., Tang, Y., & Zuo, W. (2020). Coronavirus pushes education online. Nature Materials, 19(6), 687–687. 81 Greenhalgh, T., Koh, G. C. H., & Car, J. (2020). Covid-19: A remote assessment in primary care. BMJ, 368, m1182. 82 Hollander, J. E., & Carr, B. G. (2020). Virtually perfect? Telemedicine for COVID-19. New England Journal of Medicine, 382(18), 1679–1681. 83 Whaiduzzaman M, Hossain MR, Shovon AR, Roy S, Laszka A, Buyya R, et al. A Privacy-Preserving Mobile and Fog Computing Framework to Trace and Prevent COVID-19 Community Transmission. IEEE J Biomed Health Inform 2020 Dec;24(12):3564-75. Epub 2020 Dec 4. 84 Kim W, Lee H, Chung YD. Safe contact tracing for COVID-19: A method without privacy breach using functional encryption techniques based-on spatio-temporal trajectory data. PLoS One 2020 Dec 11;15(12):e0242758. 85 Bassan S. Data privacy considerations for telehealth consumers amid COVID-19. J Law Biosci 2020;7(1):lsaa075. 86 Як COVID-19 впливає на психіку людей. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3357668-ak-covid19-vplivae-na-psihiku-ludej.html. 87 Is social media bad for you? The evidence and the unknowns. https://www.bbc.com/future/article/20180104-is-social-media-bad-for-you-the-evidence-and-the-unknowns/. 88 Chin S, Chin C. To mitigate the costs of future pandemics, establish a common data space. [Internet]. Brookings; 2021. Available from: https://www.brookings.edu/blog/ techtank/2020/11/02/to-mitigate-the-costs-of-future-pandemics-establish-a-common-data-space/. 89 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Strategy for Data; 2020. Available at: https://ec.europa. eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf.
Content type: Master Thesis
Appears in Collections:126 — інформаційні системи та технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STm-61_Palkova_D_V.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools