Please use this identifier to cite or link to this item: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35656
Title: Маркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції
Authors: Баб'як, Г.П.
Бурліцька, Оксана Петрівна
Гарасим, Л.Г.
Голда, Надія Михайлівна
Корчак, О.С.
Краузе, Ольга Ігорівна
Оксентюк, Богдана Андріївна
Піняк, Ірина Любомирівна
Жара, А.Б.
Прохоровська, С.А.
Пушкар, З.М.
Рожко, Наталія Ярославівна
Семенюк, Світлана Богданівна
Фалович, Володимир Андрійович
Фалович, Наталія Миколаївна
Шевчук, О.С.
Химич, Ірина Григорівна
Тимошик, Наталія Степанівна
Шерстюк, Роман Петрович
Мельник, Лілія Миколаївна
Стойко, Ігор Іванович
Якимишин, Лілія Ярославівна
Affiliation: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Bibliographic description (Ukraine): Маркетинг 4.0: стратегічні імперативи та сучасні тенденції / В.А. Фалович [та ін.] ; за ред. д.е.н, доц. В.А. Фаловича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2021. – 351 с.
Issue Date: 2021
Date of entry: 29-Jun-2021
Country (code): UA
UDC: 339.13
Keywords: маркетинг
дослідження
споживач
логістика
конкурентні переваги
бренд
конкурентоспроможність,
дослідження
Abstract: Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів та присвячена аналізу сучасних теоретичних та прикладних аспектів розвитку маркетингу 4.0. Розглянуто питання дослідження ефективності збутової політики в ланцюгах поставок товарів промислового призначення, структурування ланцюга поставок у контексті забезпечення ефективності логістичного обслуговування споживачів, дослідження впливу спеціалізованих патентів на маркетингово-психологічні аспекти діяльності підприємств, проблеми семплінгу та маркетингу в сегментах Також у монографії досліджуються і інші стратегічні аспекти розвитку економіки та маркетингу. Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.
Description: В сучасних умовах інтернет, безсумнівно, став пріоритетним засобом комунікації між людьми як у бізнесі, так і в побуті. Швидкі технологічні зміни, що відбуваються сьогодні, суцільна діджиталізація та світова пандемія COVID-19 засвідчили необхідність зміщення вектору маркетингових тенденцій від традиційних до цифрових. Наслідком ізоляції, що охопила усі напрямки економіки стали переорієнтація на інтернет-рекламу, електронну комерцію, онлайн-сервіси, перехід на онлайн дослідження, електронний документообіг, тощо. Вітчизняні підприємства дедалі важче справляються з проблемами, які виникають в умовах постійних змін, що спричинило потребу пошуку нових маркетингових підходів. Такий комплексний підхід зумовив структуру видання, в якому кожен розділ присвячений дослідженню окремих питань Маркетингу 4.0. Монографія «Маркетинг4.0: сучасні імперативи та тенденції» – цікаве і ґрунтовне дослідження колективу авторів закладів вищої освіти України, що має теоретичне і практичне значення та є результатом наукового пошуку вчених різних напрямків.
Content: Передмова...4
Баб’як Г.П. Використання та оцінка персоналу підприємства в сучасних умовах...5
Бурліцька О.П., Гарасим Л.Г. Проблеми семплінгу та маркетинг в сегментах...28
Голда Н.М. Сутність конкуренції і конкурентоспроможності підприємств як економічних категорій...42
Корчак О.С. Вплив спеціалізованих патентів на маркетингово-психологічні аспекти діяльності підприємств...79
Краузе О.І. Дослідження поведінки споживачів та методів формування споживчого попиту...89
Оксентюк Б.А. Просування соціального потенціалу зеленого туризму та його результативність: вітчизняний та зарубіжний досвід ...123
Піняк І.Л., Жара А.Б. Еволюція соціальних мереж...156
Прохоровська С.А. Формування компенсаційної політики підприємств...172
Пушкар З.М. Трансформація корпоративної культури організації...194
Рожко Н.Я., Бурліцька О.П. Основні завдання та тенденції трейд-маркетингу в сучасних ринкових реаліях України...210
Семенюк С.Б. Інформаційний маркетинг як необхідна умова ведення інформаційного бізнесу...220
Фалович В.А. Дослідження ефективності збутової політики в ланцюгах поставок товарів промислового призначення...246
Фалович Н.М., Шевчук О.С. Механізм застосування сучасних методик оцінювання персоналу...284
Химич І.Г., Тимошик Н.С. Фінансова екосистема: стратегія НБУ...295
Шерстюк Р.П., Мельник Л.М., Стойко І.І. Підприємства ресторанного господарства в індустрії туризму: проблеми і перспективні рішення...307
Якимишин Л.Я. Структурування ланцюга поставок у контексті забезпечення ефективності логістичного обслуговування споживачів...319
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35656
Copyright owner: © Колектив авторів
References (Ukraine): 1. Баб’як Г., Ковальська М. Оцінка персоналу у сфері управління. Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки: мат. доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з між нар. участю, Ч. 1, 15 травня 2020 р. Тернопіль: ТНЕУ, 2020. С. 18-20. 2. Баб’як Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2016. Вип. 21. С. 92-96. 3. Грішнова О. А., Несевра А. І. Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2017. № 1. С. 49-60. 4. Єлісєєва О.К. Методологія управління персоналом: статистичні методи та моделі Д. : ІМА-прес, 2010. 188 с. 5. Звіт з праці ТзОВ «ФЕРО-ПЛАСТ». 6. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства ТзОВ «ФЕРО-ПЛАСТ». 7. Топалова Е.Х., Супрун А.В. Світовий досвід оцінювання персоналу в державній службі. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць. 2010. №1(2). С. 79-84. 8. 13 Innovative Recruitment Methods Top Recruiters Use URL: https://harver.com/blog/innovative-recruitment-methods/ 9. 15 New Recruiting Trends You Should Implementin 2019 [UPDATED] URL: https://www.talentlyft.com/en/blog/article/87/15-new-recruiting-trends-you-should-implement-in-2019-updated
Content type: Monograph
Appears in Collections:Наукові публікації працівників кафедри промислового маркетингу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія.pdf628,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools